Lector Annet Velthuis wil rundergezondheid en dierenwelzijn naar hoger plan tillen

Lector Annet Velthuis wil rundergezondheid en dierenwelzijn naar hoger plan tillen

Date

Donderdag 20 juni vond de inauguratie plaats van Dr. Ir. Annet Velthuis, lector Management van de rundergezondheid bij Aeres Hogeschool Dronten. In haar rede getiteld ‘Gezond houden van koeien en kalveren’ lichtte Velthuis toe wat haar lectoraat zal bijdragen aan het verbeteren van de diergezondheid en het welzijn van koeien en kalveren. Volgens Velthuis kunnen veehouders op dit gebied nog veel winst boeken.

Gezonde koeien vormen de basis voor een duurzame veehouderij en werkbare kringlooplandbouw. Zieke dieren kosten geld voor de veehouder en bovendien vragen zieke dieren meer aandacht dan gezonde dieren. Bovendien wordt iedereen blijer van gezonde dieren. De basis voor rundergezondheid in Nederland is goed, maar uit onderzoek blijkt dat er zeker nog verbeterpunten zijn. Velthuis richt zich met haar lectoraat op een drietal onderzoeksthema’s: het verhogen van de weerstand, verminderen van de infectiedruk en het zorgen voor zieke dieren. Het onderzoek richt zich zowel op melkkoeien als jongvee. 
Veehouders kunnen bijvoorbeeld op het gebied van management van koeien en kalveren rond de geboorte en de eerste dagen daarna nog winst boeken. Verbetering zit soms al in kleine stappen, maar op het gebied van hygiëne kunnen nog grote stappen gemaakt worden. Veehouders vinden dit lastig blijkt. 

Biest hygiëne verbeteren

Afgelopen jaar vond binnen het lectoraat al een aantal onderzoeken plaats. Zo onderzochten studenten van Aeres Hogeschool Dronten of het reinigen en ontsmetten van de minimelker bijdraagt aan een betere hygiëne van de biest. Dit onderzoek vond plaats bij Aeres Farms. Er is een groot verschil in het aantal bacteriën in de biest die direct uit het uier komt dan wanneer het  uit de minimelker of speenfles komt. De eerste resultaten laten zien dat het inderdaad helpt wanneer de minimelker goed gereinigd en gedesinfecteerd wordt, maar de hygiëne van de speenfles laat nog te wensen over. Verder onderzoek zal meer duidelijkheid moeten geven.  

Velthuis zoekt ook de samenwerking met het lectoraat Beweiding. Samen met lector Agnes van den Pol schreef zij een projectvoorstel Gezond Weiden. Samen met Stichting Veerkracht, GD, Barenbrug en veehouders willen beide lectoren een risicokaart maken voor veehouders die helpt te bepalen wanneer het weiden van koeien verstandig is en welke maatregelen eventueel aanvullend genomen zouden kunnen worden om mogelijke risico’s (hitte stress, infectieziekten, parasieten) te beperken.  

Binnen het lectoraat wordt ook onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld droogzetstrategieën, klauwgezondhuid, huisvesting, gezonde voeding van koeien en het afkalfmanagement. Wanneer koeien volgens een zeer hygiënisch protocol afkalven is het mogelijk dat het jonge kalf geen pathogenen (diarree veroorzakers) meeneemt van de koe of afkalfstal. Verder onderzoek naar het afkalfmanagement in de praktijk kan uitwijzen welke maatregelen veehouders kunnen treffen om koe en kalf een goede start te geven. 
 
Talent voor groei