Waar komen de afgestudeerden Docent en kennismanager Groene sector terecht in het werkveld?

22 december 2017
Om een goed beeld te krijgen waar de afgestudeerden van de opleiding Docent en kennismanager groene sector bij Aeres Hogeschool Wageningen terecht komen na hun studie, hebben we tijdens studiejaar 2016-2017 bijgehouden waar ze werken op het moment van afstuderen.

Opvallende cijfers

  • Van alle afgestudeerden was slechts 1% nog werkzoekend, de overige 99% had al een betaalde baan op het moment van de diploma-uitreiking;
  • Van alle afgestudeerden komt bijna 82% direct in het onderwijs terecht; bij de voltijders is dit 60% en bij de deeltijdstudenten 96%.

Voltijdstudenten

  • Ruim 20% van de voltijders zet zijn/haar kwaliteiten na de studie in het bedrijfsleven in;
  • Van de reguliere voltijdstudenten kiest 60% direct voor een baan in het onderwijs;
  • Bij voltijdstudenten die een verkorte kopopleiding hebben gaan, kiest 80% direct voor een baan in het onderwijs;
  • Ruim 5% begint een eigen onderneming.

Deeltijdstudenten

  • 96% van de reguliere deeltijdstudenten heeft bij het afronden van de studie een baan in het onderwijs;
  • Bij de deeltijdstudenten die een verkorte opleiding hebben gedaan, werkt bijna 90% direct na de studie in het onderwijs.

Bekijk hier het totaal van alle cijfers en een overzicht van waar studenten als docent gaan werken.