Vogelgriep - Belangrijke informatie en maatregelen voor Aeres Farms

11 december 2017

Belangrijke informatie voor leerlingen, personeel, cursisten en andere bezoekers aan Aeres Farms Dronten.

In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is op vrijdag 8 december bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Dat betekent dat er maatregelen vanuit de Rijksoverheid van kracht zijn, totdat deze weer worden opgeheven. Er geldt een vervoersverbod en een verbod om de bedrijfsruimten van pluimvee te betreden in het aangewezen gebied

Voor Aeres Farms gelden de volgende maatregelen:

Alle medewerkers nemen maatregelen om de verspreiding van de vogelgriep te voorkomen, waarbij de volgende maatregelen te noemen zijn:

  • De Pluimveestallen van Aeres studentbedrijven zijn verboden te betreden, behalve voor de medewerkers zelf. Zij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om verspreiding te voorkomen. Er geldt een ophokplicht voor alle pluimvee.
  • Alle bezoekers aan Aeres Farms, die binnen het gebied van het getroffen bedrijf in Biddinghuizen en bedrijfsmatig thuis pluimvee houden moeten alle mogelijke maatregelen treffen om verspreiding te voorkomen. Zij kunnen de lessen/cursussen normaal blijven volgen, maar kunnen alleen met schoon schoeisel en kleding op het terrein verblijven.
  • Studenten en medewerkers van Aeres die thuis of elders in aanraking kunnen komen met gevogelte worden dringend verzocht deze ruimtes waar mogelijk niet te bezoeken en altijd de juiste hygiëne-maatregelen te treffen; schone kleding en schoeisel.
  • Afgesproken bezoeken, excursies en cursussen die met pluimvee en/of pluimveebedrijven te maken hebben binnen het vastgestelde gebied worden geannuleerd tot nader order.
  • De berichtgeving wordt gevolgd en zodra daar aanleiding voor is, wordt eenieder nader geïnformeerd
  • Bij eventuele vragen of opmerkingen kunt u een mail sturen naar de directeuren van Aeres Landbouwbedrijf, de heer T. Kempenaar (t.kempenaar@aeres.nl) of Aeres Studentenbedrijven, de heer M. Duijkers (m.duijkers@aeres.nl)
  • Voor meer informatie over maatregelen, zie: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws

Bron: Aeres
11 december 2017