Inauguratie lector Sigrid Wertheim-Heck, lector Voedsel en Gezond Leven bij Aeres Hogeschool Almere

11 december 2017

Almere als dé voorbeeldstad voor een duurzaam en gezond voedselsysteem 


Vrijdag 8 december vond de inauguratie plaats van dr. Sigrid Wertheim-Heck, lector Voedsel en Gezond Leven bij Aeres Hogeschool Almere. Voedsel heeft een enorme impact op onze samenleving. Waarom eten we wat we eten? Wat is de relatie tussen ons consumptiepatroon en ons voedselvoorzieningssysteem? Wertheim-Heck wil met haar lectoraat onder meer op zoek naar oplossingen om voor alle groepen binnen stedelijke gebieden een duurzame voedselproductie te realiseren. 

Voedsel en gezondheid, je kunt geen krant of tijdschrift openslaan of er wordt iets over gemeld of
bediscussieerd. In onze westerse samenleving is voedsel overal verkrijgbaar. Voedselschaarste behoort tot het verleden en voedselzekerheid is voor de overgrote meerderheid van de bevolking een vanzelfsprekendheid. Deze verworvenheid heeft ook een keerzijde in de vorm van welvaartsziekten, klimaatverandering en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Om het tij te keren en tegelijkertijd voedsel in de toekomst te garanderen, dienen we in onze welvarende samenleving  minder, gezonder en duurzamer te gaan eten. Een urgente uitdaging die steeds meer op het bord van de stad terecht komt. 

Waarom eten mensen wat ze eten
In haar rede, getiteld Dagelijkse Kost, lichtte Wertheim toe wat haar lectoraat zal bijdragen aan het bevorderen van een duurzaam en gezond voedselsysteem voor de stad. Belangrijkste vraag die centraal staat binnen het lectoraat is: ‘hoe kunnen we duurzame, veilige en gezonde voedselpatronen bevorderen onder alle groepen van de bevolking binnen de dynamische stadsregio Almere. En wat kunnen we leren vanuit de praktische ervaringen in Almere voor steden wereldwijd?’ 
Om een goed beeld te krijgen van de voedselconsumptie zal het lectoraat onderzoek doen naar de daadwerkelijke dagelijkse voedselconsumptie praktijken. Waarom eten mensen wat ze eten? Almere huisvest 134 nationaliteiten en 164 etnische groepen. Het lectoraat zal daarom nadrukkelijk mensen opzoeken in hun eigen setting, in eigen cultuur en in hun eigen buurt. 

Almere heeft de ambitie een duurzame en gezonde leefstijl onder al haar inwoners te bevorderen. De stad zal een interessante case zijn voor andere steden wereldwijd. Studenten van Aeres Hogeschool Almere hebben bijvoorbeeld al meegewerkt aan een eerste onderzoek: UI in hUIs. Dit was een samenwerking met diverse bedrijven en onderwijsinstellingen. De ui is een alledaags product dat wereldwijd wordt geconsumeerd en in menig nationaal gerecht ingrediënt is. Het biedt een goede kapstok om de diversiteit aan consumptiepatronen te ontrafelen en de gescheiden werelden tussen mondiale en lokale voedselnetwerken te verkennen. 

Een regionaal voedselsysteem, zoals rond het lectoraat centraal is gesteld, biedt een instructieve context. De stad Almere met haar prominente voedselbeleid, situering in voedselproducerend achterland en multiculturele bevolking biedt een informatief living-lab voor de verkenning van oplossingen vanuit de diversiteit aan alledaagse voedselpraktijken. Ingebed in Almere is het lectoraat goed gepositioneerd om vanuit toegepast onderzoek en onderwijs de multidimensionale alledaagse context van een ‘feeding city’ beet te pakken. 
 

Bron: Aeres Hogeschool

11 december 2017