Voedsel als verbindende kracht in de regio

8 december 2017

Op 7 december is in Amsterdam het manifest 'Voedsel Verbindt' ondertekend waarin partijen zich verbinden aan de uitwerking van een programma naar een duurzaam voedselsysteem in de Metropoolregio Amsterdam. 

De ondertekenaars van dit manifest (waaronder Sigrid Wertheim-Heck, lector Voedsel en Gezond leven bij Aeres Hogeschool Almere), zien voedsel als de verbindende kracht in de regio: economisch, ecologisch en maatschappelijk. Een duurzaam voedselsysteem biedt de sleutel tot de oplossing van een breed scala aan onderling gerelateerde problemen in de sfeer van people, planet en prosperity. 

Het Voedselnetwerk MRA maakt de potenties van voedsel in de regio zichtbaar en ambieert een toekomst waar burgers drempelloos toegang hebben tot een gezond, betaalbaar, smakelijk en cultureel passend aanbod van voedsel. Het gaat om voedsel dat op duurzame wijze is geproduceerd en waarbij voedselnabijheid, voedselzekerheid, passende beloning voor producenten, milieu- en diervriendelijkheid uitgangspunten zijn voor de productie. 

Dit systeem is transparant en biedt ruimte voor betrokkenheid van de consument bij de productie van voedsel. Boerenbedrijven krijgen betere toekomstperspectieven omdat het voor de consument gemakkelijker wordt om te kiezen voor regionaal voedsel. De verbinding tussen platteland en stad wordt hechter en geschoeid op een basis van wederkerige interesse. Natuur en landbouw gaan hand in hand en dragen elk op hun manier bij aan kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. De transitie in het voedselsysteem schept nieuwe arbeidsplaatsen en kansen voor grote en kleine voedselverwerkende bedrijven.

De ondertekenaars* willen een programma ‘Voedsel in de MRA’ uitwerken waarin belangrijke thema’s nadere invulling krijgen en innovaties worden aangejaagd. 

Bron: Voedselnetwerk RMA

8 december 2017