28 september a.s.: workshop startwijzer VO (tijdens VO Werkt!)

6 september 2017
Op 28 september a.s. vindt de conferentie ‘VO Werkt!’ plaats, dat o.a. ingaat op het thema professionele schoolorganisatie. Docente Marjolein Wallenaar van Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt daar de workshop ‘Aan de slag met de Startwijzer VO’, samen met WUR-collega Piety Runhaar. De workshop draait om de vraag hoe startende leraren ingewerkt en begeleid kunnen worden om ze een goede start te geven. 

De overheid wil voorkomen dat startende leraren voortijdig stoppen en daarnaast bevorderen dat starters zich sneller ontwikkelen als professional. Binnen het project ‘Begeleiding Startende Leraren’ (BSL) zijn verschillende instrumenten ontwikkeld om scholen te ondersteunen leraren een goede start te geven. Een daarvan is de Startwijzer VO. De startwijzer brengt in beeld hoe scholen beginnende docenten kunnen inwerken en begeleiden. Dit gebeurt vanuit het perspectief van vijf groepen, namelijk startende docenten, hun begeleiders, teamleiders, hr-vertegenwoordigers en directeuren en managers. Als deze groepen de startwijzer hebben ingevuld, geeft het online instrument aan op welke onderdelen er voor hen (nog) winst valt te behalen.

Meer informatie over de conferentie ‘VO Werkt’ is te vinden op de site van de VO-raad
Ook op 4 oktober houdt Marjolein Wallenaar een werkconferentie over dit thema.