nieuwbouw Aeres hogeschool Dronten

Nieuwbouw Dronten

In een jaar dat online lessen het uitgangspunt zijn van het onderwijs in Nederland, steekt Aeres Hogeschool Dronten juist de schop in de grond om uitbreiding van haar schoolgebouw mogelijk te maken. Het duurzame kasgebouw dat in 2012 werd opgeleverd, heeft dringend uitbreiding nodig. In zeven jaar tijd is de hogeschool met 35 % gegroeid en deze groei zet nog steeds door. De uitbreiding van het schoolgebouw in Dronten past bij de toekomstvisie die de hogeschool heeft: kleinschalig praktijkgericht onderwijs, elkaar ontmoeten en bijdragen aan de transitie naar een duurzame landbouw.

De nieuwbouw is opgeleverd en in gebruik!

27-02-2022

Aeres Hogeschool Dronten

,,De land- en tuinbouw wordt steeds kennisintensiever en om de transitie in deze sector vorm te geven zijn, ondanks de afname van het aantal agrarisch ondernemers, meer en nog beter opgeleide ondernemers en adviseurs nodig. De vraag naar goed geschoolde mensen in de periferie neemt alleen maar toe. Scholing en onderzoek zijn daarom van toenemend belang, daar spelen we in Dronten goed op in’’, vertelt Bastiaan Pellikaan, voorzitter Raad van Bestuur Aeres.

,,Als hogeschool zien we hoe belangrijk de transitieopgave is waar de landbouwsector momenteel voor staat. Wij willen daar onze bijdrage aanleveren: toekomstige adviseurs en ondernemers afleveren die weten hoe ze hier op in moeten spelen. Studenten kiezen bewust voor een studie in Dronten: willen meer leren op het gebied innovatie en ondernemerschap, willen leren hoe ze kunnen bijdragen aan een duurzame landbouw. Wij voeren al sinds 2015 het kwaliteitskeurmerk Ondernemen en waren daarmee de eerste in Nederland’’, legt directeur Jolanda Berntsen uit. ,,Ondernemen en ondernemendheid zit in het DNA van de hogeschool. Voor onze studenten is dit een belangrijke reden om naar Dronten te komen. Zij willen gevoed worden en leren hoe ze hun passie (ondernemen) zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.’’

Duurzaam bouwen

De nieuwe aanbouw heeft een oppervlakte van ruim 1100 m2 en wordt aan de bestaande kas gebouwd. De bestaande kasgevel zal voor een deel verplaatst worden en uitgebreid. Er komen klaslokalen, project- en spreekruimtes en een evenementenruimte bij. Net als in het bestaande pand wordt er duurzaam gebouwd. Zo wordt het hemelwater opgevangen en hergebruikt voor het doorspoelen van toiletten. Ook de aanbouw zal energiezuinig zijn. Dit past ook uitstekend bij de Sustainable Development Goals die de hogeschool omarmt. Waaronder verantwoorde consumptie en productie.

Bekijk hier de 3D tour van het nieuwe gebouw.

27-01-2021

Nieuwbouw Aeres Hogeschool Dronten

Met het plaatsen van een spade in de grond gaven Bastiaan Pellikaan, voorzitter Raad van Bestuur Aeres, en Jolanda Berntsen, directeur Aeres Hogeschool Dronten de aftrap van de nieuwbouw.

15-03-2021

Nieuwbouw dronten

Er gaan totaal circa 96 heipalen de grond in van zo’n 16,5 meter lang. Dit is langer dan gemiddeld. Meestal gebruiken we palen van 6-8 meter, maar vanwege de hoogte en zwaarte van het gebouw moeten er langere palen in. 

23-04-2021

Nieuwbouw Aeres Hogeschool Dronten

Beton storten voor de vloer op de begane grond.

21-05-2021

Nieuwbouw Aeres Hogeschool Dronten

Ook in de regen gaan we door! De pilaren voor de begane grond zijn gezet en ook de steigers zijn opgebouwd.

04-06-2021

Nieuwbouw Dronten

Afgelopen week zijn de staalconstructie en de vloerplaten voor de tweede verdieping aangelegd.

26-08-2021

Nieuwbouw Dronten

De nieuwbouw begint nu echt vorm te krijgen. Het metalen frame staat, binnenkort komt het glas erin!

01-11-2021

Nieuwbouw Dronten

Wat een ander gezicht alweer nu het glas er in zit, we gaan hard!

27-02-2022

Aeres Hogeschool Dronten

Precies een jaar een één maand sinds de eerste spade de grond inging, is de nieuwbouw opgeleverd en in gebruik!

Interview met de opzichter, 06-07-2021