Fotowand_Dahlia

Masterclasses

Masterclasses komen oorspronkelijk uit de muziek. Een masterclass verschilt van een gewone les doordat het niet meer zozeer gaat over het leren van iets nieuws, maar over het verbeteren van iets waar je al even mee bezig bent. Dat gebeurt dan doordat een ‘meester’ een op een met een leerling werkt, waarbij de anderen meeprofiteren. Wij zetten Masterclasses in om dezelfde reden, het vergemakkelijken en verbeteren van de toepassing van theorie in de praktijk. Niet de basiskennis aanreiken dus, maar vertrekken vanuit eigen vraagstukken, die aspecten oppakken waar het moeilijk wordt. Daarbij gaan we ervan uit dat diversiteit in de groep en een kleine groepsomvang het proces ondersteunen.

Hoe ziet een Masterclass er uit?

We openen de Masterclass met een ronde waarin we met elkaar en met elkaars vraagstukken kennismaken. Iedere deelnemer introduceert kort wat hem of haar bezighoudt en wat zou helpen om een volgende stap daarin te zetten. Vervolgens maken we met elkaar de agenda en gaan aan de slag. Eén van de deelnemers bewaakt de tijd.

Iedere deelnemer brengt een eigen vraagstuk in. Meestal is dat een toepassingsvraag, maar ook de verdieping op kleine stukken theorie is mogelijk. Ieder bereidt zijn of haar eigen vraagstuk voor en brengt het noodzakelijke materiaal mee. Manon Ruijters geeft geen training of college, maar begeleidt het gesprek, legt koppelingen naar de theorie en geeft reflecties en input.

19 september 2018, 16.00-19.00 uur: Masterclass Leren en ontwikkelen

In deze masterclass werken we met vraagstukken die raken aan leren en ontwikkelen op individueel -,  groeps- en organisatieniveau. 
Basis leesmateriaal: ‘Liefde voor Leren’, door Manon Ruijters

6 februari 2019, 16.00-19.00 uur: Masterclass Goed werk

In deze masterclass werken we met vraagstukken die raken aan de excellent, ethisch en energiek werk. 
Basis leesmateriaal: Oratie of ‘Queeste naar Goed Werk’, door Manon Ruijters

11 april 2019, 16.00-19.00 uur: Masterclass Professionele identiteit

In deze masterclass gaan we in op vraagstukken die raken aan het werken met professionele identiteit op individueel -, groeps- en organisatieniveau.
Basis leesmateriaal: ‘Je Binnenste Buiten; over professionele identiteit in organisaties’, door Manon Ruijters en collega’s.

19 juni 2019, 16.00-19.00 uur: Masterclass  Professionals en professionaliteit

Deze masterclass draait om vraagstukken die raken aan het verstevigen van professionals en professionaliteit in organisaties.