Natuurlijk oplossen van complexe opgaven

Leergang op masterniveau

Heb jij als professional dagelijks te doen met complexe opgaven in uiteenlopende contexten en sectoren? En heb je de ambitie deze complexiteit op persoonlijk en organisatorisch niveau beter te kunnen doorgronden en benaderen, om tot betere oplossingen te komen? Dan is onze nieuwe leergang Natuurlijk Oplossen van Complexe Opgaven (NOCO) beslist wat voor jou.

De huidige wereld is complex en voortdurend in beweging. Traditionele aanpakken voor complexe problemen schieten steeds vaker te kort. In deze nieuwe leergang op masterniveau gaan we aan de slag met deze problemen en proberen we tot werkende oplossingen te komen. We maken gebruik van de nieuwste inzichten van verander- en organiseerkunde, maar putten vooral veel inspiratie uit de werking van de natuur: Ecologische Intelligentie noemen we dat. Immers, de praktijk laat zien dat natuurprincipes direct toepasbaar zijn op veel complexe opgaven. De leergang behandelt onder andere de principes van biomimicry, het U-proces van Otto Scharmer en het determineermodel van Cynefin. Met NOCO bereik je met meer inspiratie en zonder energieverlies op een overtuigende manier duurzame resultaten.

Voor wie?

Je werkt als professional aan complexe opgaven. Je ziet dat voor de hand liggende antwoorden tekortschieten om tot succesvolle en duurzame oplossingen te komen. Immers, vraagstukken worden complexer, grenzen vervagen en er zijn steeds meer belangen en betrokkenen. Je merkt dat deze situaties iets anders van je vragen; namelijk om een grondige analyse, effectieve samenwerking en co-creëren en collectief leren. Je pakt je verantwoordelijkheid, maar in je zoektocht naar een passende aanpak stuit je op de knellende patronen van je werkomgeving.

 • Hoe kom je tot een werkende aanpak?
 • Wat is hier echt de bedoeling?
 • Wat hebben we al in huis? Wat is aanvullend nodig?
 • Hoe gaan we dat realiseren, wat is mijn bijdrage daaraan?

Je hebt een bachelor op zak, je hebt minstens twee jaar werkervaring op hbo- of wo-niveau en hebt het gevoel dat je nog lang niet bent uitgeleerd. Sterker nog: je bent mateloos nieuwsgierig naar nieuwe vormen van organiseren, leren, innoveren, denken en handelen. In deze thematisch opgebouwde leergang werk je vanuit een Community of Practice (CoP) aan je eigen praktijkvraagstukken. Je neemt afstand en samen met medestudenten leer je door middel van de laatste praktijkgerichte wetenschappelijke inzichten anders naar je handelen te kijken. De ambities en de leer-werkvragen van de deelnemers zijn sterk bepalend voor de dynamiek in de leergang.

Inhoud en opbouw

NOCO is een leergang voor professionals op masterniveau. Professionals actief in een breed scala aan contexten en sectoren. De leergang is praktijkgericht en gestoeld op innovatieve leer- en werkvormen. Je eigen professionele context en ontwikkeling vormen het uitgangspunt van de leergang. Met behulp van de nieuwste wetenschappelijke inzichten werken we in groepsverband – in een CoP van docenten, experts, opdrachtgevers etc. – stap voor stap naar een oplossing. De leergang bestaat uit zowel (fysieke) contactmomenten (groepswerk, werkcolleges) als zelfstudie.

De leergang NOCO bestaat uit 6 modules en een afstudeerfase en heeft een totale omvang van 60 ECs:

 • Inleiding basiskennis en ecologisch perspectief
 • Samenwerken, relaties en rollen
 • Context en adaptatie
 • Duurzaamheid en optimalisatie
 • Dynamiek en verandering
 • Complexe opgaven natuurlijk oplossen
 • Afstudeerfase

Meer lezen

Bekijk de brochure