Nascholing vmbo Groen

Het nieuw beroepsgerichte vmbo bestaat uit 10 profielen. Vmbo docenten die les geven in een profiel zijn niet voor alle (nieuwe) onderdelen bekwaam. Daarom is door vertegenwoordigers van de profielen een bijscholingsaanbod samengesteld. Stichting Platforms vmbo (SPV), als overkoepelende organisatie, treedt op als coördinator en contactpunt. Onderstaande bijscholingen zijn in samenwerking met SPV samengesteld. 

Bekostiging

De scholing wordt voor het grootste deel bekostigd uit gelden die beschikbaar zijn gesteld door OCW en de VO-raad. Daardoor zijn de kosten voor de deelnemers laag: € 25 per bijscholing.