Nascholing vmbo Dienstverlening en Producten

Een tweedegraadsbevoegdheid Dienstverlening en Producten voor docenten met minimaal twee jaar ervaring in dit vmbo-profiel.

Aeres Hogeschool Wageningen biedt een nascholing Dienstverlening en Producten voor ervaren docenten (vmbo intersectoraal of intrasectoraal). Via OCW kunt u met deze certificering een bevoegdheid behalen. De inhoud van de nascholing is in samenwerking met vier andere hogescholen en het Platform Dienstverlening en Producten ontwikkeld. De thema’s die in de nascholing aan bod komen zijn de onderstaande profielmodulen en keuzevakken. Overige keuzevakken zijn in overleg. Volgt u het gehele traject, dan komen de 4 profielmodulen, de module LOB en drie keuzevakken aan bod. Het gehele traject is in totaal 30 ec. 

Profielmodulen: Keuzevakken
Organiseren van een activiteit Milieu, hergebruik en duurzaamheid
Presenteren, promoten en verkopen Voeding en beweging
Product maken en verbeteren Werken aan natuur en milieu
Multimediale producten maken Digispel
Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) Robotica
Podium
Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) is een belangrijk onderdeel van het programma Dienstverlening en Producten. Door middel van werkcolleges en praktijk opdrachten werkt u aan een portfolio waarbij LOB en de vak inhoud geïntegreerd worden.

Doelen en werkwijze

De nascholing vindt plaats in Wageningen met een groep van maximaal 25 ervaren collega’s. Naast de genoemde thema’s ligt er veel nadruk op het uitwisselen van ervaringen en wordt in de groep gewerkt als in een professionele leergemeenschap met het samen leren van en met elkaar.Tijdens de nascholing komt het volgende aan bod:

  • Leerlingen begeleiden in hun loopbaanontwikkeling, rekening houdend met een diversiteit aan talenten, affiniteiten en leerstijlen.
  • Leerlijnen voor loopbaancompetenties ontwikkelen vanuit onderbouw vmbo naar het mbo.
  • Relevante regionale arbeidsgebieden en werksoorten vertalen naar een lesprogramma dat aansluit bij professionele en loopbaanvaardigheden en het examenprogramma van het profiel  Dienstverlening en Producten.
  • Op basis van een ontwikkeld lesprogramma een passend programma van toetsing en afsluiting (PTA) ontwikkelen.
  • Buitenschools leren, binnenschools valideren.
  • De deelnemer ontwikkelt ‘didactisch gereedschap’ voor het aanleren van specifieke vaardigheden als beschreven in de kern van het profielvak Dienstverlening en Producten. Hierbij kunt u denken aan vaardigheden ten behoeve van probleemoplossen, mediawijs handelen, duurzaam en maatschappelijk bewust handelen en ondernemende vaardigheden.

Toelating en vrijstellingen

Door middel van een quickscan kunt u een zelfbeoordeling maken met bewijsmateriaal voor toelating en eventuele vrijstellingen. Naar aanleiding hiervan wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Deze gegevens gebruiken we om gezamenlijk vast te stellen in welke mate een maatwerk traject mogelijk is.

Subsidie

Voor het lopende traject wordt door de scholen gebruik gemaakt van subsidie van de overheid. Naar verwachting blijft een dergelijke ondersteuning ook in de toekomst mogelijk.

Incompany

Wij bieden dit traject ook incompany aan. Dit biedt veel voordelen. In een persoonlijk gesprek met de onderwijsorganisatie wordt besproken welke wensen er zijn en hoe de invulling van het programma plaatsvindt. Neem hierover contact op met Marije Bent: m.bent@aeres.nl.