Studeren in het buitenland

Je wilt je horizon verbreden, in aanraking komen met andere culturen, andere mensen en andere bedrijven of universiteiten, dat kan bij Aeres Hogeschool Wageningen! Binnen onze faculteit vinden we het belangrijk dat elke student kan werken en handelen in een internationale en interculturele context. Wij verwachten dat iedere student minimaal vijf werkdagen in een internationale situatie doorbrengt tijdens zijn/haar studie. Het gaat hier om een situatie waarin je in aanraking komt met internationale experts in je vakgebied en samen werkt aan inhoudelijke doelen. Tijdens je opleiding zijn er diverse momenten waarop je voor een buitenland ervaring kunt kiezen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het volgen van een internationale minor bij Aeres Hogeschool Wageningen of bij een Europese hogeschool of universiteit
  • Stagelopen in het buitenland
  • Het volgen van een uitwisselingsprogramma met partnerinstituten en -hogescholen
  • Internationale studiereizen

Internationaal netwerk

Aeres Hogeschool Wageningen heeft een groot internationaal netwerk in het buitenland en faciliteert haar studenten bij deze internationale ervaring.

Beurzen

  • De Erasmus+ beurs is het nieuwe Europese programma voor o.a. het Hoger Onderwijs. Binnen dit programma kan je op uitwisseling naar een partneruniversiteit of stage doen in Europa.
  • Het Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is voor studenten die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
  • De Vios-beurs is een beurs voor onderwijskundige stages buiten Europa van studenten aan een lerarenopleiding.