Opleidingen

Hieronder vind je een overzicht van de studies in Wageningen:

Associate degree (Ad) Bloemsierkunst voltijd  deeltijd 
Praktijkopleider Agrotechniek    deeltijd 
Praktijkopleider Consumptieve techniek    deeltijd 
Praktijkopleider Groene sector    deeltijd 

BachelorDocent en kennismanager Consumptieve techniek voltijd deeltijd
Docent en kennismanager Groene sector: 

    - Agrotechniek
voltijd
deeltijd
    - Bloemsierkunst
voltijd
deeltijd
    - Groen Zorg en Onderwijs
voltijd
deeltijd
    - Natuur en Communicatie
voltijd
deeltijd
    - Paardensector
voltijd
deeltijd
    - Recreatie- en Gezelschapsdieren
voltijd
deeltijd
    - Tuin- en Akkerbouw
voltijd
deeltijd
    - Tuin en Landschap
voltijd
deeltijd
    - Veehouderij
voltijd
deeltijd
    - Voeding en Communicatie
voltijd
deeltijd
Docent en kennismanager Groene sector verkort:


    - Vooropleiding hao
voltijd
deeltijd
    - Vooropleiding pabo/lerarenopleiding

deeltijd

MasterLeren en Innoveren voltijd deeltijd