Samenwerken met faculteit Wageningen

In onze benadering van praktijkgericht onderzoek is er per definitie sprake van samenwerking. Implementatie en waardecreatie gaan daardoor hand in hand met het onderzoek. Onze onderzoeksomgeving bestaat dan ook uit een variëteit aan interne en externe relaties. Gezien het domein van onderzoek is dit ook nationaal en internationaal.

We doen onderzoek binnen de faculteit, binnen de eigen hogeschool en binnen de Aeres groep. Daarnaast werken we samen met wetenschappers, universiteiten, hogescholen, organisaties, netwerken en bedrijven in binnen en buitenland. Uiteenlopende organisaties fungeren als partner in het onderzoek.

Samenwerking met partners uit praktijk en wetenschap

We werken bijvoorbeeld samen met

  • Wageningen UR, leerstoelgroep ECS
  • AOC’s, zoals het LIFE College van Lentiz, Clusius, Terra
  • Groenhorst mbo en Groenhorst vmbo
  • NaTIn in Suriname.
  • Andere hogescholen, waaronder de groene hogescholen
  • Met acht universiteiten hebben we een intensieve samenwerking, in onderzoeksprojecten en met hoogleraren die promotor zijn van onze docent-promovendi. Dat zijn o.a. bv de Open Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit voor Humanistiek (UvH), Wageningen UR, UT Twente.

Samenwerking met individuele experts

Naast verbanden met de academische wereld zijn er ook verbanden met professionals uit het werkveld en andere lectoren. Dat zijn professionals uit de praktijk die meewerken in het onderzoek, lectoren van andere hogescholen, hoogleraren en onderzoekers van verschillende universiteiten.

Netwerken 

We participeren actief in een aantal internationale netwerken zoals:

  • EAPRIL, een Euopees netwerk voor praktijkgericht onderzoek
  • EARLI, een europea associatie voor ondrzoek naar leren en instructie
  • ENTER, het netwerk van lerarenopleidingen in de groene sector
  • Europea, een netwerk van 24 landen en ruim 1000 groene opleidingen in Europa.

Met name Enter en Europea zijn belangrijk voor de kenniscirculatie.

Situationeel samenwerken

Aeres Hogeschool Wageningen zet meer en meer in op situationeel samenwerken. En op samen opleiden vanuit geïntegreerde concepten van onderwijs, onderzoek en waardecreatie. Het kernconcept daarvoor is co-creatie. We integreren de kerntaken lokaal en regionaal in alle activiteiten en werken daarin samen met de praktijk: (groen) beroepsonderwijs, lerarenopleidingen, HAO, en met de wetenschappelijke partners.

Meer informatie over samenwerken

Voor onderzoeksvragen die u graag in samenwerking met de onderzoeksgroep van Wageningen wilt doen kunt u contact opnemen met de betreffende lector: Manon Ruijters, Frank de Jong of Niek van den Berg of een mail sturen naar onderzoek.hogeschool.wageningen@aeres.nl.