Onderzoeksbeleid

Het onderzoek van Aeres Hogeschool Wageningen is gericht op het bevorderen van duurzaam leren en ontwikkelen van professionals en organisaties in het (groene) beroepsonderwijs en bedrijfsleven. We doen lokaal, nationaal en internationaal praktijkgericht onderzoek naar kennis en instrumenten die bijdragen aan de kwaliteit van leren in het beroepsonderwijs en organisaties.

Onderzoeksprogramma WIJS

Het onderzoeksprogramma waar de lectoren en onderzoekers aan werken heet WIJS. We willen begrijpen wat ‘wijs’ is, hoe het zich ontwikkelt en hoe je die ontwikkeling vervolgens kunt ondersteunen.

Leren en ontwikkelen maken onafscheidelijk deel uit van ons mens-zijn. Net als van het kijken naar en functioneren in onze leef- en werkomgeving. We zien dat er een fundamentele inconsistentie is ontstaan tussen onze manier van kijken naar leren en ontwikkelen en de vragen die spelen in onze maatschappij. Reframing van het kijken naar leren en ontwikkelen is daarom noodzaak. Momenteel zijn processen in-form-atief ingericht, terwijl het wijs kunnen handelen in onze context ook vraagt om trans-form-atief leren en ontwikkelen. Van professionals vraagt het wijsheid om in deze nieuwe werkelijkheid te kunnen denken en handelen. Deze professionals werken in verschillende domeinen, op verschillende niveaus, en in verschillende rollen.

Onderzoeksbenadering ETI: ecologische aanpak

Met ons onderzoek willen we een duurzame bijdrage leveren aan de praktijk. Daarvan is sprake wanneer veranderingen en ontwikkelingen het resultaat zijn van onderzoek ìn die praktijk. Dat noemen we een ‘ecologische benadering’, waarmee we tevens de verbinding met onze groene achtergrond leggen. Om daarop aan te sluiten, heeft onze onderzoekseenheid met de onderzoeksbenadering 'Ecologically Transdisciplinarilly Inspired research’ (ETI) een eigen kleur gegeven aan het praktijkgerichte onderzoek.

ETI-research is uitgewerkt in twee basisprincipes en zes aanvullende principes. De ETI-principes zijn een toevoeging aan de huidige wetenschappelijke onderzoekstandaarden. De basisprincipes zijn:

  • het belang van de context
  • de relaties
  • de wederzijdsheid - dus halen èn brengen
  • het belang van verschillende belanghebbenden en de disciplines
  • product en proces
  • het verhaal van de onderzoeker

Het heeft tot doel duurzaam handelen te integreren en richting te geven aan het nut voor de praktijk als verrijking van het praktijkgericht onderzoek in ons onderzoeksdomein: het bevorderen van duurzaam leren en ontwikkelen van professionals en organisaties in het (groene) beroepsonderwijs en bedrijf.

Het onderzoek vindt plaats binnen het onderzoeksprogramma en in diverse onderzoeksprojecten geleid en uitgevoerd door onderzoekers (lectoren, docent-onderzoekers en externe onderzoekers) die samen de kenniskring vormen.