Masterclasses

Masterclasses komen oorspronkelijk uit de muziek. Een masterclass verschilt van een gewone les doordat het niet meer zozeer gaat over het leren van iets nieuws, maar over het verbeteren van iets waar je al even mee bezig bent. Dat gebeurt doordat een ‘meester’ één op één met een leerling werkt, waarbij de anderen meeprofiteren. Wij zetten masterclasses in om dezelfde reden, het vergemakkelijken en verbeteren van de toepassing van theorie in de praktijk. Niet de basiskennis aanreiken dus, maar vertrekken vanuit eigen vraagstukken, die aspecten oppakken waar het moeilijk wordt. Daarbij gaan we ervan uit dat diversiteit in de groep (niet alleen docenten van Aeres Hogeschool Wageningen, maar ook andere professionals uit andere organisaties) en een kleine groepsomvang (12 personen) het proces ondersteunen.

Masterclasses met Manon Ruijters

Manon Ruijters is lector Professionele identiteit en organisatieontwikkeling. Haar masterclasses gaan over thema’s als organisatieontwikkeling, leervoorkeuren, denkgewoonten, ontwerpen, professionele identiteit en goed werk.

Masterclass Professionele identiteit | 17 januari 2018 | 17.00-20.00 uur *VOL*

In deze masterclass staat het werken met professionele identiteit centraal. Speciaal voor deelnemers die Je Binnenste Buiten hebben gelezen, daarmee aan de slag zijn gegaan en gaandeweg vragen ondervinden. Vanuit de casuïstiek wordt op zoek gegaan naar handreikingen die weer een stapje verder kunnen helpen. Het is dus geen workshop, maar een goed gesprek, vertrekkend vanuit eigen praktijkvragen. Inbreng van eigen praktijkvragen is noodzakelijk voor deelname.

Basiskennis:
‘Je Binnenste Buiten; over professionele identiteit in organisaties’, door Manon Ruijters en collega’s.

Masterclass Goed Werk | 30 mei 2018 | 17.00-20.00 uur *VOL*

In de masterclass Goed Werk gaat het over de ontwikkeling van werk dat excellent, ethisch en energiek is. Deze masterclass bouwt voort op de oratie van Manon Ruijters van 17 november jl. als Hoogleraar Leren, ontwikkelen en gedragsverandering aan de VU. Deelnemers met praktijkvragen rondom de lerende organisatie en teamleren zijn van harte welkom.

Basiskennis: 
De oratie van Manon Ruijters is t.z.t. beschikbaar en opvraagbaar via de VU. Stuur daarvoor een mail naar l.dekker@vu.nl.