Onderzoeksprojecten

Aeres Hogeschool wil graag in onderzoeksprojecten met u samenwerken aan specifieke thema's en vraagstukken. We richten daarvoor samenwerkingsverbanden in waar we samen kennis en concepten genereren en innovaties stimuleren. Samenwerkingspartners zijn bedrijven, gemeenten en andere instellingen. Zo kunnen partijen in de samenleving die met dezelfde thema's bezig zijn elkaar versterken. De ontwikkelde kennis brengt de onderzoeksafdeling ook weer terug in het onderwijs. Zo zijn inhoudelijke kwaliteit en actualiteit gegarandeerd. 

Wij zijn actief in de volgende sectoren:

 • Akkerbouw
 • Gezelschapsdieren
 • Melkveehouderij
 • Paard
 • Tuinbouw
 • Biobased
 • Intensieve veehouderij
 • Multifunctionele landbouw
 • Techniek

 

Enkele voorbeelden van onderzoeksprojecten:

 • Het lectoraat Beweiding is betrokken bij het project ´Europese uitwisseling graslandinnovaties: [Inno4gras]´. Meer informatie kunt u op de website Inno4Grass lezen. 
 • Project Bodem Voordeel Flevoland, lees ook het artikel uit de nieuwe Oogst, juni 2017 ´Samenwerken is gewoon mooi´

 

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met Corné Kocks.