Lectoraten

De onderzoeken van Aeres Hogeschool Dronten vinden veelal plaats binnen onze lectoraten of binnen onderzoeksprogramma’s. De lectoraten zijn:

Ook werken we aan diverse onderzoeksprojecten die niet binnen een lectoraat vallen. Als we meerdere onderzoeksvragen kunnen bundelen, dan voegen we die samen tot een onderzoeksprogramma. Eén van onze onderzoeksprogramma’s kent het thema soja. Een andere is opgezet rondom het thema veevoeding. 

Soms worden onderzoeksprogramma’s in een later stadium doorontwikkeld tot een lectoraat. De zwaartepunten van het onderzoeksprogramma zijn Biobased & Circulaire Economy, Dier en Open Teelten.