Green Venture Lab

Green Venture Lab is een broedplaats voor innovaties en ondernemerschap in de agribusiness. Ondernemers, adviseurs, start-ups en studenten kunnen binnen Green Venture Lab elkaar ontmoeten en gezamenlijk activiteiten ontplooien.
 
Meer informatie over de Green Venture Lab.