Faculteit Almere

Almere is de jongste duurzame groene hogeschoolfaculteit van Nederland. Wij leiden onze studenten op rondom actuele thema’s als natuur, leefbaarheid, voorziening van voedsel, water en energie. Thema’s die steeds belangrijker worden, omdat verwacht wordt dat in 2050 80% van de mensen in een stad woont. Wij bereiden onze studenten voor op de uitdagingen van de toekomst.

Floriade 2022

Onze locatie is geen toeval. Een nieuwe stad als Almere is volop bezig met de vragen die bij verstedelijking horen. De stad is dus een ‘living lab’ voor onze studies en onderzoek. Met de komst van de Floriade in 2022 is er de komende jaren voldoende te doen rondom duurzame stedelijke ontwikkeling. Het thema van de Floriade is namelijk Growing Green Cities. In de aanloop naar de Floriade ontstaat in Almere de Flevocampus, een knooppunt waar kennisinstellingen, bedrijven en overheidsinstellingen gaan samenwerken om kennis te ontwikkelen en te delen. Het thema ‘Feeding the City’ vormt daarbij de rode draad. Aeres Hogeschool Almere participeert actief in de ontwikkeling van de Flevocampus en zal met een praktijkgericht onderzoek, studentprojecten en evenementen meer en meer zichtbaar worden op de Flevocampus.

Bekijk onze studies

Vind jouw studie

Interessegebied
Vorm
Niveau
Faculteit