Studentenverenigingen

Studentenverenigingen horen bij het studentenleven. De studentenverenigingen in Almere zijn opgericht door en voor studenten en organiseren jaarlijks verschillende activiteiten. Hierdoor kun je veel contacten opdoen en vriendschappen (voor het leven) sluiten. Alle studentenverenigingen in Almere zijn onafhankelijk van de hogescholen, dus is het een goede manier om studenten van andere opleidingen te leren kennen.

 

Engine

['Endzjin] S.V.E.I.A. is de eerste studentenvereniging in Almere, en is toegankelijk voor alle studenten, ongeacht de opleiding of het studiejaar. Engine staat voor de motor achter de studenten en heeft een eigen sociëteit aan de Rentmeesterstraat 2b. Er worden veel feesten gehouden, maar er is ook ruimte om te leren en te groeien binnen Engine. Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan commissies of lid worden van een actief dispuut. Meer weten: www.engine.nl

 

CSV StudentBite

CSV StudentBite is een Christelijke studentenvereniging waar eten als uitgangspunt genomen is. Eten is een sociale bezigheid en een goede manier om vriendschappen op te bouwen. Door samen te komen met mede Christenen, kun je ervaringen delen en je geloof verdiepen. Meer weten: http://studentbitealmere.wordpress.com/student-bite-almere/.

 

SRV Agon

SRV Agon is de eerste studentenroeivereniging van Almere. Voor wie sportief is en het leuk vindt om eens per week te gaan roeien met een enthousiaste groep medestudenten is SRV Agon een goede keus! SRV Agon is te vinden op Facebook.