Onderzoek faculteit Almere

Hoe creëren we een vitale leefomgeving? Het onderzoeksbeleid van Aeres Hogeschool Almere richt zich op factoren die onze leefstijl en voeding beïnvloeden. Maar ook op nieuwe businessmodellen rondom stadslandbouw en de transitie naar een duurzame samenleving. 

Binnen het onderzoeksprogramma ‘Groene en vitale leefomgeving’ ontwikkelen we nieuwe kennis- en businessconcepten die voor iedereen van betekenis zijn. Onderzoek op dit gebied vindt plaats in de vorm van lectoraatopdrachten, praktijk- en afstudeeronderzoeken en stages.

Daarnaast voeren we experimenten uit die richting geven aan innovatie. Daarnaast leveren we met literatuuronderzoek, georganiseerde discussies en scenariostudies over complexe thema’s een waardevolle bijdrage aan de toekomst van de groene sector en de vitaliteit van de stad.

Groene en vitale stad

De uitdaging binnen de onderzoekslijn ‘Groene en vitale stad’ is het keren van de trend richting afnemende gezondheid en de stad zodanig in te richten dat gezonde leefpatronen vanzelfsprekend zijn.

Voor vrijwel iedereen is gezond zijn de belangrijkste voorwaarde voor een gelukkig leven. Hoewel mensen door de toenemende welvaart steeds ouder worden, krijgen meer mensen vroegtijdig te maken met chronische ziekten. Ziekten die deels beïnvloed worden door omgevingsfactoren. Denk aan voeding en leefstijl, maar ook de afwezigheid van groen in de leefomgeving.

Binnen het onderzoeksbeleid vormt het groen in de stad een belangrijk aspect. Want dat zet aan tot beweging en stimuleert ontmoeting en sociaal contact. Ook biedt het mogelijkheden voor stadslandbouw en vermindert het stress. Daar liggen kansen voor nieuwe initiatieven. Voor innovaties als gevolg van verbindingen met nieuwe, niet-groene domeinen. En voor nieuw, groen ondernemerschap in de stad.

 

Voedsel en Gezond Leven

In het lectoraat Voedsel en Gezond Leven staat de relatie tussen voedselvoorziening, voedselconsumptie en gezond leven centraal. Centraal in het lectoraat staan de alledaagse, veelal routinematige, consumptiepraktijken van verschillende bevolkingsgroepen in de context van de dynamische stadsregio Almere. 

Het lectoraat onderzoekt de wisselwerking tussen de veranderende voedselvoorzieningsstructuren, de stedelijke ontwikkeling, en de variëteit aan socio-economische en culturele achtergronden van bevolkingsgroepen binnen de stad. Het streeft ernaar om zinvolle en uitvoerbare interventies te definiëren voor het stimuleren van gezond voedsel onder alle lagen van de grootstedelijke bevolking op basis van veilige, gezonde en duurzame voedselconsumptie. De stadsregio Almere biedt met haar innovatieve agenda ‘greening and feeding the city’ hiervoor een uiterst relevante context. 

 

Onderzoeksafdeling

De onderzoeken vinden plaats binnen onderzoeksprojecten en de lectoraten Groene en Vitale Stad en Voedsel en Gezond Leven. De onderzoeksafdeling ontwikkelt kennis voor doelgroepen binnen én buiten de groene sector.
De lectoren van de faculteit in Almere werken samen met het bedrijfsleven, innoverende organisaties, overheden en andere kennisinstellingen om elkaar te versterken. Zo kunnen we de opgedane kennis terug laten vloeien in het onderwijs.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderzoeksbeleid van Aeres Hogeschool Almere? U kunt hiervoor contact opnemen met Dinand Ekkel.