Gras

Alle updates locaties Aeres Hogeschool

Hieronder lees je alle specifieke updates die gelden voor alle locaties van Aeres Hogeschool (Almere, Dronten en Wageningen).

16 februari 2022

Verdere afbouw coronamaatregelen

De overheid bouwt in stappen de coronamaatregelen verder af. Hieronder een overzicht van wat dit betekent binnen Aeres:

Thuiswerkadvies per direct versoepeld

Het thuiswerkadvies is versoepeld. Het advies ‘werk thuis indien mogelijk’ is vervallen. Fysiek onderwijs geven is het uitgangspunt. Alle werkzaamheden die hiermee direct verband houden vinden dus ook plaats op locatie. Daar waar die betrokkenheid minder aanwezig is, is het advies vanuit de overheid om maximaal 50% van de werkzaamheden op locatie te doen. Dit vind plaats na afstemming met de leidinggevende.

Aeres is blij dat alle collega’s hierdoor weer met elkaar kunnen samenwerken op locatie. 

Versoepelingen per 18 februari 2022

Per 18 februari 2022 gelden de volgende versoepelingen:

 • Bij Aeres Hogeschool vervalt de maximale groepsgrootte voor onderwijsactiviteiten.

Versoepelingen per 25 februari 2022

Per 25 februari worden twee belangrijke versoepelingen doorgevoerd:

 • De mondkapjesplicht vervalt op alle Aeres-locaties. Het advies blijft om een mondkapje te dragen in situaties waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, maar dit mag een ieder voor zichzelf afwegen;
 • De verplichting om anderhalve meter afstand te houden vervalt op alle Aeres-locaties. 

Voorzorgsmaatregelen voor alle Aeres-locaties

Ondanks de versoepelingen gelden er nog een aantal voorzorgsmaatregelen:

 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Er zijn speciale looproutes om elkaar de ruimte te geven;
 • Hou je tot 25 februari aan de afstandsregels en de regels voor het dragen van een mondkapje;
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:
  - blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt (en test jezelf of laat je testen)
  - was regelmatig je handen;
  - niezen en hoesten in de ellebogen;
  - geen handen schudden.

10 februari 2022

Bindend Studie Advies (BSA) ook dit jaar opgeschort

Net als in de afgelopen twee jaar krijgen eerstejaars studenten in het hoger beroepsonderwijs een jaar extra tijd om hun verplichte studiepunten te behalen. Aeres Hogeschool volgt hiermee het besluit dat binnen de Vereniging Hogescholen is genomen. “Het opschorten van het bindend studieadvies geeft onze studenten extra lucht. Dat is nodig omdat ze ook dit studiejaar weer veel hinder hebben ondervonden van de coronamaatregelen”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. De lockdown sinds half december 2021 en de omikrongolf direct daaropvolgend hebben ervoor gezorgd dat toch weer veel lessen online moesten worden gegeven of zelfs niet konden doorgaan. Daarom is recent besloten om ook de eerstejaars van dit studiejaar extra te tijd te geven.

17 januari 2022

Fysiek onderwijs weer toegestaan 

We zijn heel blij om te kunnen melden dat we elkaar vanaf maandag 17 januari weer kunnen ontmoeten op school. Het onderwijs mag weer op locatie plaatsvinden. 

Om het onderwijs op een veilige manier te kunnen organiseren gelden de volgende landelijk bepaalde regels voor alle medewerkers en studenten:

 • Het dragen van mondkapjes is verplicht, óók op de vaste zitplaats. Een mondkapje mag alleen af als je eet of drinkt. Docenten mogen het mondkapje afdoen als ze voor de klas staan.
 • Gebruik wegwerpmondkapjes en bij voorkeur de beter beschermende medische mondkapjes, type II. Lees er hier meer over.
 • Een dringend advies om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden
 • Het dringende advies blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen.
 • Zelftesten kunnen door medewerkers en studenten gratis worden aangevraagd via www.zelftestonderwijs.nl/zelftest
 • Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen, behalve bij examens en tentamens;
 • Open dagen zijn onderwijsactiviteiten en zijn daarom onder voorwaarden toegestaan. Er wordt met tijdsloten gewerkt en we houden 1,5 meter afstand. Het dragen van mondkapjes is voor iedereen verplicht. Zowel bij verplaatsingen als op een zitplaats.

Toetsen en examinering

 • Alleen tijdens het maken van de toets, mag het mondkapje af. 
 • Neem je verantwoordelijkheid en kom NIET naar school als je klachten hebt, in quarantaine of isolatie moet. Oók niet als je examen hebt.

Voorzorgsmaatregelen voor alle Aeres-locaties

 • Voor werkplekken en vergaderruimten geldt: houd anderhalve meter afstand. Ga na of vergaderingen ook online gevoerd kunnen worden;
 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Er zijn speciale looproutes om elkaar de ruimte te geven;
 • Fysiek onderwijs geven is weer mogelijk. Daarnaast geldt bij overige werkzaamheden het algemene advies om thuis te werken. Als je goede redenen hebt om op school te werken, mag dat.
 • Uitgangspunt is ieders eigen zorgvuldige afweging;
 • Het dragen van mondkapjes is voor iedereen verplicht;
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:

- blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt (en test jezelf of laat je testen);
- was regelmatig je handen;
- hoest of nies in de ellebogen;
- schud geen handen.

Let op: alle medewerkers en studenten per locatie hebben een aanvullend e-mailbericht ontvangen van de faculteitsdirecteur. Lees deze goed voor eventuele locatiespecifieke uitzonderingen.

5 januari 2022

Op basis van de persconferentie van maandag 3 januari 2022 en berichtgeving van de Vereniging Hogescholen gelden voor Aeres Hogeschool de volgende maatregelen:

 • Onze gebouwen zijn open, van 8.00 tot 17.30 uur. 
 • Geplande practica kunnen doorgaan op locatie.
 • Geplande theorielessen worden online aangeboden.
 • Geplande 1 op 1  (begeleidings-)gesprekken tussen een docent / mentor en student kunnen op locatie plaatsvinden als dat belangrijk is voor de kwaliteit van het gesprek. Docent en student bepalen dat in onderling overleg. 
 • Tentamens vinden volgens het rooster plaats op locatie.
 • Het algemene advies is om thuis te werken, maar als je goede redenen hebt om op school te werken, mag dat. Uitgangspunt is ieders eigen zorgvuldige afweging.
 • Voor studenten geldt ook het advies om bij voorkeur thuis te studeren, maar we bieden de mogelijkheid om op school te studeren. Het is niet de bedoeling om daar een groepsactiviteit van te maken! We rekenen op ieders zorgvuldige afweging.

Als je naar school komt, houd je dan zorgvuldig aan de bekende maatregelen:

 • draag een mondkapje als je je door het gebouw verplaatst
 • hoest / nies in je elleboog
 • was geregeld je handen
 • houd 1,5 meter afstand
 • doe twee keer per week preventief een zelftest

En als je klachten hebt blijf je thuis en laat je je testen. Het helpt wanneer je een eventuele besmetting meldt.

18 december 2021

Om stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet moeten besluiten om landelijk een lockdown af te kondigen. Hieronder staat welke gevolgen de maatregel heeft voor Aeres Hogeschool:

 • Met ingang van 20 december zijn alle lessen online, met uitzondering van praktijklessen, assessments en toetsen. Het dragen van een mondkapje is verplicht bij praktijklessen. 
 • De gebouwen blijven wel open. Alle geldende voorzorgsmaatregelen blijven van kracht.
 • Op 3 januari 2022 is er een weegmoment. Daarna weten we of na 10 januari fysiek onderwijs weer mogelijk is.
 • Daar waar docenten de online les volgende week niet voor elkaar krijgen, zullen zij de studenten berichten en mogelijk in de week van 10 januari een extra les plannen.

26 november 2021

Onderwijs blijft open, met extra voorzorg

Om het aantal besmettingen met het coronavirus terug te dringen, heeft het kabinet besloten om landelijk de coronamaatregelen verder aan te scherpen. Het onderwijs blijft open, maar er is sprake van enkele aanvullende maatregelen. Hieronder een overzicht van de maatregelen die tot ten minste 19 december 2021 gelden:

Avondbijeenkomsten vervallen:

Als gevolg van de landelijk geldende maatregelen zal Aeres geen open dagen of andere bijeenkomsten organiseren na 17.00 uur ’s middags. Voor open dagen die al gepland stonden tijdens de avonduren zal naar alternatieven worden gezocht;

Afstand houden:

Landelijk geldt dat iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand houdt ten opzichte van volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Binnen scholen geldt deze verplichting niet voor leerlingen, studenten en docenten;

 • Voor onderwijsondersteunend personeel en/of voor medewerkers op niet-onderwijslocaties van Aeres gelden de afstandsregels dus wel;
 • Tijdens open dagen gelden de afstandsregels binnen scholen wel voor volwassenen die met de leerlingen meekomen.

Mondkapjes:

Voor alle locaties van Aeres geldt dat het dragen van mondkapjes verplicht is in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;

Open dagen:

Open dagen die overdag worden georganiseerd blijven mogelijk, met inachtneming van de geldende voorzorgsmaatregelen;

Thuis of op locatie werken:

 • Het fysieke onderwijs op de onderwijslocaties gaat door;
 • Voor medewerkers geldt bij overige werkzaamheden: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Leidinggevenden en medewerkers overleggen samen hoe dit advies in de praktijk toe te passen;
  Voor werkplekken en vergaderruimten geldt: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien na of deze ook online gevoerd kunnen worden;

Basisregels:

Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen.

 • blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.
 • was regelmatig je handen;
 • niezen en hoesten in de ellebogen;
 • geen handen schudden;

Zelftesten:

Het dringende advies aan medewerkers, leerlingen, studenten en cursisten blijft om zichzelf tweemaal per week te testen. Studenten (mbo en hbo) en medewerkers kunnen gratis zelftesten aanvragen via https://www.zelftestonderwijs.nl/.

Ventilatie:

 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Looproutes zijn aangepast om elkaar de ruimte te geven.

Aeres blijft de coronavoorschriften en –adviezen van de rijksoverheid volgen. Wijzigingen in de maatregelen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

15 november 2021

Coronamaatregelen blijven van kracht

Naar aanleiding van nog steeds oplopende coronacijfers kondigde het kabinet op 12 november verdere aanscherpingen van de coronamaatregelen aan. Voor het onderwijs blijft de situatie grotendeels ongewijzigd. De maatregelen op een rij:

Mondkapjes

Bij alle faculteiten van de hogeschool is het dragen van een mondkapje verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten in de gebouwen. 

Open dagen

Open dagen blijven gewoon mogelijk; voor alle onderwijslocaties geldt dat het bij open dagen op prijs wordt gesteld dat medewerkers, studenten en ouders en aankomende studenten, een mondkapje dragen bij verplaatsing.

Onderwijs op locatie

Het fysieke onderwijs gaat gewoon door. Voor de medewerkers geldt voor overige werkzaamheden het advies: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Leidinggevenden en medewerkers overleggen samen hoe dit advies in de praktijk toe te passen. 

1,5 meter

Voor werkplekken en vergaderruimten geldt het advies: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien van tevoren na of deze ook online gevoerd kunnen worden.

Wees verantwoordelijk en neem basisregels in acht:

 • Blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.
 • Was regelmatig je handen;
 • Niezen en hoesten in de ellebogen;
 • Schud geen handen
 • Test je zelf regelmatig als je op locatie komt, bij voorkeur twee keer per week

In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht. Aeres blijft de coronavoorschriften en –adviezen van de rijksoverheid volgen. Wijzigingen in de maatregelen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

4 november 2021

Op de persconferentie van 2 november werd duidelijk dat de maatregelen met betrekking tot corona worden aangescherpt. Dit vanwege het oplopende aantal besmettingen en daarmee de druk op de zorg. We doen een beroep op jullie allemaal om onderstaande regels te lezen en je verantwoordelijkheid hierin te nemen. Alleen dan kunnen we het samen veilig houden en elkaar blijven ontmoeten op school.

Vanaf maandag 8 november gelden de volgende regels in alle gebouwen van de hogeschool:

 • Draag altijd een mondkapje in school als je je verplaatst, bijvoorbeeld in het gebouw, in de collegezaal of in het lokaal. Op een vaste zitplaats en tijdens een onderwijsactiviteit kan het mondkapje af.
 • Probeer 1,5 meter afstand te houden van de ander waar het kan. Dit is een dringend advies.
 • Test jezelf regelmatig als je naar school komt. Maak gebruik van de gratis zelftesten die je gratis bij https://www.zelftestonderwijs.nl/ kunt bestellen.
 • En zoals nu ook al het geval is: hanteer de basisregels:
   o Was je handen regelmatig of desinfecteer als wassen niet mogelijk is
   o Nies in je elleboog
   o Blijf thuis bij klachten en laat je testen!
 • Het fysieke onderwijs gaat gewoon door, waardoor het advies van het kabinet aan medewerkers om minimaal 50% thuis te werken in veel gevallen niet mogelijk is. Daar waar wel mogelijkheden liggen, overleggen leidinggevenden en medewerkers samen hoe het advies in de praktijk toe te passen.
 • Voor werkplekken en vergaderruimten geldt het advies: houd hier ook zoveel mogelijk anderhalve meter afstand en zorg voor het goed luchten en/of ventileren van de ruimte.
 • Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien van tevoren na of deze ook online gevoerd kunnen worden.

Er is vooralsnog geen sprake van een coronacheck om naar school te mogen komen.

Het kabinet heeft aangegeven dat verdere aanscherpingen van de coronamaatregelen in de komende weken niet uitgesloten zijn. Aeres blijft de coronavoorschriften en –adviezen van de rijksoverheid volgen en eventuele wijzigingen in de maatregelen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

16 september 2021

Versoepeling regels

Op 14 september zijn de coronaregels weer wat versoepeld. Dat betekent dat vanaf 25 september:

 • mondkapjes in de school niet meer gedragen hoeven te worden; uiteraard mag het wel als je je er prettiger bij voelt;
 • de maximale groepsgrootte van 75 mensen in een ruimte vervalt;
 • de 1,5 meter maatregel ook buiten de school niet meer geldt.

Corona is nog niet weg, hou het veilig voor iedereen

We willen dat iedereen op onze school zich comfortabel voelt. Daarom vragen we alle studenten, medewerkers en externe gasten expliciet om rekening te houden met de algemene regels rond corona. Neem daarin je verantwoordelijkheid:

 1. Hygiëne: was vaak je handen, nies/hoest in je elleboog.
 2. Blijf thuis bij klachten, laat je testen bij de GGD en leef de quarantaineregels na;
 3. Test jezelf regelmatig preventief als je naar school komt. Maak gebruik van de gratis zelftesten die je gratis bij https://www.zelftestonderwijs.nl/ kunt bestellen of koop ze bij supermarkt/drogist/apotheek.

En: tot 25 september gelden de huidige regels, dus draag in de school als je je verplaatst een mondkapje!

23 augustus 2021

Hoera, we starten weer!

Vanaf maandag 30 augustus hoeven studenten, docenten en medewerkers van hogescholen geen 1,5 meter afstand meer te houden in de gebouwen. Hierdoor komen er meer mogelijkheden voor fysiek onderwijs. Dat is heel goed nieuws!  Het is fijn dat we elkaar na deze lange periode van thuiswerken en thuisonderwijs weer vaker op onze locaties kunnen ontmoeten.

Welke Coronamaatregelen blijven er wel?

We laten de Coronamaatregelen niet helemaal los. Er zijn landelijk bepaalde aanvullende maatregelen waar we ons aan moeten houden. We willen een veilige en verantwoorde omgeving bieden voor studenten, docenten en medewerkers. De komende tijd blijven de volgende maatregelen gelden op alle hogescholen:

 • Allereerst natuurlijk de geldende hygiëne- en gezondheidsmaatregelen. Was vaak je handen, nies in je elleboog.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
 • Volg de looproutes op school.
 • Een mondkapje dragen is verplicht bij verplaatsingen, bijvoorbeeld in het gebouw, in de collegezaal of in het lokaal. Op een vaste zitplaats en tijdens een onderwijsactiviteit kan het mondkapje af.
 • Test jezelf regelmatig als je naar school komt. Maak gebruik van de gratis zelftesten die je gratis bij https://www.zelftestonderwijs.nl/ kunt bestellen.
 • Ga je studeren? Laat je vaccineren!
 • Buiten de school houd je 1,5 meter afstand van elkaar. Hier gelden de gebruikelijke regels voor de gehele samenleving.

30 juni 2021

Bestel je zelftesten nog gratis voor 31 juli!

Het is belangrijk om zeker te weten dat je geen Corona bij je draagt, ook als je geen Covid-gerelateerde klachten hebt. Zo voorkom je dat je anderen onbedoeld besmet. Als je geen klachten hebt en bijvoorbeeld een afspraak hebt met meerdere mensen of les op school kan je even een zelftest doen. Wij stellen het zeer op prijs als je dit doet. Zo draag je bij aan het verminderen van de verspreiding van het virus.

Je kan nog tot 31 juli gratis een setje zelftesten aanvragen bij https://www.zelftestonderwijs.nl/. Daarna kan je ze uiteraard tegen betaling aanschaffen bij verschillende winkels en de apotheek.

23 juni 2021 

Versoepelingen in Coronabeleid vanaf zaterdag 26 juni 

De persconferentie van vrijdag 19 juni jl. bracht ons veel goed nieuws. Een fijn vooruitzicht met een voor iedereen welverdiende zomervakantie voor de boeg! We zetten op een rijtje wat dit betekent voor Aeres Hogeschool: 

Loslaten anderhalve meter in het hoger onderwijs 

Het belangrijkste goede nieuws is dat de 1,5 meter- maatregel in het hoger onderwijs vanaf 16 augustus in principe niet meer geldt. Op 13 augustus neemt het kabinet hierover een definitief besluit op basis van de situatie op dat moment.  

Wij bereiden ons voor op een ‘normale’ start van het volgend studiejaar zonder corona-beperkingen. Mocht de 1,5 meter regel toch blijven, dan is het huidig geldende 1,5 meter scenario met betrekking tot lokalen en roostering van kracht.  Tot de zomervakantie blijft het 1,5 meter scenario sowieso gehandhaafd.

Mondkapjes vanaf 26 juni op school niet meer verplicht tenzij…

Het kabinet kondigde aan dat de verplichting tot het dragen van een mondkapje vanaf zaterdag 26 juni alleen nog in situaties geldt waar de 1,5 meter afstand niet kan worden aangehouden. Daarbij moet je denken aan het openbaar vervoer, op luchthavens en op stations. In onze school is het dragen van een mondkapje vanaf 26 juni tot de zomervakantie niet langer verplicht, behalve in situaties dat de 1,5 meter niet kan worden aangehouden: denk aan praktijkonderwijs en in de liften. Studenten en medewerkers kunnen natuurlijk zelf kiezen voor het dragen van een mondkapje. Dat is prima. Voor nu gaan we er van uit dat na de zomervakantie de mondkapjesplicht ook vervalt als de 1,5 meter regel wordt losgelaten.  

Blijf gebruikmaken van de zelftest 

Het is belangrijk dat studenten en medewerkers zich na vakantie en bij start van het nieuwe studiejaar testen met behulp van zelftesten. We willen iedereen oproepen de zelftesten te blijven gebruiken en zeker ook na terugkeer van vakantie in buitenland en bij start van het studiejaar. Studenten en medewerkers kunnen tot eind juli gratis zelftesten aanvragen via SURF, www.zelftestonderwijs.nl. Zelftesten is ook belangrijk als je introductiedagen, een veldwerkactiviteit of excursie hebt aan het begin van het nieuwe schooljaar.

We hopen dat de ontwikkelingen rondom het virus en de vaccinatiegraad zich gunstig blijven ontwikkelen, zodat we allemaal kunnen gaan genieten van een welverdiende zomervakantie!  

21 mei 2021

Maak gebruik van de gratis zelftesten

Zoals eerder gecommuniceerd is het voor studenten en medewerkers in het hoger onderwijs mogelijk om gratis zelftesten aan te vragen. Preventief testen draagt bij aan het verminderen van de verspreiding van het Coronavirus.

Je kan gratis een set zelftesten aanvragen via de website www.zelftestonderwijs.nl. Daarop staat informatie, een aanvraagportal en meest gestelde vragen en antwoorden. Je logt in met je schoolaccount, dat lijkt helaas soms niet goed te gaan. Ga gewoon door met invullen, de verzending blijkt goed te gaan. Een zelftest is niet verplicht om naar school te mogen komen. Maar we stellen het wel op prijs, het draagt bij aan het verder openstellen van onze maatschappij.

De zelftest is voor preventief gebruik. Bij klachten ga je nog steeds naar de GGD voor een PCR-test.

Het coronabeleid ten aanzien van buitenlandse stages

Met de afnemende coronabesmettingen en de toename van het aantal vaccinaties wordt de mogelijkheid om internationaal te reizen door de Nederlandse overheid, en ook in andere landen, weer wat versoepeld. Zoals steeds blijven wij aansluiten bij het overheidsbeleid. En hoewel er sprake is van versoepeling, is er ook nog onzekerheid. Reisadviezen worden gekoppeld aan kleurcodes groen, geel, oranje en rood en deze kunnen tussentijds wijzigen. Op deze site zijn de actuele codes van de landen steeds te zien. Landen met het reisadvies groen en geel zijn in principe weer toegestaan als reisbestemming. Op dezelfde website vind je ook de per land geldende COVID maatregelen; stel je daarvan op de hoogte en zorg dat je die opvolgt.

Wat betekent dit voor een buitenlandse stage?

Als er volgens de overheid weer gereisd mag worden naar groene en gele gebieden, mag je als student kiezen voor een stage in een van deze landen. Echter: als de situatie in de voorbereiding op de stage of tijdens de stage verandert en wanneer een student in het buitenland zit, is het risico en zijn de kosten voor bijvoorbeeld terugkeren naar Nederland voor rekening van de student zelf. Aeres Hogeschool is daarvoor niet verantwoordelijk.

10 mei 2021

Zelftesten

De Nederlandse overheid stelt met ingang van deze maand zelftesten ter beschikking aan medewerkers en studenten van het hoger onderwijs zodat zij zichzelf preventief op Covid kunnen testen. Zelftesten in het onderwijs zijn onderdeel van een bredere introductie van zelftesten in de Nederlandse samenleving als extra instrument om zicht te krijgen op de verspreiding van het coronavirus en de bestrijding daarvan.

Hoe kom je aan een zelftest en moet je daarvoor betalen?

Iedere medewerker en student kan kosteloos een set zelftesten aanvragen via de website www.zelftestonderwijs.nl. Daarop staat informatie, een aanvraagportal en meest gestelde vragen en antwoorden.

Is het doen van een zelftest verplicht om naar school te mogen komen?

Nee, een zelftest is niet verplicht om naar school te mogen komen. Omdat het bijdraagt aan het verder openstellen van onze maatschappij, stellen wij het op prijs als mensen een zelftest doen, maar we handhaven niet.

We benadrukken dat het belangrijk om bij klachten een PCR-test bij de GGD te doen en géén zelftest. Deze zijn alleen voor preventief gebruik.

We begrijpen dat de landelijke website www.zelftestonderwijs.nl in sommige gevallen een foutmelding geeft, Aeres Hogeschool kan hier niets aan verhelpen helaas. Probeer het later dan gewoon nog een keer.

21 april 2021

Weer les op locatie na de meivakantie

Het hoger onderwijs wordt vanaf 26 april weer heropend voor de mogelijkheid tot fysiek onderwijs op locatie voor maximaal een dag per week. Dit werd gisteren in de persconferentie duidelijk. Daar zijn we heel erg blij mee! Voor Aeres Hogeschool geldt dat de lessen op locatie starten na de meivakantie of de week daarna. Per faculteit wordt gecommuniceerd over de exacte invulling per locatie.

Zelftesten

In de media wordt veel gesproken over de zelftest. Preventief gebruik van zelftesten kan meehelpen om het aantal besmettingen te onderdrukken. Daarom worden ze ingevoerd. “Het is vrijwillig, maar wel ontzettend belangrijk om je te laten testen”, aldus Lyle Muns, voorzitter van studentenbond LSVb. “We moeten onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Door zelftesten houden we zicht op het virus, waardoor meer fysiek onderwijs mogelijk is.”

Zelftesten en werken en studeren bij Aeres Hogeschool

De zelftesten zijn op vrijwillige basis. Je hoeft geen negatief testresultaat te laten zien om fysieke toegang te krijgen tot de lessen. Blijf zelf verantwoordelijk. Kom niet naar school bij klachten of als je in contact bent geweest met een besmet persoon. Laat je testen in een GGD teststraat. Overal houden we 1, 5 meter afstand, dragen een mondkapje en wassen onze handen regelmatig.

Werken op een stageadres

Als je stage loopt in een bedrijf of in een school gelden daar naast de algemene coronaregels de specifieke regels van je opdrachtgever. Voor onze studenten die in een mbo of vmbo stage lopen kunnen de regels wat afwijken van hoe ze bij ons binnen de hogeschool zijn. Wees altijd alert op de regels die gelden bij jouw werkgever.

Hoe kom je aan een zelftest?

De zelftesten zijn gratis en kunnen medewerkers en studenten online bestellen. De testen komen begin mei beschikbaar voor alle studenten en medewerkers van hoger onderwijsinstellingen. Zodra de bestelwijze duidelijk is, laten we dat hier op de website weten. En nogmaals: de zelftest vervangt niet de test van de GGD. Iedereen die klachten krijgt die kunnen wijzen op het coronavirus, moet direct een afspraak te maken om zich te laten testen bij de GGD.

Waarom worden medewerkers en studenten in het hoger onderwijs gevraagd om zelftesten te doen?

Nu het hoger onderwijs weer gedeeltelijk opengaat betekent het ook dat een grote groep, ongeveer 1 miljoen studenten, weer mobieler wordt en dat brengt een verhoogd besmettingsrisico met zicht mee. Dit risico kan dus worden ingedamd door het massaal gebruik van zelftesten. Studenten geven in de coronacrisis ook steeds aan dat ze graag onderdeel van de oplossing bij het tegen gaan van de pandemie willen zijn. En als we erin slagen om het aantal besmettingen terug te dringen, door vaccinatie en onder andere door het gebruik van zelftesten bij studenten, dan kan er mogelijk sneller meer perspectief worden geboden voor het onderwijs.

Het doen van de test is op vrijwillige basis. Het wordt niet gecontroleerd door de instellingen in het hoger onderwijs. Het blijft daarom van belang dat de overige coronamaatregelen op de scholen gehandhaafd blijven en dat elke student en medewerker zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt.

14 april 2021

De persconferentie van gisteravond, 13 april, heeft voor het onderwijs op onze hogeschool geen echte veranderingen laten zien ten opzichte van het bericht van 24 maart hieronder.

Onderwijs op locatie

In het kort: als de besmettingscijfers het dan toelaten, zal het hoger onderwijs weer heropend worden vanaf 26 april. Voor Aeres Hogeschool geldt dat de lessen op locatie starten na de meivakantie, met hier en daar een uitzondering. We gaan dan uit van gemiddeld 1 dag per week fysiek op locatie en de praktijklessen blijven net zoals nu doorgaan. Per faculteit wordt gecommuniceerd over de exacte invulling per locatie.

Zelftesten

Wij blijven benadrukken dat iedereen die naar school komt een eigen verantwoordelijkheid heeft. Bij klachten kom je niet en laat je je eerst testen in een GGD teststraat. Je komt ook niet als je in contact bent geweest met een besmette persoon. Overal houden we 1, 5 meter afstand, dragen een mondkapje en wassen onze handen regelmatig.

Over gebruik en distributie van zelftesten is nu nog geen duidelijkheid. Op school wordt niet gecontroleerd op testuitslagen. Zoveel is al wel duidelijk. Hierin volgt Aeres Hogeschool de lijn van het hoger onderwijs in Nederland, geformuleerd door de Vereniging Hogescholen. Opnieuw de oproep: neem hierin je verantwoordelijkheid, voor jezelf en voor elkaar.

24 maart 2021

Op 23 maart is in de persconferentie aangekondigd dat het hoger onderwijs nog niet open mag voor onderwijs op locatie. De cijfers laten het niet toe helaas. Er verandert nu dus niets in het onderwijs en de huidige roosters.

Mogelijk is dit het geval vanaf de week van 26 april, de week voor de meivakantie. Alleen als het aantal besmettingen voldoende afneemt in de tussentijd. Waarschijnlijk starten de lessen op locatie na de meivakantie, met hier en daar een uitzondering. We gaan dan uit van gemiddeld 1 dag per week fysiek op locatie en de praktijklessen blijven net zoals nu doorgaan. Op 13 april is de volgende persconferentie en wordt hopelijk meer duidelijk. Ook verwachten we dan meer duidelijkheid over de mogelijkheid van zelftesten en hoe dat eventueel ingezet zal worden. Houdt de berichtgeving in de week van 14 april in de gaten. Per faculteit wordt dan gecommuniceerd over de exacte invulling per locatie.

Voor nu, hou vol, er komt een tijd dat studenten en docenten elkaar weer op school kunnen gaan ontmoeten!

10 maart 2021

Op 8 maart is in de persconferentie aangegeven dat er mogelijk vanaf eind maart/begin april weer enige versoepeling mogelijk is voor het hoger onderwijs. Dat betekent dat we dan weer in beperkte mate studenten op school onderwijs kunnen bieden. De eerste stap! We werken nu aan een plan per faculteit waarin fysiek onderwijs maximaal mogelijk is en evenredig verdeeld over de jaargroepen. Studenten en medewerkers ontvangen zo snel mogelijk na de persconferentie van 23 maart bericht per e-mail zodra er meer nieuws is over de exacte invulling en mogelijkheden per locatie.

24 februari 2021

De persconferentie van 23 februari jl. heeft helaas nog geen mogelijkheid gegeven om het onderwijs in het hbo te versoepelen. Dit geldt in elk geval tot 15 maart. Op 8 maart volgt weer een persconferentie.  Daarmee blijft ons huidige beleid binnen Aeres Hogeschool ten aanzien van het onderwijs, de toetsing en het thuiswerken tenzij het niet anders kan, ongewijzigd.

Wij hopen op betere tijden!

3 februari 2021

De persconferentie van 2 februari jongstleden heeft duidelijk gemaakt dat er helaas nog geen versoepelingen mogelijk zijn voor het hoger onderwijs. Daarmee blijven de huidige afspraken uit de vorige updates gelden. Uiteraard houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. En zodra er een verruiming mogelijk is voor openstelling zal voorrang gegeven worden aan het onderwijs.

25 januari 2021

Verlenging tijdelijke tegemoetkoming regeling studiekosten

De tijdelijke coronaregeling voor studenten in mbo, hbo en wo wordt verlengd tot en met augustus dit jaar. Studenten die bij hun afstuderen studievertraging oplopen door de coronamaatregelen en tussen februari 2021 en eind augustus 2021 hun diploma halen, ontvangen rechtstreeks via DUO een tegemoetkoming in de studiekosten. Ook krijgen alle studenten waarbij tussen oktober 2020 en eind augustus 2021 hun recht op basisbeurs en/of aanvullende beurs afloopt, een financiële tegemoetkoming. Daarnaast wordt de uiterste aanmelddatum voor een mbo-opleiding een maand uitgesteld naar 1 mei. Voor meer informatie: wend je tot DUO of kijk hier: www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/financiele-tegemoetkoming-studenten-verlengd

14 januari 2021

De lockdown vanwege het coronavirus is helaas tot 9 februari verlengd. Alle medewerkers en studenten snakken naar het moment dat we elkaar weer 'live' kunnen ontmoeten. Omdat de zorgen over de verspreiding van het virus onverminderd hoog zijn, heeft de directie van de hogeschool besloten om de huidige onderwijs- en werksituatie te verlengen tot de voorjaarsvakantie die start op 22 februari. Indien op 9 februari a.s. blijkt dat er fysiek meer mogelijk is dan nu, zullen we daarvan zoveel mogelijk gebruik maken. Uiteraard is dat afhankelijk van de specifieke locatiesituatie en de toegestane vrijheden op dat moment.

15 december 2020

Gisteren heeft premier Rutte een lockdown tot en met 19 januari afgekondigd. We realiseren ons dat dit voor veel van ons een hard gelag is. We hopen allemaal op een voorjaar waarin er weer meer echt contact mogelijk is. Voor Aeres Hogeschool heeft de lockdown tot en met 19 januari de volgende gevolgen:

Onderwijs

Vanaf woensdag 16 december tot de start van semester 2 op 1 februari vinden alle lessen online plaats, met uitzondering van de praktijklessen.

Tentamens en assessments

Tentamens en assessments mogen in principe op locatie plaatsvinden. In een aantal gevallen zijn ze al online gepland, dat blijft uiteraard zo.

Stages en werkplekleren

Voor stages en werkplekleren gelden de regels van de branche of locatie waar de student stage loopt. We realiseren ons dat studenten zich zorgen kunnen maken over het effect hiervan op het studieverloop. Wij houden dit in de gaten. Voor specifieke vragen kunnen studenten zich wenden tot hun studieloopbaanbegeleider/mentor.

Buitenlandse reizen

Er zijn tot eind maart geen reizen naar het buitenland mogelijk. Dat betekent in de praktijk dat buitenlandstages dit studiejaar ook helaas niet meer mogelijk zullen zijn.

Werken op locatie

Het werken op de locaties was al ingeperkt en verloopt in overleg met de organisatie. Voor nu geldt tot en met 19 januari dat er alleen op school mag worden gewerkt als het strikt noodzakelijk is. In alle andere gevallen werken medewerkers vanuit huis.

Wervingsactiviteiten

In elk geval tot 19 januari vinden alle wervingsactiviteiten alleen online plaats. Dit geldt ook voor meeloopdagen en rondleidingen op de locaties.

Overige voorschriften

Als je op locatie bent, blijven de bekende regels gelden: alleen zonder klachten ben je welkom, houd altijd 1,5 meter afstand, was je handen, desinfecteer regelmatig  en draag een mondkapje wanneer je je verplaatst.

Tot slot

Voor nu wensen we iedereen een fijne kerstvakantie toe, let een beetje op elkaar en vooral, blijf gezond.

26 november 2020

Gebruik mondkapje verplicht vanaf 1 december

Wij willen iedereen erop attenderen dat het gebruik van een mondkapje in openbare ruimtes vanaf 1 december verplicht is in heel Nederland. Dus ook op de locaties van Aeres Hogeschool. Spatschermen, bandana’s of shawls vallen wettelijk niet onder de definitie van mondkapje.

De regel blijft hetzelfde: Draag een mondkapje als je rondloopt op de locaties van Aeres Hogeschool. Dit geldt ook als je ergens geen 1,5 meter afstand kunt houden. Als je eenmaal in een lokaal of op je werkplek zit, kan het mondkapje af. Wij gaan er vanuit dat je zelf voor een mondkapje zorgt.

Bindend Studie Advies uitgesteld

Deze week worden de medewerkers van Aeres Hogeschool en alle eerstejaarsstudenten geïnformeerd over de recentelijke informatie over het Bindend Studie Advies (BSA). Er gaan geluiden over afschaffing daarvan. Dat is niet aan de orde nu.

Wel is het BSA voor de eerstejaars studenten die zijn gestart in dit studiejaar 2020-2021 uitgesteld. De informatie daarover is via mail verstrekt aan de studenten op wie het betrekking heeft.

14 oktober 2020

N.a.v. persconferentie 13 oktober 2020

De situatie met betrekking tot Corona is ernstig in Nederland. Het is daarom belangrijk dat we allemaal gevolg geven aan de maatregelen die gisteren zijn aangekondigd door minister-president Mark Rutte.  Wij zijn blij dat we onderwijs op locatie mogen blijven verzorgen. Er verandert nu niets in de huidige afspraken rondom lesroosters en tentamens. 

Om ervoor te zorgen dat Aeres Hogeschool haar locaties open kan blijven houden voor onderwijs, willen wij alle medewerkers en studenten het volgende vragen:

 1. Dringend advies om een mondkapje te dragen in de school
  Draag een mondkapje als je rondloopt op de locaties van Aeres Hogeschool. Dit geldt ook als je ergens geen 1,5 meter afstand kunt houden. Als je eenmaal in een lokaal of op je werkplek zit, kan het mondkapje af. Wij gaan er vanuit dat je zelf voor een mondkapje zorgt.
 2. Houd 1,5 meter afstand
  We kunnen het niet genoeg benadrukken: houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. En help elkaar hieraan herinneren.
 3. Kom alleen op locatie voor onderwijs of als het echt nodig is voor je werk
  Het is al van kracht, maar de nadrukkelijke vraag aan alle medewerkers en studenten om alleen op school te komen als het nodig is. Zo beperken we het aantal reisbewegingen en sociale contacten.
 4. Kom niet naar school met klachten die kunnen duiden op Corona of als je in contact bent geweest met iemand die positief is getest.
  Houd je aan de regels die het RIVM stelt omtrent Corona. Heb je klachten, check het RIVM en de beslisboom om te zien wat je moet doen.

Voor alle duidelijkheid: voor studenten verandert er qua onderwijs nu niets en dat geldt ook voor studenten die gebruik maken van het openbaar vervoer. We hopen dat we dit met elkaar zo kunnen houden.

Voor alles geldt dat wij de landelijke en regionale ontwikkelingen op nauwe voet volgen, daarbij aansluitend bij de richtlijnen van het RIVM. Mocht dit betekenen dat er aanpassingen nodig zijn in de genoemde afspraken zullen deze worden gemaakt en gecommuniceerd onder medewerkers en studenten via deze pagina.

29 september 2020

Aangescherpte Coronaregels binnen Aeres en Nordwin College

In de persconferentie van het kabinet werden op 28 september 2020 aangescherpte coronamaatregelen aangekondigd. Deze maatregelen gaan in op 29 september en zijn drie weken geldig. Naar aanleiding hiervan geldt binnen Aeres en Nordwin College het volgende:

 • De onderwijsactiviteiten gaan door zoals we het tot op heden doen. Daar waar dit op locatie gebeurt is het onderwijzend personeel en het hiervoor noodzakelijk ondersteunend personeel aanwezig.
 • Voor andere medewerkers die niet noodzakelijk zijn voor het primaire proces geldt: werk thuis tenzij het niet anders kan. Overleg altijd met je leidinggevende wanneer je denkt dat het niet anders kan.
 • We zijn zeer terughoudend bij het organiseren van bijeenkomsten buiten het onderwijs om, zeker als hiervoor niet noodzakelijke reisbewegingen plaats moeten vinden. Altijd geldt hierbij een maximale groepsgrootte van 30 personen.
 • Onveranderd worden de adviezen van de GGD en het RIVM gevolgd ten aanzien van het testen op corona en/of eventueel noodzakelijk thuisquarantaine. De beslisboom in de bijlage kan hierbij wellicht behulpzaam zijn.

De richtlijnen van het RIVM zijn leidend en daarnaast volgen de onderwijsinstellingen per sector de protocollen van de branche. We blijven waakzaam, met als doel om steeds een gezonde leer- en werkomgeving te creëren voor onze leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers.

Aanvullingen vanuit Aeres Hogeschool

Aanvullend op bovengenoemde verscherpte maatregelen binnen Aeres, geldt het volgende voor alle locaties van Aeres Hogeschool:

 • De toetsing zoals deze nu gepland is over een aantal weken, vindt vooralsnog plaats op dezelfde manier.
 • Studenten die geen les hebben op locatie, werken vanuit huis.
 • Voor studenten die stagelopen, gelden de regels van de organisatie waar de stage plaatsvindt.
 • De afspraken over het reizen van en naar het buitenland blijven vooralsnog ook ongewijzigd.
 • Ondersteunend personeel werkt vanuit huis tenzij aanwezigheid op locatie noodzakelijk is. Dit geldt ook voor docenten en onderzoekers die geen onderwijs op locatie hoeven te verzorgen.
 • Mondkapjes stellen wij niet verplicht, maar voor iedereen geldt: voel je vrij als je deze wilt dragen als je op locatie bent. Wij gaan ervanuit dat je zelf voor een mondkapje zorgt.

Voor alles geldt dat wij de landelijke en regionale ontwikkelingen op nauwe voet volgen, daarbij aansluitend bij de richtlijnen van het RIVM. Mocht dit betekenen dat er aanpassingen nodig zijn in de genoemde afspraken zullen deze worden gemaakt en gecommuniceerd onder medewerkers en studenten via www.aereshogeschool.nl/coronavirus.

25 september 2020

Versnelde afname COVID-19 test voor medewerkers Aeres mogelijk

Het is belangrijk dat de richtlijnen van het RIVM gevolgd worden en bij klachten een medewerker zich laat testen bij de GGD. Er is al een voorrangsprocedure voor het Voortgezet Onderwijs beschikbaar gesteld waardoor versneld testen afgenomen kunnen worden. Aeres stelt nu alle medewerkers in staat om zich, bij klachten zoals aangeduid volgens het RIVM protocol, versneld te testen.  

In het kort: wanneer er geen mogelijkheid is om via de GGD binnen 1,5 dag een test af te laten nemen of wanneer de testlocatie op een niet reële reisafstand is, kan een medewerker in overleg met de leidinggevende beslissen om gebruik te maken van een particulier testcentrum HetHuisartsLab met vestigingen over geheel Nederland. Hier kan een medewerker zich online aanmelden waarbij meteen de beschikbare testlocaties inzichtelijk zijn om zo snel mogelijk een testafspraak in te plannen. De medewerker vraagt de test aan en betaalt deze vooraf. De test kan later worden gedeclareerd. Via je leidinggevende ontvang je informatie over de procedure.

28 augustus 2020

Tegemoetkoming voor studenten vanwege Corona - bericht van het Ministerie van OCW

Een deel van de studenten die in de afrondende fase van hun studie zitten, loopt mogelijk door de coronamaatregelen vertraging op. Ze ervaren hierdoor negatieve financiële gevolgen. Ze betalen bijvoorbeeld langer cursus-, les- of collegegeld, terwijl het recht op de basisbeurs en/of aanvullende beurs afloopt. Het ministerie van OCW stelt geld beschikbaar om deze studenten financieel tegemoet te komen. Studenten die hiervoor in aanmerking krijgen voor uitbetaling persoonlijk bericht van DUO. Wil je weten of jij tot die groep behoort? Check dan de website van DUO: https://duo.nl/corona

17 augustus 2020

Corona en de start van het nieuwe schooljaar

Vlak voor de zomervakantie hoopten we op een verdere afzwakking van het coronavirus, maar de afgelopen maanden heeft covid-19 juist weer heftiger de kop opgestoken.

Wat betekent dat voor de komende tijd?

De afspraken die we voor de zomer hebben gemaakt over onderwijs, introductie en zoveel mogelijk thuiswerken, kunnen blijven zoals gepland omdat die al zijn gestoeld op de richtlijnen die nog steeds gelden. De kleinschalige introductieactiviteiten die we organiseren omdat we de eerstejaars toch graag een kennismaking binnen de huidige mogelijkheden bieden, zijn voorgelegd aan de veiligheidsregio’s en vinden uiteraard alleen plaats als ze zijn goedgekeurd. Alle studenten en medewerkers zijn hierover geïnformeerd.

We houden ons aan de regels

Het mag duidelijk zijn, we blijven ons houden aan de regels: anderhalve meter afstand houden van elkaar, thuisblijven en laten testen als je (lichte) klachten hebt en regelmatig handen wassen en niezen of hoesten in je elleboog.

Natuurlijk hopen we op een gegeven moment meer ruimte te krijgen voor leren en werken, zoals we dat voor de coronacrisis gewend waren. Maar voorlopig is dit helaas niet aan de orde.

Ventilatie in de gebouwen van de hogeschool

In de media is veel te doen over eventuele verspreiding van covid-19 via ventilatiesystemen. De situatie rond corona heeft duidelijk gemaakt dat een goede luchtkwaliteit belangrijk is in ruimtes waar mensen leren en werken. Om op de onderwijslocaties veilig onderwijs te kunnen geven, is Aeres Hogeschool hier dan ook extra op gespitst. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.

Een groep wetenschappers heeft bij de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO en bij nationale instituten zoals het RIVM benadrukt dat de rol van aerosolen (kleine druppels) bij verspreiding van het coronavirus serieus genomen moet worden. Na epidemiologisch, virologisch en modelleringsonderzoek concludeert het RIVM echter dat de kans op besmetting via aerosolen veel geringer is dan via grote druppels (bijvoorbeeld door hoesten en niezen) of aanraking.

Het RIVM gaat hierbij specifiek in op de rol van ventilatiesystemen en blijft bij haar eerdere standpunt dat er geen aanleiding is om de norm voor ventilatie aan te scherpen. Er zijn geen aanwijzingen dat de ventilatiesystemen bijdragen aan de verspreiding van het virus. Wel benadrukt het RIVM de rol van ventileren; goed ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat. Het RIVM adviseert wel om recirculatie van lucht te voorkomen.

De situatie bij Aeres Hogeschool in Almere, Dronten en Wageningen

Elk gebouw heeft eigen mogelijkheden om te ventileren. Daar waar luchtbehandeling plaatsvindt, wordt buitenlucht aangezogen en gefilterd, waarna deze ook weer wordt afgezogen en naar buiten toe wordt afgevoerd. Er vindt dus geen recirculatie van ‘gebruikte’ lucht plaats. De mechanische ventilatie is zo ingesteld dat deze 24/7 op vol vermogen draait.

Locaties zonder luchtbehandeling hebben de mogelijkheid om ramen open te zetten. Het advies is om regelmatig een raam open te zetten om voldoende te ventileren.

Met deze maatregelen wordt voortdurend gezorgd voor aanvoer van verse buitenlucht en snelle afvoer van gebruikte lucht, wat belangrijk is om eventuele virusverspreiding te vermijden.

Elkaar aanspreken

De manier waarop we het onderwijs gaan verzorgen is verantwoord, mits mensen zich aan de basale afspraken houden. Daarvoor is iedereen verantwoordelijk. Alle medewerkers, studenten en eventuele bezoekers. Dat betekent dat we er elkaar op moeten kunnen aanspreken als iemand – bewust of onbewust – de regels niet naleeft. Op een plezierige en volwassen manier, uiteraard. Dat doen we om elkaar te helpen. Om voor iedereen een veilige leer- en werkomgeving te creëren.

Blijf dus thuis als je verkouden bent of andere (lichte) klachten hebt en laat je testen op het coronavirus. Via het landelijke nummer 0800-1202 kun je een afspraak maken. Dat kan ook online met je DigiD.

Terug uit het buitenland

Ben je op vakantie geweest in het buitenland? Check dan op de site van de overheid of je tien dagen in quarantaine moet. Dit geldt voor landen met code oranje, maar ook voor sommige landen met code geel. Neem de adviezen aub serieus. Moet je in quarantaine? Meld dit dan bij je studieloopbaanbegeleider of leidinggevende en maak afspraken over hoe je je werk kunt doen.

Reizen naar het buitenland

Het is niet toegestaan om werk of studiereizen te maken naar landen met de codes oranje of rood. Als je reist naar een land met een geel reisadvies heb je daar toestemming voor nodig van het International Office.

7 augustus 2020

Introducties Aeres Hogeschool op locaties Almere, Dronten en Wageningen gaan ongewijzigd door

Naar aanleiding van de persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van 6 augustus jongstleden kunnen wij berichten dat deze uitspraken geen gevolgen hebben voor de introducties op onze faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen. Mogelijk met uitzondering van de biggenmarkt in Dronten, daar volgt in dat geval later bericht over.

De introductieperiode is zorgvuldig voorbereid en afgestemd met gemeenten en veiligheidsregio’s. Het advies van de veiligheidsregio’s is leidend bij onze besluitvorming: vooralsnog zijn wij voornemens om alles door te laten gaan zoals gepland, tenzij de veiligheidsregio’s anders besluiten. Omdat we het heel belangrijk vinden dat onze aankomende studenten de kans krijgen voor aanvang van de studie kennis kunnen maken met de hogeschool, de docenten en hun medestudenten zijn er kleinschalige fysieke activiteiten georganiseerd. Daarbij houden we rekening met de 1,5 meter maatregel en de hygiëneregels. Wij voelen ons uiteraard verantwoordelijk voor een veilig verloop van de introductieperiode met het oog op het Corona-virus.

Daarnaast maakte de minister-president nogmaals duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor de indamming van de verspreiding van het Coronavirus bij iedereen ligt. Wij zullen daarom ook tijdens de introductie aan alle deelnemers vragen de hygiëneregels en de 1,5 meter maatregel in acht te nemen en bij klachten thuis te blijven en zich te laten testen.

Vanaf 17 augustus zijn onze locaties per mail of telefoon bereikbaar voor eventuele vragen.

Wij kijken uit naar een aangename en verantwoorde ontmoeting met onze nieuwe studenten!

6 juli 2020

Update internationale reizen - versoepeling vanaf 1 september mogelijk

Tot 1 september hanteert Aeres Hogeschool het advies met betrekking tot internationale reizen zoals het in onderstaand bericht van 12 juni staat beschreven. Vanaf 1 september is het in bepaalde gevallen mogelijk om internationale reizen te maken voor stage, werkbezoek of excursies.

Daarbij blijft het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken altijd leidend t.a.v. beslissingen rondom reizen van zowel studenten als medewerkers. Dat betekent bij code rood en oranje, geen toestemming voor internationale reizen. Bij code geel alleen in overleg met leidinggevende of begeleidend docent.

In geval van een lock-down is Aeres Hogeschool niet aansprakelijk voor de kosten van repatriëring of andere kosten die met de lock-down te maken hebben.

12 juni 2020

Reizen

Het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is voor Aeres altijd leidend t.a.v. beslissingen rondom reizen van zowel studenten als medewerkers. Aeres Hogeschool handhaaft het beleid voor reizen voor stages, excursies en werkbezoeken zoals eerder verwoord op deze pagina. Dat betekent dat er geen reizen voor stage, werkbezoek of excursie naar het buitenland plaatsvinden tot 1 september 2020, ook niet voor landen waarvoor het reisadvies is versoepeld. 

De maatregelen rondom COVID-19 worden in diverse landen versoepeld, maar het infectiegevaar is nog niet geweken. Aeres wil met dit besluit voorkomen dat medewerkers of studenten in deze onzekere fase geëvacueerd moeten worden, dan wel in een land vast komen te zitten als gevolg van een nieuwe uitbraak. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel.

25 mei 2020

Het kabinet heeft in de persconferentie van 19 mei aangegeven dat het hoger onderwijs vanaf 15 juni een beperkte herstart op locatie kan maken. De afspraken gelden tot 1 september. Wij gebruiken ze behalve voor de inrichting van de tentamen- of toetsperiode in juni/juli ook om ons onderwijs van periode 1 of semester 1 voor te bereiden in geval er ook dan nog sprake is van beperkende maatregelen. Wat wel in de lijn der verwachting ligt.

Onderwijs en tentamenperiode juni/juli

Ons uitgangspunt blijft dat het onderwijs tot de zomer in online activiteiten wordt uitgevoerd. Wel kunnen we beperkt en binnen aangegeven tijden (praktijk)tentamens en toetsen organiseren. Studenten zijn geïnformeerd over wat dat voor hen betekent: op locatie, online of op een andere wijze. Roosters worden hierop ingericht.

Periode 1 of Semester 1

We bereiden ons voor op een combinatie van onderwijs op locatie en online. Practica en trainingen gebeuren op locatie. Wat online kan, blijven we online doen. Dat heeft te maken met de aantallen mensen die in onze gebouwen kunnen zijn door de anderhalvemetermaatregel en de beperkte bezettingsmogelijkheden van het openbaar vervoer. Dat kan betekenen dat we per locatie verschillende roostertijden aan moeten of mogen houden. Hierover wordt overlegd met de Veiligheidsregio en vervoerders.

De groepen die onderwijs krijgen op locatie hebben vanwege de anderhalvemetermaatregel een maximale omvang. Die omvang kan, afhankelijk van de grootte van onderwijsruimtes, verschillen.
Per faculteit wordt een scenario uitgewerkt.

Alle afspraken zijn onder voorbehoud. Het kabinet zal ingrijpen met inperkende maatregelen als het aantal besmettingen gaat toenemen. Het motto blijft: Alleen samen krijgen we Corona onder controle!

18 mei 2020

De huidige maatregelen voor het hoger onderwijs zijn sinds de update van 22 april niet gewijzigd. Dat betekent dat wij daarvoor verwijzen naar onderstaande update. Onderwijs en toetsing blijven zoveel mogelijk online en we blijven zoveel mogelijk thuiswerken. Dit geldt tot in elk geval 1 september. 

Een nieuwe mededeling is er wél voor de instroom van studenten in een hbo bachelor of master die hun vorige opleiding niet hebben kunnen afronden als gevolg van de coronacrisis.

Instroom mogelijk ondanks niet afronden van de vorige opleiding

Laatstejaars studenten afkomstig van een associate degree-, mbo-, of hbo-opleiding die vanwege de Coronamaatregelen studievertraging hebben opgelopen, hebben tot 1 januari 2021 de tijd om hun diploma te behalen. In de tussentijd mogen zij al starten in de bachelor of master van het hbo. De student moet daarvoor een afrondingsadvies opvragen bij zijn of haar huidige opleiding dat moet aangeven of het aannemelijk is dat de student de opleiding voor 1 januari 2021 zal kunnen afronden. Samen met de uitkomst van het studiekeuzegesprek op de nieuwe opleiding zal dit bepalen of de student toelaatbaar is voor bachelor of master. Als een student op 1 januari 2021 het diploma niet heeft behaald, moet de student de bachelor of master alsnog verlaten.

Meer informatie over deze regeling is bekend bij de mentoren en studiecoördinatoren van Aeres Hogeschool.

Nieuwe update na het hemelvaartweekend

Woensdag 20 mei geeft minister-president Rutte weer een persconferentie. Na het hemelvaartweekend zullen wij hier aangeven wat daarvan de mogelijke consequenties zijn voor Aeres Hogeschool.

22 april 2020

Gisteravond heeft minister-president Rutte aangekondigd dat de huidige maatregelen, zoals deze nu gelden voor het hoger onderwijs, worden verlengd tot 20 mei. Voor evenementen geldt een verbod tot 1 september. Heroverweging van de maatregelen door het kabinet vindt plaats op 13 mei. Wat zijn hiervan de consequenties?

Onderwijs en toetsing blijven online

Zoals eerder al besloten worden er op de locaties van Aeres Hogeschool tot aan de zomer geen onderwijs- en onderzoeksactiviteiten georganiseerd. Onderwijs en toetsing vinden online plaats. (Vragen over wat dat betekent voor jou als student in Almere of Dronten? Kijk naar de Q&lA's op het Intranet onder 'Corona maatregelen'. Studenten in Wageningen vinden de besluiten terug in Canvas bij Servicedocumenten.)

Zomercursussen en introductiedagen worden aangepast

Het verbod op evenementen tot aan 1 september betekent dat we onze zomercursussen op alternatieve wijze gaan aanbieden. Deze plannen worden nu uitgewerkt. Betrokkenen worden geïnformeerd. Ook voor de jaarlijkse introductiedagen voor nieuwe studenten worden nieuwe plannen gemaakt.

We bereiden ons voor op 'anderhalve-meter samenleving'.

We houden er rekening mee dat ook op langere termijn nog maatregelen nodig zijn. Daarom onderzoeken we op welke wijze we ons onderwijs en onderzoek kunnen uitvoeren in de zogenaamde anderhalve-metersamenleving. Daarvoor worden verschillende scenario's uitgewerkt, op basis waarvan we straks weloverwogen keuzes kunnen maken. Daarbij laten wij ons leiden door enerzijds de gezondheid van onze medewerkers en studenten en, anderzijds, behoud van de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek en het voorkomen van studievertraging.

Blijf thuis

We verlangen er bijna allemaal wel weer naar; de deur uit gaan, elkaar ontmoeten. Het 'normale' leven hervatten. Maar helaas zijn we nog niet zover. De oproep gisteren was heel duidelijk: HOU VOL, BLIJF THUIS. Des te eerder zie we elkaar echt weer terug.

OV voor studenten verlengd

Eerder werd al aangekondigd dat, omdat studenten nu niet of nauwelijks reizen, is besloten het recht op hun OV kaart te verlengen. Normaal gesproken heeft een student recht op een studentenreisproduct gedurende de nominale studieduur + 1 jaar. Dit wordt nu verlengd met drie maanden. Iedere student die een opleiding volgt aan een hogeschool of universiteit én in maart recht had op een studentenreisproduct, krijgt de verlenging. Deze gaat automatisch in, nadat het ov-reisrecht verloopt.

2 april 2020

De maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te remmen, zijn verlengd tot en met 28 april. Maar ook over de periode daarna is inmiddels al een duidelijk signaal afgegeven. Zoals Rutte het formuleert: “Na 28 april gaan we echt nog niet helemaal terug naar de oude situatie… Het kan zijn dat we ook na 28 april op deze manier doorgaan”. Om duidelijkheid te scheppen voor studenten en medewerkers van Aeres Hogeschool is daarop, op 1 april 2020, door CvB Aeres en directie Aeres Hogeschool het volgende besluit genomen:

Tot aan de zomervakantie vinden er op de locaties van Aeres Hogeschool geen onderwijs- en onderzoeksactiviteiten plaats. Onderwijs en toetsing vinden online plaats, en ook aan onderzoeksprojecten wordt, waar mogelijk, online gewerkt. Alle medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Worden vóór de zomervakantie de landelijke maatregelen minder stringent, dan kijken we hoe we op verantwoorde wijze, gefaseerd per faculteit, onze onderwijs- en onderzoeksactiviteiten weer op locatie kunnen gaan uitvoeren. Eind april en eind mei nemen wij hierover nadere besluiten, als de landelijke richtlijnen daarvoor aanleiding geven.

1 april 2020

Maatregelen in ieder geval verlengd tot 28 april

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de huidige maatregelen verlengd worden tot 28 april 2020. Dat betekent dat tot en met de meivakantie geen onderwijsactiviteiten op onze locaties plaatsvinden. Tevens is duidelijk geworden dat ook in het meest positieve scenario na 28 april terugkeer naar de 'oude situatie' nog tijd zal vragen. Vandaag vindt overleg plaats met het ministerie van OCW wat dit betekent voor de onderwijssector. Aansluitend daarop wordt in het crisisteam van Aeres besloten hoe wij daar als hogeschool mee om zullen gaan. Uiterlijk einde van deze week worden jullie hierover verder geïnformeerd.

Vertrouwenspersonen

De Coronacrisis kan ernstig inbreuk doen op levens van mensen. Bij velen leven zorgen over gezondheid en financiën, of misschien ontstaat er sociaal isolement. Weet dat voor al onze medewerkers en studenten vertrouwenspersonen klaar staan om mee te praten. De vertrouwenspersonen voor de faculteiten Almere en Dronten zijn te vinden op het intranet (zie ook link onder Online studeren). In Wageningen vind je ze terug in Canvas, achter de koppeling 'Servicedocumenten' in de Infogids. Kan je het niet vinden? Stuur dan een mail naar info.hogeschool@aeres.nl en geef aan bij welke faculteit je werkt of studeert, dan geven we naam en email adres van de vertrouwenspersoon aan je door.

26 maart 2020

Geen schriftelijke tentamens op locatie

Het besluit dat evenementen en samenkomsten tot 1 juni verboden zijn, roept veel vragen op. Nog onduidelijk is wat dit betekent voor de onderwijsactiviteiten van hogescholen. Meer duidelijkheid is van groot belang. Daarom hebben wij, vooruitlopend op verdere besluitvorming vanuit Den Haag, besloten dat tot 1 juni geen schriftelijke tentamens worden afgenomen op locatie. Voor alle schriftelijke toetsen worden tot 1 juni zoveel mogelijk alternatieve vormen van toetsing aangeboden.

Tentamenweek T3 voor studenten in Almere en Dronten

Het besluit heeft direct consequenties voor T3, de komende tentamenperiode voor onze studenten in Almere en Dronten, die loopt van 14 april tot aan de meivakantie. Omdat de voorbereidingstijd kort is, zijn we niet in staat alle toetsen in alternatieve vorm af te nemen. Daarom zal een deel van de geplande toetsen worden doorgeschoven naar een periode later dit studiejaar. Alle studenten ontvangen bericht welke toetsen worden afgenomen en welke doorgeschoven, hoe de planning van de komende periode eruit ziet en wat de gevolgen zijn.

25 maart 2020

Landelijk wordt intensief gesproken over het al dan niet verlengen van de maatregelen voor het hoger onderwijs.

Concreet gaat het om het verlengen van het geven van online onderwijs tot 1 juni. De Vereniging Hogescholen en het ministerie van OCW doen daarover naar verwachting begin volgende week een uitspraak. Wij wachten dit besluit af, maar bereiden ons in de tussentijd wel voor op dit scenario.

24 maart 2020

Verbod op evenementen verlengd tot 1 juni

Het kabinet heeft besloten dat het verbod op bijeenkomsten en evenementen wordt verlengd tot 1 juni, en nu ook geldt voor groepen onder de 100 deelnemers.
In de komende twee weken wordt bepaald of ook de maatregelen in het onderwijs worden verlengd. 

Pas op voor phising mails!

Afgelopen weken berichtten diverse media over fake-mails van fraudeurs die zich voordoen als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC) en het RIVM. Er zijn ook mails in omloop uit naam van de "IT-afdeling van Aeres", die je vragen om je gegevens te verifiëren. Doel van deze mails is om je gegevens te achterhalen of om een ransomware-aanval te starten.

 • Wees extra alert op mailtjes en websites die proberen je te helpen met thuiswerken en/of die te maken hebben met het coronavirus en het herkennen van de symptomen ervan.
 • Klik niet op weblinks in mailberichten van onbekende adressen, maar typ altijd zelf de URL in van de website waar je naar toe wilt. Of ga met je muis over de URL zodat deze zichtbaar wordt (niet op klikken dus!) en bekijk de link. Je ziet dan vaak of de link echt of nep is.
 • Zodra je ergens gevraagd wordt in te loggen of gegevens in te vullen, eerst altijd even rustig bezien of zaken in orde zijn. 
 • Ga naar Cybersave Yourself en lees hoe je phishing kunt herkennen. Daar vind je overigens nog meer handige tips op het gebied van cyberveiligheid.
 • Houd al je software up-to-date: installeer direct de updates voor je laptop, telefoon of tablet.

20 maart 2020

Het ministerie van OCW heeft met de Vereniging Hogescholen gekeken naar de consequenties van de Corona maatregelen voor studenten en hogescholen. Daar zijn onder meer deze besluiten uit voortgekomen:

Aanmeldingen doorgeschoven naar 1 juni

Om (aankomende) studenten meer tijd en ruimte te geven zich aan te melden voor een studie, wordt de aanmelddatum verschoven van 1 mei naar 1 juni.

Bindend studieadvies (BSA) uitgesteld naar tweede jaar

Hoewel alle hogescholen zoveel mogelijk onderwijs en tentaminering door laten gaan (in alternatieve vormen), levert dit voor een deel van de opleidingen en studenten mogelijk problemen op. Het kan zijn dat studenten daardoor vertraging oplopen en de bsa-norm niet halen. Daarom is landelijk besloten het bindend studieadvies, voor onze huidig ingeschreven studenten, uit te stellen naar het tweede studiejaar. Dat betekent niet dat tentamens en opdrachten nu komen te vervallen. Hoe dit besluit verder wordt uitgewerkt kunnen we nu nog niet zeggen, daarover worden studenten later geïnformeerd. 

Financiële mogelijkheden voor studenten

Er zijn studenten die door de coronamaatregelen mogelijk financieel in de problemen komen, bijvoorbeeld doordat zij tijdelijk niet kunnen werken. DUO wijst in dit kader op de mogelijkheid om tijdelijk per maand meer te lenen. Dat kan ook met terugwerkende kracht, tot aan het begin van het studiejaar. Ook kunnen studenten nog collegegeldkrediet aanvragen. Zij kunnen dit zelf regelen in mijn DUO. Is dit onvoldoende dan kunnen zij contact opnemen met DUO over de mogelijkheden.

NSE

Alle inspanningen zijn er op dit moment op gericht het onderwijs zo goed mogelijk door te laten lopen. Daar zijn alle hogescholen druk mee. Daarom is besloten dat de Nationale Studenten Enquête dit jaar niet wordt afgenomen. 

Kwaliteitsafspraken

Alle hogescholen moeten een plan inleveren waarin zij aangeven hoe ze de kwaliteit van het onderwijs in de komende jaren willen bewaken en verbeteren. Op basis van deze kwaliteitsafspraken, waar ook de Centrale Studentenraad bij betrokken is, worden extra gelden beschikbaar gesteld. Omdat het beoordelen van de plannen mogelijk vertraging oploopt heeft OCW bekend gemaakt dat de bedragen voor 2021 alvast worden toegekend, zodat de middelen besteed kunnen worden voor de kwaliteit van het onderwijs.

18 maart 2020

Reizen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders om de komende periode niet meer naar het buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Dit sluit aan bij het beleid dat wij al eerder hebben ingezet: alle buitenlandse reizen en excursies in welke vorm dan ook die plaats vinden tot en met 6 april zijn gecanceld, zowel voor studenten als voor medewerkers. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel. We houden ernstig rekening met een verlenging van deze maatregel. Daarom adviseren wij nu ook geen tickets aan te schaffen voor een reis naar het buitenland. We houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten en komen hier zo snel mogelijk op terug.

Studenten in het buitenland

Er wordt geadviseerd studenten die in het buitenland zitten terug te halen naar Nederland. Wij hebben contact met al onze studenten in het buitenland en we overleggen met hen over eventuele terugkeer. Wat de gevolgen zijn van het afbreken van de stage of de studie in het buitenland brengen we zo snel mogelijk in beeld. Daarover wordt ook landelijk overleg gevoerd.

BSA

Wat de consequenties zijn van de huidige situatie voor de BSA norm, voor al onze eerstejaars studenten, is op dit moment nog onderwerp van gesprek tussen hogescholen, de Vereniging Hogescholen (VH) en het ministerie van OCW. Zo gauw daarover meer bekend is laten we het weten.

16 maart 2020

Op 15 maart is tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat landelijk aanvullende maatregelen nodig zijn in de strijd tegen het Coronavirus. Het kabinet doet een beroep op alle Nederlanders om reisbewegingen en sociale contacten waar mogelijk te beperken. Lopende maatregelen zijn verlengd tot en met 6 april. Het crisisteam heeft zich gebogen over de consequenties van de maatregelen en de oproep. 

Wat betekent dit voor onze studenten in Dronten en Almere?

 • Tot 7 april verzorgen we ons onderwijs op afstand. Vanaf 7 april starten we met de onderwijsactiviteiten op de hogeschool;
 • In de week van 7 tot en met 9 april worden lessen ingeroosterd als voorbereiding op tentamenperiode T3;
 • De tentamenperiode (T3) start een week later dan oorspronkelijk gepland. De tentamens worden nu vanaf dinsdag 14 april afgenomen. T3 loopt door tot aan de meivakantie; 
 • De meivakantie blijft gewoon vakantie;
 • Na de meivakantie, op 6 mei, starten we met de laatste lesperiode (P4). Deze periode wordt met een week ingekort;
 • T4 start aansluitend daarop ongewijzigd op 22 juni; 
 • En dat betekent dat ook de zomervakantie gewoon vakantie is;

Tot slot is ook besloten dat t/m 6 april groepsgewijze excursies en bedrijfsbezoeken komen te vervallen.

15 maart 2020

Sluiten van alle scholen; de consequenties voor studenten van lerarenopleidingen en master LI

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat landelijk alle scholen sluiten voor de periode van 16 maart tot en met 6 april. Voor Aeres Hogeschool geldt dat op 13 maart werd medegedeeld dat tot en met 31 maart geen onderwijsactiviteiten op de Aeres-locaties plaatsvinden. Door de maatregelen van het kabinet is dit verlengd tot en met 6 april.

 • Voor studenten van de lerarenopleidingen en masterstudenten van Aeres Hogeschool Wageningen heeft het sluiten van scholen tot gevolg dat zij mogelijk het werkplekleren of het werk (deeltijdstudenten) tijdelijk moeten onderbreken.
  Voor afstudeerders: neem contact op met je afstudeerbegeleider, instituutsopleider of studiecoach als dit het geval lijkt te zijn. Dan maken we samen afspraken hierover. 
 • Alle andere studenten adviseren we om te kijken of ze op hun (tijdelijke) werkplek misschien invulling kunnen geven aan het leren op afstand of het thuiswerken.

13 maart 2020 (2)

Ons onderwijs gaat door

De crisisteams van Aeres Hogeschool hebben zich gebogen over de consequenties van de landelijke maatregelen die gisteren bekend zijn gemaakt om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ons uitgangspunt is dat het onderwijs gewoon doorgaat. 
Het streven is om onze studenten ondanks de corona-maatregelen geen studievertraging te laten oplopen.

We noemen de belangrijkste uitgangspunten en besluiten: 

Onderwijs

 • Op de locaties worden t/m 31 maart geen onderwijsactiviteiten meer aangeboden, op een enkele afspraak met een student na. 
 • Alle inspanning is erop gericht het onderwijs door te laten lopen. Dat betekent dat het inleveren van opdrachten, assesments en tentamens gewoon doorgaan. 
 • Voor verplichte curriculum-onderdelen, die fysieke aanwezigheid vereisen, worden alternatieven aangeboden.
 • Het onderwijs wordt aangeboden via Canvas. Hoe dit gaat gebeuren wordt besproken in de teams en gecommuniceerd naar de studenten.
 • Zonder tegenbericht gaan stages, werkplekleren, projecten en excursies in Nederland door. De student overlegt indien nodig hierover met de aanbieder van de werkplek/stage. 

Reizen

 • Alle buitenlandse reizen en excursies in welke vorm dan ook, voor studenten en medewerkers, die plaats vinden in maart worden gecanceld. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel.

Internationale stages en studiemobiliteit

 • We houden contact met onze studenten die in het buitenland studeren of stagelopen en adviseren hen de lokale aanwijzingen te volgen. 
 • Studenten die een stage hebben gepland in het buitenland kunnen doorgaan met de voorbereiding daarvan, maar moeten er rekening mee houden dat deze in de tijd verschuift (richting zomer). Studenten die vragen hebben hierover kunnen contact opnemen met hun stagebegeleider. 

Evenementen

 • Alle evenementen die gepland staan in de periode t/m 15 april worden geschrapt of doorgeschoven.
 • Ook studentenevenementen gaan niet door.

13 maart 2020 (1)

1. Aeres Hogeschool: geen onderwijsactiviteiten op locatie
Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vinden er op de locaties van Aeres Hogeschool Almere, Dronten en Wageningen in de periode van 13 tot en met 31 maart geen onderwijsactiviteiten plaats. Individuele uitzonderingen daarop worden persoonlijk besproken met de student. De gebouwen blijven wel open en er wordt bekeken op welke wijze onderwijs op afstand ingevuld kan worden. Houd de komende periode onze website in de gaten voor meer informatie.  

2. Open dagen afgelast
Aeres heeft besloten om t/m 31 maart zeer terughoudend te zijn met het organiseren van evenementen. Evenementen waarbij meer dan 100 bezoekers te verwachten zijn, worden in navolging van het overheidsbeleid per definitie afgelast. Dit betekent dat de open dagen op alle locaties van Aeres Hogeschool (Almere, Dronten en Wageningen) t/m 31 maart geen doorgang vinden.

3. Buitenland reizen en excursies zijn geannuleerd
Alle vormen van buitenlandse reizen en excursies die plaats vinden in maart gaan niet door. Deze maatregel geldt voor zowel medewerkers als studenten.

Alle updates Aeres-breed

25 februari 2022

Mondkapjesplicht en afstandsregel vervallen

Een aantal eerder aangekondigde versoepelingen van coronamaatregelen zijn vanaf 25 februari 2022 van kracht. Concreet gaat het om het vervallen van de afstandsregels en de mondkapjesplicht. Binnen Aeres betekent dit dat:

 • De mondkapjesplicht op alle Aeres-locaties is vervallen. Het advies blijft om een mondkapje te dragen in situaties waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, maar dit mag een ieder voor zichzelf afwegen;
 • De verplichting om anderhalve meter afstand te houden is op alle Aeres-locaties vervallen.

Voorzorgsmaatregelen voor alle Aeres-locaties
Een aantal voorzorgsmaatregelen blijven gelden:

 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Naast fysiek onderwijs kunnen ook overige werkzaamheden op locatie plaatsvinden. Bij deze overige werkzaamheden geldt nog wel het advies om dit, indien mogelijk, maximaal 50% van de werktijd op locatie te doen. Medewerkers stemmen dit af met hun leidinggevende.
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:
  o blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt (en test jezelf of laat je testen)
  o was regelmatig je handen;
  o niezen en hoesten in de ellebogen;
  o geen handen schudden;
  o geef elkaar ruimte waar het kan.

16 februari 2022

Verdere afbouw coronamaatregelen

De overheid bouwt in stappen de coronamaatregelen verder af. Hieronder een overzicht van wat dit betekent binnen Aeres:

Thuiswerkadvies per direct versoepeld
Het thuiswerkadvies is versoepeld. Het advies ‘werk thuis indien mogelijk’ is vervallen. Naast het geven van fysiek onderwijs geldt nu bij ook overige werkzaamheden dat dit weer op locatie kan. Bij deze overige werkzaamheden geldt nog wel het advies om dit, indien mogelijk, maximaal 50% van de werktijd op locatie te doen. Medewerkers stemmen dit af met hun leidinggevende.
Aeres is blij dat alle collega’s hierdoor weer met elkaar kunnen samenwerken op locatie.

Versoepelingen per 18 februari 2022
Per 18 februari 2022 gelden de volgende versoepelingen:

 • Bij Aeres MBO en Aeres Hogeschool vervalt de maximale groepsgrootte voor onderwijsactiviteiten;
 • Voor Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs geldt dat:
  • open dagen weer mogelijk zijn. Ouders, verzorgers en andere externen (met mondkapje en op 1,5 meter) mogen de school weer bezoeken;
  • scholen hoeven de pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen en looproutes binnen de school kunnen worden losgelaten;
  • tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt (geen cohortering op niveau van klas/groep meer).

Versoepelingen per 25 februari 2022
Per 25 februari worden twee belangrijke versoepelingen doorgevoerd:

 • De mondkapjesplicht vervalt op alle Aeres-locaties. Het advies blijft om een mondkapje te dragen in situaties waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, maar dit mag een ieder voor zichzelf afwegen;
 • De verplichting om anderhalve meter afstand te houden vervalt op alle Aeres-locaties.

Voorzorgsmaatregelen voor alle Aeres-locaties
Ondanks de versoepelingen gelden er nog een aantal voorzorgsmaatregelen:

 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Er zijn speciale looproutes om elkaar de ruimte te geven;
 • Hou je tot 25 februari aan de afstandsregels en de regels voor het dragen van een mondkapje;
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:
  • blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt (en test jezelf of laat je testen)
  • was regelmatig je handen;
  • niezen en hoesten in de ellebogen;
  • geen handen schudden.

26 januari 2022

Versoepelingen quarantaineregels

De overheid heeft de quarantainemaatregelen met betrekking tot corona versoepeld. Voorzichtigheid blijft geboden, maar het brengt ook meer flexibiliteit. Hieronder een overzicht van wat dit betekent:

Leerlingen en studenten tot 18 jaar
Leerlingen en studenten die jonger zijn dan 18 jaar hoeven na contact met een positief getest persoon niet meer in quarantaine, mits zij zelf klachtenvrij zijn. Het dringende advies aan blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen.

Medewerkers en studenten vanaf 18 jaar
Medewerkers en studenten van 18 jaar en ouder hoeven na contact met een positief getest persoon niet meer in quarantaine, mits zij zelf klachtenvrij zijn EN:

 • langer dan een week geleden een boosterprik hebben gehad OF
 • korter dan 8 weken geleden positief zijn getest

Het dringende advies aan medewerkers en studenten blijft bovendien om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen.

Bij klachten in quarantaine
Voor iedereen met klachten blijft gelden:

 • Blijf thuis en doe direct een zelftest;
 • Bij een positieve uitslag van de zelftest: laat je zo snel mogelijk testen bij de GGD en ga thuis in isolatie.

Voorzorgsmaatregelen voor alle Aeres-locaties

 • Voor werkplekken en vergaderruimten geldt: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien na of deze ook online gevoerd kunnen worden;
 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Er zijn speciale looproutes om elkaar de ruimte te geven;
 • Fysiek onderwijs geven is mogelijk. Voor medewerkers geldt bij overige werkzaamheden: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan;
 • Hou je aan de regels voor het dragen van een mondkapje.
  • Dit is van toepassing bij verplaatsing in de gebouwen;
  • In het mbo en hbo geldt dat het mondkapje bovendien verplicht is op de zitplaats wanneer 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is.
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:
  • blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt (en test jezelf of laat je testen)
  • was regelmatig je handen;
  • niezen en hoesten in de ellebogen;
  • geen handen schudden.

 

15 januari 2022

Hervatting fysiek onderwijs bij Aeres MBO en Aeres Hogeschool vanaf 17 januari 2022

Aeres MBO en Aeres Hogeschool starten op maandag 17 januari weer met het geven van fysiek onderwijs. Dit volgt uit het kabinetsbesluit om het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en universiteiten weer te openen. Er zijn een aantal aanvullende maatregelen. Hieronder een overzicht:

Aeres MBO en Aeres Hogeschool
Bij Aeres MBO en Aeres Hogeschool wordt vanaf 17 januari 2022 weer fysiek onderwijs gegeven. De locaties zullen hierover zelf de details richting de studenten communiceren. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Een dringend advies om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden;
 • Het dragen van mondkapjes is verplicht, ook op de vaste zitplaats. Alleen tijdens examens waarbij 1,5 meter afstand mogelijk is mag het mondkapje af. Het advies is om daarbij gebruik te maken van wegwerpmondkapjes (type ll). Lees er hier meer over;
 • Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen, behalve bij examens en tentamens;
 • Open dagen zijn mogelijk. Bij groepsgroottes boven 75 personen wordt met tijdsloten gewerkt. Het dragen van een mondkapje hierbij verplicht en waar mogelijk wordt anderhalve meter afstand gehouden;
 • Het dringende advies aan medewerkers en studenten blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen.

Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs
Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs hebben op 10 januari al het fysieke onderwijs hervat. Hierbij gelden nog steeds de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar;
 • Het dragen van mondkapjes is verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Het dringende advies aan medewerkers en leerlingen blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen;
 • Ouders blijven buiten de school en er zijn dus ook geen open dagen.

Voorzorgsmaatregelen voor alle Aeres-locaties

 • Voor werkplekken en vergaderruimten geldt: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien na of deze ook online gevoerd kunnen worden;
 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Er zijn speciale looproutes om elkaar de ruimte te geven;
 • Fysiek onderwijs geven is weer mogelijk. Voor medewerkers geldt bij overige werkzaamheden: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan;
 • Het dragen van mondkapjes verplicht is in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:
  o blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt (en test jezelf of laat je testen);
  o was regelmatig je handen;
  o niezen en hoesten in de ellebogen;
  o geen handen schudden.

4 januari 2022

Vanaf 10 januari 2022 hervatting fysiek onderwijs bij Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs. Aangepast programma voor Aeres MBO en Aeres Hogeschool.

Op 10 januari 2022 gaan in Nederland de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs weer open. Voor Aeres betekent dit dat vanaf die datum het fysieke onderwijs voor leerlingen van Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs weer wordt hervat.
Het is nog niet bekend wanneer het fysieke onderwijs ook weer mogelijk is binnen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Het kabinet zal dit op 14 januari 2022 heroverwegen. Hieronder een overzicht van maatregelen binnen Aeres:

Fysiek onderwijs bij Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs, met voorzorgsmaatregelen

 • Bij het hervatten van het fysieke onderwijs binnen Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs per 10 januari gelden de volgende voorzorgsmaatregelen:
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar;
 • Het dragen van mondkapjes verplicht is in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Het fysieke onderwijs wordt hervat. Voor medewerkers geldt bij overige werkzaamheden: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan;
 • Het dringende advies aan medewerkers en leerlingen blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of medewerker naar school. Dit dringende testadvies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden;
 • Ouders blijven buiten de school en er zijn dus ook geen open dagen.

Aangepast programma Aeres MBO

Bij Aeres MBO wordt vanaf 10 januari 2022 gedeeltelijk overgeschakeld op afstandsonderwijs. De locaties zullen hierover zelf de details richting de studenten communiceren. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Studenten in een kwetsbare positie (inclusief mbo niveau 1 en 2) en studenten die tentamens en examens moeten maken, mogen wel fysiek naar de onderwijsinstelling;
 • Praktijklessen kunnen doorgang vinden;
 • De studenten die fysiek naar de instelling mogen komen, houden waar mogelijk 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar en ten opzichte van medewerkers. Ook medewerkers onderling bewaren een afstand van 1,5 meter;
 • Het dringende advies aan medewerkers en studenten blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen;
 • Praktijkstages blijven mogelijk, mits het gastbedrijf daar de gelegenheid voor geeft.

Aangepast programma Aeres Hogeschool

Bij Aeres Hogeschool gelden vanaf 10 januari de volgende uitgangspunten voor het onderwijs:

 • De gebouwen zijn open, van 8.00 tot 17.30 uur;
 • Geplande practica kunnen doorgaan op locatie;
 • Geplande theorielessen, worden online aangeboden;
 • Geplande 1-op-1 (begeleidings-)gesprekken tussen docent / mentor en student kunnen op locatie plaatsvinden als dat belangrijk is voor de kwaliteit van het gesprek;
 • Tentamens vinden volgens het rooster plaats, op locatie;
 • Voor studenten geldt het advies om bij voorkeur thuis te studeren, maar Aeres biedt de mogelijkheid om (zoveel mogelijk individueel) op school te studeren;
 • De studenten die fysiek naar de instelling mogen komen, houden waar mogelijk 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar en ten opzichte van medewerkers. Ook medewerkers onderling bewaren een afstand van 1,5 meter;
 • Het dringende advies aan medewerkers en studenten blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen.

Overige voorzorgsmaatregelen voor alle Aeres-locaties

Voor werkplekken en vergaderruimten geldt: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien na of deze ook online gevoerd kunnen worden;

 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Er zijn speciale looproutes om elkaar de ruimte te geven;
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:

o blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt (en test jezelf of laat je testen);
o was regelmatig je handen;
o niezen en hoesten in de ellebogen;
o geen handen schudden.

18 december 2021

Fysiek onderwijs grotendeels stilgelegd tot en met 9 januari 2022

Om stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet moeten besluiten om landelijk een lockdown af te kondigen. Hieronder staat welke gevolgen de maatregel heeft voor leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers binnen Aeres.

 • Met ingang van 20 december 2021 vervalt voor het grootste deel het reguliere fysieke onderwijs op de onderwijslocaties van Aeres. In de periode tot de kerstvakantie blijven de scholen wel open voor de opvang en begeleiding van kwetsbare leerlingen en studenten en voor leerlingen met ouders in cruciale beroepen;
 • Als uitzondering geldt dat:

o onderwijs aan (voor)examenleerlingen zijn toegestaan;
o praktijklessen zijn toegestaan.

Per school wordt bekeken hoe met deze punten om te gaan in de periode tot de kerstvakantie. De scholen zullen hierover communiceren met ouders, leerlingen, studenten en cursisten.

 • Praktijkstages blijven mogelijk, mits het gastbedrijf daar de gelegenheid voor geeft;
 • Ook al vinden er veel minder activiteiten plaats binnen de locaties, binnen de Aeresgebouwen blijven alle geldende voorzorgsmaatregelen van kracht. Wanneer het voor het werk niet noodzakelijk is om op locatie aanwezig te zijn, geldt voor alle medewerkers: werk thuis indien mogelijk.

Normaalgesproken zal het fysieke onderwijs na de kerstvakantie, op 10 januari 2022, hervat worden. Omstreeks 3 januari 2022 is er een weegmoment, waarbij het kabinet zal bekijken of dit inderdaad door kan gaan. Aeres doet er alles aan om studievertraging waar mogelijk te voorkomen. Wanneer een (praktijk)examen gepland staat en door coronamaatregelen niet kan doorgaan, wordt in samenspraak bekeken hoe dit opgelost kan worden.

Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit coronaproof te kunnen organiseren. De VO-raad heeft voor het vmbo aangegeven dat de scholen maandag 20 en eventueel dinsdag 21 december nog kunnen gebruiken om alles in te regelen.

De onderwijslocaties zullen zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren.

3 december 2021

Zelftest gebruiken bij milde klachten

Vanuit de rijksoverheid is gemeld dat zelftesten ook bij milde corona-gerelateerde klachten gebruikt kunnen worden. Bij milde klachten is het daardoor niet meer (zoals voorheen) noodzakelijk om naar de GGD te gaan voor een coronatestest. In plaats daarvan kun je thuis een zelftest doen. Is bij een zelftest de uitslag negatief, dan hoef je vervolgens niet thuis te blijven.
Is bij de zelftest de uitslag positief, dan moet je je alsnog wel laten testen bij de GGD.

Situaties waarin je geen zelftest gebruikt:

 • Als je kwetsbaar of ernstig ziek bent, of als je in contact komt met kwetsbare personen. In deze gevallen volstaat een zelftest niet en is het advies om je bij de GGD te laten testen;
 • als je in quarantaine zit. Je kunt de quarantaine alleen beëindigen door op dag 5 bij de GGD te testen.

Als de milde klachten aanhouden, ook na een negatieve zelftest, word je geadviseerd om alsnog naar de GGD te gaan.
Voor studenten en medewerkers in het mbo en hbo geldt dat zij gratis zelftesten kunnen aanvragen via https://www.zelftestonderwijs.nl/.

26 november 2021

Onderwijs blijft open, met extra voorzorg

Om het aantal besmettingen met het coronavirus terug te dringen, heeft het kabinet besloten om landelijk de coronamaatregelen verder aan te scherpen. Het onderwijs blijft open, maar er is sprake van enkele aanvullende maatregelen. Hieronder een overzicht van de maatregelen die tot ten minste 19 december 2021 gelden:

Avondbijeenkomsten vervallen:
Als gevolg van de landelijk geldende maatregelen zal Aeres geen open dagen of andere bijeenkomsten organiseren na 17.00 uur ’s middags. Voor open dagen die al gepland stonden tijdens de avonduren zal naar alternatieven worden gezocht;

Afstand houden:
Landelijk geldt dat iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand houdt ten opzichte van volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Binnen scholen geldt deze verplichting niet voor leerlingen, studenten en docenten;

 • Voor onderwijsondersteunend personeel en/of voor medewerkers op niet-onderwijslocaties van Aeres gelden de afstandsregels dus wel;
 • Tijdens open dagen gelden de afstandsregels binnen scholen wel voor volwassenen die met de leerlingen meekomen.

Mondkapjes:
Voor alle locaties van Aeres geldt dat het dragen van mondkapjes verplicht is in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;

Open dagen:
Open dagen die overdag worden georganiseerd blijven mogelijk, met inachtneming van de geldende voorzorgsmaatregelen;

Thuis of op locatie werken:

 • Het fysieke onderwijs op de onderwijslocaties gaat door;
 • Voor medewerkers geldt bij overige werkzaamheden: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Leidinggevenden en medewerkers overleggen samen hoe dit advies in de praktijk toe te passen;
 • Voor werkplekken en vergaderruimten geldt: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien na of deze ook online gevoerd kunnen worden;

Basisregels:
Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen.

 • blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.
 • was regelmatig je handen;
 • niezen en hoesten in de ellebogen;
 • geen handen schudden;

Zelftesten:
Het dringende advies aan medewerkers, leerlingen, studenten en cursisten blijft om zichzelf tweemaal per week te testen. Studenten (mbo en hbo) en medewerkers kunnen gratis zelftesten aanvragen via https://www.zelftestonderwijs.nl/.

Ventilatie:

 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Looproutes zijn aangepast om elkaar de ruimte te geven.

Aeres blijft de coronavoorschriften en –adviezen van de rijksoverheid volgen. Wijzigingen in de maatregelen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

24 november 2021

Richtlijnen m.b.t. afstand houden

Naar aanleiding van de aanhoudend hoge coronacijfers kondigde het kabinet op 23 november een landelijke aanscherping van de anderhalvemeterregel aan die ingaat per 24 november.
Het onderwijs vormt grotendeels een uitzondering, maar voor Aeres zijn er als gevolg van de aanscherping toch enkele consequenties. Een overzicht:

 • Afstand houden:
  o Landelijk geldt dat iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand houdt ten opzichte van volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Binnen scholen geldt deze verplichting niet voor leerlingen, studenten en docenten;
  o Voor onderwijsondersteunend personeel en/of voor medewerkers op niet-onderwijslocaties van Aeres gelden de aangescherpte afstandsregels dus wel;
  o Tijdens open dagen gelden de afstandsregels binnen scholen wel voor volwassenen die met de leerlingen meekomen.

De overige regels blijven gelden:

 • Mondkapjes:
  o binnen de hogeschool, -mbo-locaties en het bestuursbureau van Aeres is het dragen van een mondkapje verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten in de gebouwen;
  o Voor vmbo-locaties geldt dat het dragen van mondkapjes niet verplicht is;
  o Voor locaties waar vmbo-leerlingen en mbo-studenten hetzelfde gebouw delen, geldt dat op basis van de praktische mogelijkheden wordt bekeken hoe om te gaan met de verplichting om binnen het mbo mondkapjes te dragen in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Open dagen blijven mogelijk; voor alle onderwijslocaties geldt dat het bij open dagen op prijs wordt gesteld wanneer volwassenen vanaf 18 jaar, waaronder medewerkers, studenten en ouders die met de leerlingen meekomen, een mondkapje dragen. Binnen het mbo en het hbo is dit verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Het fysieke onderwijs gaat door. Voor de medewerkers geldt bij overige werkzaamheden: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Leidinggevenden en medewerkers overleggen samen hoe dit advies in de praktijk toe te passen;
 • Voor werkplekken en vergaderruimten geldt: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien van tevoren na of deze ook online gevoerd kunnen worden;
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:
  o blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.
  o was regelmatig je handen;
  o niezen en hoesten in de ellebogen;
  o geen handen schudden;
 • Het advies aan medewerkers, leerlingen, studenten en cursisten blijft om zichzelf tweemaal per week te testen. Studenten (mbo en hbo) en medewerkers kunnen gratis zelftesten aanvragen via https://www.zelftestonderwijs.nl/.
 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht.

Aeres blijft de coronavoorschriften en –adviezen van de rijksoverheid volgen. Wijzigingen in de maatregelen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

15 november 2021

Coronamaatregelen blijven van kracht

Naar aanleiding van nog steeds oplopende coronacijfers kondigde het kabinet op 12 november verdere aanscherpingen van de coronamaatregelen aan. Voor het onderwijs blijft de situatie grotendeels ongewijzigd. De maatregelen op een rij:

 • Mondkapjes:
  o binnen de hogeschool, -mbo-locaties en het bestuursbureau van Aeres is het dragen van een mondkapje verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten in de gebouwen;
  o Voor vmbo-locaties geldt dat het dragen van mondkapjes niet verplicht is;
  o Voor locaties waar vmbo-leerlingen en mbo-studenten hetzelfde gebouw delen, geldt dat op basis van de praktische mogelijkheden wordt bekeken hoe om te gaan met de verplichting om binnen het mbo mondkapjes te dragen in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Open dagen blijven gewoon mogelijk; voor alle onderwijslocaties geldt dat het bij open dagen op prijs wordt gesteld wanneer volwassenen vanaf 18 jaar, waaronder medewerkers, studenten en ouders die met de leerlingen meekomen, een mondkapje dragen. Binnen het mbo en het hbo is dit verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Het fysieke onderwijs gaat gewoon door. Voor de medewerkers geldt voor overige werkzaamheden het advies: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Leidinggevenden en medewerkers overleggen samen hoe dit advies in de praktijk toe te passen;
 • Voor werkplekken en vergaderruimten geldt het advies: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien van tevoren na of deze ook online gevoerd kunnen worden;
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:
  o blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.
  o was regelmatig je handen;
  o niezen en hoesten in de ellebogen;
  o geen handen schudden;
 • Het advies aan medewerkers, leerlingen, studenten en cursisten blijft om zichzelf tweemaal per week te testen;
 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;

Aeres blijft de coronavoorschriften en –adviezen van de rijksoverheid volgen. Wijzigingen in de maatregelen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

03 november 2021

Aanscherping coronamaatregelen

Naar aanleiding van oplopende coronacijfers kondigde het kabinet aanscherpingen van de coronamaatregelen aan die op 6 november 2021 van kracht worden. De aanscherpingen hebben voor Aeres de volgende consequenties:

 • Mondkapjes:
  - Binnen de hogeschool,- en mbo-locaties van Aeres is het dragen van een mondkapje vanaf 6 november verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten in de gebouwen;
  - Voor vmbo-locaties geldt dat het dragen van mondkapjes niet verplicht is;
  - Voor locaties waar vmbo-leerlingen en mbo-studenten hetzelfde gebouw delen, geldt dat op basis van de praktische mogelijkheden wordt bekeken hoe om te gaan met de verplichting om binnen het mbo mondkapjes te dragen in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
  - Voor alle onderwijslocaties geldt dat het bij open dagen op prijs wordt gesteld als volwassenen vanaf 18 jaar, waaronder medewerkers, studenten en ouders die met de leerlingen meekomen, een mondkapje dragen. Binnen het mbo en het hbo is dit verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Het fysieke onderwijs gaat gewoon door;
 • Aeres roept iedereen opnieuw op om de basisregels in acht te blijven nemen:
  - blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt;
  - was regelmatig je handen;
  - niezen en hoesten in de ellebogen;
  - geen handen schudden;
 • Het advies aan medewerkers, leerlingen, studenten en cursisten blijft om zichzelf tweemaal per week te testen;
 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht.
  Het kabinet heeft aangegeven dat verdere aanscherpingen van de coronamaatregelen in de komende weken niet uitgesloten zijn. Aeres blijft de coronavoorschriften en –adviezen van de rijksoverheid volgen en eventuele wijzigingen in de maatregelen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

15 september 2021

Verdere versoepeling coronamaatregelen per 25 september 2021

De Rijksoverheid heeft met ingang van 25 september belangrijke versoepelingen van de coronamaatregelen binnen het onderwijs aangekondigd. De versoepelingen zijn mede mogelijk doordat de vaccinatiegraad in Nederland de laatste maanden flink gestegen is. Binnen Aeres houden de versoepelingen het volgende in:

 • Op alle locaties vervallen de nog geldende regels m.b.t. het houden van anderhalve meter afstand; 
 • Het dragen van een mondkapje in de gangen, kantine en overige verkeersruimten is niet langer verplicht. Voor lessituaties was de verplichting reeds vervallen;
 • Binnen Aeres MBO en Aeres Hogeschool vervalt de maximale groepsgrootte van 75 studenten per zelfstandige ruimte waar onderwijsactiviteiten plaatsvinden.

Waakzaam blijven

Aeres is blij met de nieuwe versoepelingen maar blijft waakzaam, omdat het risico op coronabesmettingen nog steeds bestaat. Daarom geldt nog steeds: 

 • Bij verkoudheidsklachten: blijf thuis;
 • Het advies aan medewerkers, leerlingen, studenten en cursisten om zichzelf tweemaal per week te testen;
 • Op de locaties is extra aandacht voor goede ventilatie.

Naast de toegenomen vaccinatiegraad helpt het blijven naleven van nog geldende coronamaatregelen om het gevoel van veiligheid te versterken. Aeres blijft de adviezen en instructies van de Rijksoverheid volgen en roept iedereen op om waakzaam te blijven en de aanwijzingen waar nodig te blijven volgen.

23 augustus 2021

Verdere versoepelingen coronamaatregelen

Aeres volgt in haar coronabeleid de maatregelen van de Rijksoverheid. Na eerdere versoepelingen van de coronamaatregelen binnen het voortgezet onderwijs, zijn er nu vanaf maandag 30 augustus ook versoepelingen binnen het mbo en hbo. Hieronder een overzicht:

Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs

 • De locaties van Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs zijn volledig open voor fysiek onderwijs;
 • Bij verkoudheidsklachten geldt voor medewerkers en leerlingen: blijf thuis;
 • Leerlingen moeten nog wel 1,5 meter afstand houden tot hun docenten;
 • Buiten de lessen om is het dragen van een mondkapje verplicht. Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, bijvoorbeeld op een werkplek, in het onderwijslokaal of in een vergaderruimte;
 • In praktijklessen waarbij de 1,5 meter tussen docent/medewerker en leerling/student/cursist niet te garanderen is, geldt de verplichting om een mondkapje te dragen;
 • Het advies aan medewerkers en studenten is om zichzelf tweemaal per week te testen;
 • Looproutes in de gebouwen, zorgen ervoor dat contact beperkt blijft;
 • Op de onderwijslocaties wordt gezorgd voor goede ventilatie.

Aeres MBO en Aeres Hogeschool

Vanaf maandag 30 augustus 2021 is er weer meer fysiek onderwijs op de locatie mogelijk:

 • Studenten en docenten hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden van elkaar.
 • Bij verkoudheidsklachten geldt voor studenten en medewerkers: blijf thuis;
 • Het advies aan medewerkers en studenten is om zichzelf tweemaal per week te testen;
 • In de gangen, kantine en overige verkeersruimten is het dragen van een mondkapje verplicht. Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, bijvoorbeeld op een werkplek, in het onderwijslokaal of in een vergaderruimte;
 • Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten per zelfstandige ruimte waar onderwijsactiviteiten plaatsvinden;
 • Looproutes in de gebouwen, zorgen ervoor dat contact beperkt blijft;
 • Op de onderwijslocaties wordt gezorgd voor goede ventilatie.

Reizen

Ook ten aanzien van haar reisbeleid volgt Aeres de adviezen van de Nederlandse overheid. Als gevolg daarvan geldt momenteel dat voor werk of studie gereisd kan worden naar landen die door de overheid aangeduid zijn met de codes ‘groen’ of ‘geel’, op het moment van vertrek. Er wordt niet gereisd naar landen met de codes rood of oranje. Een actueel overzicht van de kleurencodes per land is hier te vinden.
Voor studenten die in het buitenland verblijven, of die een reis geboekt hebben geldt dat zij zelf het risico dragen ten aanzien van de eventuele kosten wanneer de code van een land verandert van groen of geel naar rood of oranje.

14 juni 2021

Reizen naar landen met code ‘groen’ of ‘geel’ mogelijk

Ten aanzien van haar reisbeleid volgt Aeres de adviezen van de Nederlandse overheid. Als gevolg daarvan geldt momenteel dat voor werk of studie gereisd kan worden naar landen die door de overheid aangeduid zijn met de codes ‘groen’ of ‘geel’, op het moment van vertrek. Er wordt niet gereisd naar landen met de codes rood of oranje. Een actueel overzicht van de kleurencodes per land is hier te vinden.
Voor studenten die in het buitenland verblijven, of die een reis geboekt hebben geldt dat zij zelf het risico dragen ten aanzien van de eventuele kosten wanneer de code van een land verandert van groen of geel naar rood of oranje.

25 mei 2021

VMBO-locaties weer volledig open

Minister Slob van Voortgezet Onderwijs heeft bekendgemaakt dat middelbare scholen per 31 mei weer volledig open mogen voor alle scholieren. Vanaf 7 juni geldt een verplichting voor het hele voortgezet onderwijs. Voor Aeres en Nordwin College betekent dit dat alle vmbo-locaties zich voorbereiden om uiterlijk 7 juni weer volledig open gaan. De exacte datum wordt vanuit de locaties met leerlingen en ouders gecommuniceerd.

Richtlijnen

Wanneer de vmbo-locaties weer volledig open gaan, hoeven de leerlingen geen anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar meer te houden. Wel moeten ze anderhalve meter afstand bewaren ten opzichte van de docenten en andere medewerkers.
Alle overige maatregelen, bijvoorbeeld ten aanzien van mondkapjes en handen wassen blijven van kracht.

21 april 2021

Binnenkort weer fysiek onderwijs mogelijk bij Aeres Hogeschool

Studenten binnen het hoger onderwijs kunnen vanaf 26 april weer fysiek onderwijs op locatie volgen, voor maximaal een dag per week. Dit werd duidelijk in de persconferentie van het kabinet op 21 april. Voor Aeres Hogeschool betekent dit dat de lessen op locatie starten na de meivakantie of de week daarna. Per faculteit wordt gecommuniceerd over de exacte invulling per locatie.

06 april 2021

De Rijksoverheid heeft aangekondigd dat, bij voldoende beschikbaarheid, vanaf medio april zelftesten beschikbaar komen voor het voortgezet onderwijs. Deze zelftesten zijn altijd vrijwillig en kunnen helpen om besmettingen sneller op te sporen en uitbraken zoveel mogelijk te voorkomen.

Het gaat zowel om het risicogericht als om het preventief testen:

 • Het risicogericht testen wordt ingezet bij onderwijspersoneel en leerlingen, wanneer er een besmetting met het coronavirus op school bekend is. Het is de bedoeling dat de risicogerichte zelftest op school door een individuele leerling of medewerker bij zichzelf wordt afgenomen, onder begeleiding van een daartoe getrainde medewerker.
 • Het preventief testen wordt op dit moment uitsluitend ingezet voor het onderwijspersoneel. Hierbij is de test een preventieve check, zonder dat daar directe aanleiding toe is.

Aeres verwacht op korte termijn nadere informatie van de Rijksoverheid te krijgen over het zelftesten binnen het vo en zal op basis daarvan de benodigde stappen nemen. Ouders, leerlingen en medewerkers van de vmbo-locaties van Aeres en Nordwin College zullen hierover nader worden geïnformeerd.

24 maart 2021

Update reisbeleid

Momenteel wordt binnen Aeres niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd. Vanwege de aanhoudende coronasituatie is deze maatregel verlengd tot en met 15 mei 2021. Aeres volgt hiermee de adviezen en voorschriften van de Rijksoverheid.

11 maart 2021

Update reisbeleid

Ten aanzien van reizen naar het buitenland geldt dat Aeres de adviezen en voorschriften van de Rijksoverheid volgt. Om die reden wordt er momenteel binnen Aeres niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd. Deze maatregel geldt al geruime tijd en werd deze week verlengd tot en met 15 april 2021.

24 februari 2021

Meer fysiek onderwijs mogelijk bij vmbo- en mbo-locaties Aeres en Nordwin College

Het kabinet kondigde op 23 februari versoepelingen aan in de coronamaatregelen binnen het vmbo en het mbo. Door de versoepelingen is het, bovenop de reeds geldende uitzonderingen, vanaf 1 maart weer mogelijk aan alle vmbo-leerlingen en mbo-studenten een deel van de week op locatie onderwijs te geven. Voorwaarde hierbij is dat alle virusbeperkende maatregelen van kracht blijven.

De overheid verwacht dat door de versoepelingen alle vmbo-leerlingen tenminste anderhalve dag in de week fysiek onderwijs zouden kunnen krijgen. Voor mbo-studenten geldt de verwachting dat dit minimaal een dag in de week is. Bovendien geeft de overheid ook weer ruimte binnen het mbo voor praktijkonderwijs tijdens de avondklok-uren.
De vmbo- en mbo-locaties van Aeres en Nordwin College werken roosters uit die passen bij de nieuwe situatie en zullen de leerlingen en studenten hierover nader informeren.

Onveranderde uitgangspunten
Voor alle onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College geldt onveranderd:

 • Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan;
 • Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
 • De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen;
 • Voor Aeres VMBO en Nordwin College VMBO-groen geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen doorgaat;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.

Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit coronaproof te kunnen organiseren. Wanneer nodig zullen de onderwijslocaties hierover zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren.

4 februari 2021

Periode van afstandsonderwijs verlengd tot en met 1 maart 2021

Als gevolg van de verlenging van de landelijke lockdown is de periode waarin voornamelijk afstandsonderwijs wordt gegeven verlengd tot en met 1 maart. Voor een aantal situaties blijven de onderwijslocaties geopend:

 • Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan;
 • Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
 • De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen;
 • Voor Aeres VMBO, Nordwin College VMBO-groen en Aeres Praktijkonderwijs geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen wel toegestaan is;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.

Aanwezigheid medewerkers

De onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College blijven open voor medewerkers die aanwezig moeten zijn voor de continuïteit van het onderwijs en/of noodzakelijke processen. Wanneer het voor het werk niet noodzakelijk is om op locatie aanwezig te zijn, geldt voor alle medewerkers: werk thuis indien mogelijk. Dit geldt ook voor medewerkers op locaties waar geen onderwijs wordt gegeven.

Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit coronaproof te kunnen organiseren. Wanneer nodig zullen de onderwijslocaties hierover zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren.

14 januari 2021

Periode van afstandsonderwijs verlengd tot en met 7 februari 2021

Het kabinet maakte op 12 januari jongstleden bekend dat de landelijke lockdown met drie weken is verlengd. Bovendien zijn de anderhalve meter-maatregelen binnen het onderwijs verder aangescherpt. Hieronder een overzicht van wat dit betekent voor de leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers: 

Onderwijs

De periode waarin op alle onderwijslocaties een groot deel van het fysiek onderwijs is vervallen, is verlengd tot en met 7 februari 2021. De huidige uitzonderingen op deze maatregelen blijven bestaan:

 • Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan;
 • Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
 • De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen;
 • Voor Aeres VMBO, Nordwin College VMBO-groen en Aeres Praktijkonderwijs geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen wel toegestaan is;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.

Afstandsregels aangescherpt

Waar mogelijk moeten leerlingen op het vmbo nu ook anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar gaan bewaren. Deze regel gold al voor studenten op het mbo en hbo en voor leerlingen, studenten en cursisten ten opzichte van docenten. Ook voor het Praktijkonderwijs (speciaal onderwijs) luidt de afstandsregel voor leerlingen onderling: ‘houd anderhalve meter afstand waar mogelijk’. 
Waar van toepassing blijven verder de bestaande RIVM-richtlijnen gelden ten aanzien van het bewaren van anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes. 

Reizen

Ten aanzien van reizen naar het buitenland geldt dat er tot en met maart niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd wordt.

Aanwezigheid medewerkers

De onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College blijven open voor medewerkers die aanwezig moeten zijn voor de continuïteit van het onderwijs en/of noodzakelijke processen. Wanneer het voor het werk niet noodzakelijk is om op locatie aanwezig te zijn, geldt voor alle medewerkers: werk thuis indien mogelijk. Dit geldt ook voor medewerkers op locaties waar geen onderwijs wordt gegeven.
Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit coronaproof te kunnen organiseren. Wanneer nodig zullen de onderwijslocaties hierover zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren. 

15 december 2020

Afstandsonderwijs binnen Aeres en Nordwin College van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft het kabinet het besluit moeten nemen om landelijk fysieke onderwijsactiviteiten voor een groot deel stop te zetten. De maatregel duurt van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021. Hieronder staat welke gevolgen de maatregel heeft voor leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers binnen Aeres en Nordwin College.

 • Met ingang van woensdag 16 december vervalt een groot deel van de lessen op de onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College. Waar mogelijk wordt overgeschakeld op afstandsonderwijs. Er is sprake van een aantal belangrijke uitzonderingen op deze maatregel:
  o Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan; 
  o Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
  o De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen en studenten en voor leerlingen met ouders in cruciale beroepen;
  o Voor Aeres VMBO, Nordwin College VMBO-groen en Aeres Praktijkonderwijs geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen wel toegestaan is;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.
 • De onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College blijven open voor medewerkers die aanwezig moeten zijn voor de continuïteit van het onderwijs en/of noodzakelijke processen.
 • Wanneer het voor het werk niet noodzakelijk is om op locatie aanwezig te zijn, geldt voor alle medewerkers: werk thuis indien mogelijk. Dit geldt ook voor medewerkers op locaties waar geen onderwijs wordt gegeven.
 • Ten aanzien van reizen naar het buitenland geldt dat er tot half maart niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd wordt.
 • Waar van toepassing blijven de RIVM-richtlijnen gelden ten aanzien van het bewaren van anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes.

Aeres en Nordwin College doen er alles aan om studievertraging waar mogelijk te voorkomen. Wanneer een praktijkexamen op een andere locatie (bijvoorbeeld een bedrijf) gepland staat en door coronamaatregelen niet kan doorgaan, wordt in samenspraak bekeken hoe dit opgelost kan worden.

Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit Coronaproof te kunnen organiseren. De onderwijslocaties zullen hierover zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren. 

30 november 2020

Mondkapjes verplicht binnen onderwijslocaties

Zoals verwacht stelt de Rijksoverheid per 1 december 2020 landelijk het dragen van een mondkapje verplicht in publieke ruimten en binnen locaties van het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het middelbaar en hoger onderwijs. De maatregel geldt in eerste instantie voor de duur van drie maanden, met mogelijkheid tot verlenging.

Als gevolg hiervan geldt binnen Aeres en Nordwin College het volgende:

 • Binnen alle onderwijs- en cursuslocaties van Aeres geldt vanaf 1 december 2020 de verplichting om een mondkapje te dragen. Deze verplichting geldt in principe alleen voor plaatsen buiten de normale lessituatie. Hierbij valt te denken aan gangen, de aula, de in- en uitloop van kantines, enzovoort. De verplichting geldt in principe voor de duur van drie maanden, met mogelijkheid tot verlenging.
  Voor locaties waar geen onderwijs wordt gegeven, zoals bijvoorbeeld het Bestuursbureau, geldt geen verplichting, maar het dringend advies tot het dragen van een mondkapje wanneer men zich niet op de vaste werk- of vergaderplek bevindt.
 • Ook in praktijklessen waarbij de 1,5 meter tussen docent/medewerker en leerling/student/cursist niet te garanderen is, geldt de verplichting om een mondkapje te dragen.
 • Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, bijvoorbeeld op een werkplek, in het onderwijslokaal of in een vergaderruimte.
 • De regel om 1,5 meter afstand van elkaar te houden blijft onverkort van kracht op alle plaatsen waar deze al van toepassing was.
 • Het mondkapje heeft als doel de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen tegen te gaan. De Rijksoverheid geeft aan dat een sjaal of bandana daartoe niet afdoende is. Ook een spatscherm (faceshield) wordt niet als mondkapje gezien, omdat deze de mond en neusgaten niet volledig bedekt.

De mondkapjesplicht die de overheid per 1 december instelt betekent in praktische zin geen verandering voor de locaties van Aeres Praktijkonderwijs, Aeres VMBO, Aeres MBO en de onderwijslocaties van Nordwin College. Vanwege de hogere bezettingsgraad was het dragen van een mondkapje buiten de lessituatie daar al verplicht sinds 16 november 2020.

Thuis of op locatie werken

Het beleid op het gebied van thuiswerken of op locatie is niet gewijzigd. De onderwijsactiviteiten van Aeres gaan door zoals we het tot op heden doen. Daar waar dit op locatie gebeurt is het onderwijzend personeel én het hiervoor noodzakelijk ondersteunend personeel aanwezig. Voor andere medewerkers, die niet noodzakelijk aanwezig moeten zijn voor het primaire proces, geldt dat zij thuis werken tenzij het niet anders kan.

Bijeenkomsten

De Aeres-organisatie blijft terughoudend bij het organiseren van bijeenkomsten buiten het onderwijs om, zoals bijvoorbeeld open dagen. Het advies is om, indien mogelijk, de bijeenkomst online te organiseren en daarmee te voorkomen dat mensen vanuit verschillende huishoudens met elkaar in contact komen.
Wanneer voor de bijeenkomst toch mensen fysiek bijeen komen, geldt met inachtneming van de geldende corona-richtlijnen een maximale groepsgrootte van 30 personen.

Het maximum van 30 personen geldt niet voor rechtstreeks aan onderwijs gerelateerde bijeenkomsten, zoals docentbijeenkomsten, lessen en trainingen.

12 november 2020

Mondkapjes verplicht binnen vmbo- en mbo-locaties Aeres en Nordwin College

Met ingang van maandag 16 november 2020 geldt binnen alle vmbo- en mbo-locaties van Aeres en Nordwin College de verplichting om een mondkapje te dragen op plaatsen die buiten de normale lessituatie vallen. Dit besluit is genomen vanwege het aanhoudende risico op coronabesmettingen, terwijl het moeilijk is om op alle relevante plaatsen anderhalve meter afstand te garanderen. 

Het is in de afgelopen maanden een grote uitdaging gebleken om het fysieke onderwijs zo normaal mogelijk doorgang te laten vinden en de personele bezetting op peil te houden. Dit wordt bemoeilijkt doordat regelmatig medewerkers besmet raken, of in quarantaine moeten in afwachting van een testuitslag. 

Met het oog op de maatregel gelden de volgende uitgangspunten:

 • De verplichting om een mondkapje te dragen geldt voor situaties die buiten de normale lessituatie vallen. Hierbij valt te denken aan gangen, de aula, de in- en uitloop van kantines, enzovoort. 
 • Ook in praktijklessen waarbij de anderhalve meter tussen leerkracht/medewerker en leerling/student/cursist niet te garanderen is, geldt de verplichting om een mondkapje te dragen. 
 • Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, bijvoorbeeld op een werkplek, in het klaslokaal of in een vergaderruimte.
 • Zonder zwaarwegende reden geldt de verplichting voor iedereen. Dit betekent dus dat leerlingen, studenten en medewerkers zonder mondkapje niet in de school aanwezig kunnen zijn.
 • De regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden blijft onverkort van kracht op alle plaatsen waar deze al van toepassing was.

Binnen de locaties van Aeres en Nordwin College zijn in het belang van leerlingen, studenten en medewerkers tal van maatregelen genomen om de kans op coronabesmetting te minimaliseren en om de zorg om besmet te raken zoveel mogelijk weg te nemen. Het besluit tot een mondkapjesplicht is een onderdeel van dit pakket en loopt vooruit op de mondkapjesplicht die de overheid voornemens is vast te stellen en die waarschijnlijk per 1 december 2020 gaat gelden. 

Door het reeds bestaande dringende advies tot het dragen van een mondkapje om te zetten in een verplichting ontstaat meer duidelijkheid, doordat scholen hierop kunnen handhaven. 
We hopen van harte dat de coronasituatie snel onder controle is, waardoor het pakket aan maatregelen geleidelijk kan worden afgebouwd. 

Leerlingen en hun ouders en studenten worden rechtstreeks geïnformeerd over de mondkapjesplicht. 

14 oktober 2020

In een persconferentie op 13 oktober 2020 kondigde het kabinet nieuwe maatregelen en adviezen aan, met als doel het aantal coronabesmettingen terug te dringen. We volgen de landelijke richtlijnen en waar nodig is het beleid met betrekking tot corona aangescherpt. Aeres doet een klemmend beroep op iedereen binnen de organisatie om de maatregelen ter harte te nemen, zodat het coronavirus zo min mogelijk kans krijgt om zich verder te verspreiden. Een aantal belangrijke maatregelen op een rij:  

Mondkapjes

 • Binnen alle onderwijs- en cursuslocaties van Aeres en Nordwin College geldt per 15 oktober 2020 het dringende advies tot het dragen van een mondkapje, op plaatsen die buiten de normale lessituatie vallen. Hierbij valt te denken aan gangen, de aula, de in- en uitloop van kantines, enzovoort. Ook in praktijklessen waarbij de anderhalve meter tussen leerkracht/medewerker en leerling/student/cursist niet te garanderen is, geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen. Het advies om buiten de lessituatie een mondkapje te dragen gold al voor de vmbo-locaties van Aeres en Nordwin College en is nu in navolging op het advies van de Rijksoverheid verbreed;
 • Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, b.v. op een werkplek, in het klaslokaal, of in een vergaderruimte;  
 • Leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers zorgen zelf dat ze over mondkapjes beschikken. Nu in heel Nederland het dringende advies geldt om in publieke ruimtes mondkapjes te dragen, is het normaal om deze standaard in eigen bezit te hebben. Alleen bij praktijklessen worden, waar nodig, conform bestaande afspraken beschermende middelen verstrekt;
 • Aan bezoekers die geen mondkapje bij zich hebben, worden mondkapjes beschikbaar gesteld;
 • De regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden blijft onverkort van kracht op alle plaatsen waar deze al van toepassing was. 

Thuis of op locatie werken

Het beleid op het gebied van thuiswerken of op locatie is niet gewijzigd. De onderwijsactiviteiten van Aeres gaan door zoals we het tot op heden doen. Daar waar dit op locatie gebeurt is het onderwijzend personeel én het hiervoor noodzakelijk ondersteunend personeel aanwezig. Voor andere medewerkers, die niet noodzakelijk aanwezig moeten zijn voor het primaire proces, geldt dat zij thuis werken tenzij het niet anders kan. 

Bijeenkomsten

De Aeres-organisatie blijft terughoudend bij het organiseren van bijeenkomsten buiten het onderwijs om, zoals bijvoorbeeld open dagen. Het advies is om, indien mogelijk, de bijeenkomst online te organiseren en daarmee te voorkomen dat mensen vanuit verschillende huishoudens met elkaar in contact komen.
Wanneer voor de bijeenkomst toch mensen fysiek bijeen komen, geldt met inachtneming van de geldende corona-richtlijnen een maximale groepsgrootte van 30 personen.

Het maximum van 30 personen geldt niet voor rechtstreeks aan onderwijs gerelateerde bijeenkomsten, zoals docentbijeenkomsten, lessen en trainingen.

2 oktober 2020

Gebruik van mondkapjes op vo-locaties

De rijksoverheid heeft een dringend advies gepubliceerd met betrekking tot het dragen van mondkapjes binnen het vo-onderwijs.
Aeres volgt dit advies en daarom gelden binnen onze organisatie vanaf 5 oktober a.s. de volgende richtlijnen:

 • Op alle vo-locaties (vmbo en praktijkonderwijs) van Aeres en Nordwin College geldt het dringende advies tot het dragen van een mondkapje in ruimtes waar anderhalve meter tussen leerlingen en leerkrachten niet te garanderen is. Hierbij valt te denken aan gangen, de aula, de in- en uitloop van kantines, enzovoort. Ook in praktijklessen waarbij de anderhalve meter tussen leerkracht en leerling niet te garanderen is, geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen;
 • Op locaties waar vmbo en mbo gecombineerd zijn, geldt het bovenstaande dringende advies om praktische redenen ook voor het mbo-gedeelte;
  Het mondkapje kan af zodra een vaste zitplaats is ingenomen, b.v. op een werkplek, in het klaslokaal, of in een vergaderruimte;
 • Leerlingen, studenten en medewerkers zorgen zelf dat ze over mondkapjes beschikken. Nu in heel Nederland het dringende advies geldt om in openbare ruimtes mondkapjes te dragen, is het normaal om deze standaard in het bezit te hebben.
  Alleen bij praktijklessen worden, waar nodig, conform bestaande afspraken beschermende middelen verstrekt.
 • Aan bezoekers die geen mondkapje bij zich hebben, worden mondkapjes beschikbaar gesteld.
 • De regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden blijft onverkort van kracht op alle plaatsen waar deze al van toepassing was.

29 september 2020

Extra waakzaamheid

In de persconferentie van het kabinet werden op 28 september 2020 aangescherpte coronamaatregelen aangekondigd. Deze maatregelen gaan in op 29 september en zijn drie weken geldig. Naar aanleiding hiervan geldt binnen de Aeres-organisatie het volgende:

 • De onderwijsactiviteiten gaan door zoals we het tot op heden doen. Daar waar dit op locatie gebeurt is het onderwijzend personeel en het hiervoor noodzakelijk ondersteunend personeel aanwezig.
 • Voor andere medewerkers die niet noodzakelijk zijn voor het primaire proces geldt dat zij thuiswerken tenzij het niet anders kan.
 • De Aeres-organisatie is zeer terughoudend bij het organiseren van bijeenkomsten buiten het onderwijs om, zeker als hiervoor niet noodzakelijke reisbewegingen plaats moeten vinden. Altijd geldt hierbij een maximale groepsgrootte van 30 personen.
 • Onveranderd worden de adviezen van de GGD en het RIVM gevolgd ten aanzien van het testen op corona en/of eventueel noodzakelijk thuisquarantaine. Deze beslisboom kan hierbij wellicht behulpzaam zijn.

De richtlijnen van het RIVM zijn leidend en daarnaast volgen de onderwijsinstellingen per sector de protocollen van de branche. We blijven waakzaam, met als doel om steeds een gezonde leer- en werkomgeving te creëren voor onze leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers.

28 september 2020

Een week afstandsonderwijs bij Aeres VMBO Lelystad

Bij Aeres VMBO in Lelystad krijgen de leerlingen vanaf dinsdag 28 september tot en met maandag 5 oktober onderwijs vanuit huis. Aanleiding voor de maatregel is een medewerker die met corona besmet is en contact heeft gehad met collega’s. De GGD adviseert nu dat deze collega’s in quarantaine thuis moeten blijven en deze groep is te groot om het onderwijs op locatie door te kunnen laten gaan. In plaats daarvan wordt nu onderwijs op afstand gegeven. Ouders en leerlingen zijn persoonlijk op de hoogte gesteld.

21 september 2020

Beleid voor internationale reizen sinds 1 september 2020

Sinds 1 september is het in bepaalde gevallen mogelijk om internationale reizen te maken voor stage, werkbezoek of excursies. Het volgende beleid is van toepassing:

 • Het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ( hierna BuZa) is altijd leidend t.a.v. beslissingen rondom reizen van zowel medewerkers als studenten. BuZa geeft met kleurcoderingen aan welke landen als risicolanden worden beschouwd. Aeres baseert haar beleid m.b.t. reizen op deze kleurcoderingen. 
 • Codes rood en oranje betekenen: in geen geval reizen. 
 • Code geel betekent voor medewerkers dat alleen na overleg met /goedkeuring van faculteits-/locatiedirecteur en verantwoordelijke(n) voor Internationaal op locatie een reis plaatsvindt. Voor het Bestuursbureau geldt dat goedkeuring nodig is van de direct leidinggevende. Studenten kunnen alleen op reis na akkoord van de studieleider of betreffende teamleider, die een verzoek op zijn/haar beurt voorlegt aan de faculteits-of locatiedirecteur. 
 • Medewerkers of studenten die op eigen initiatief een reis  (stage, studie, project) voorbereiden/uitvoeren waarvoor een negatief advies geldt, kunnen geen aanspraak maken op  welke steun dan ook vanuit Aeres en, in geval van studie, evenmin op toekenning van  studiepunten. 
 • Voor alle internationale studie-activiteiten die in principe weer starten vanaf 1 september geldt, dat er een alternatief scenario beschikbaar moet zijn, voor het geval er geen toestemming voor de desbetreffende activiteit wordt gegeven c.q. voor het geval dat de maatregelen weer aangescherpt worden. 
  Dit alternatieve scenario moet aansluiten bij de desbetreffende opleiding en wordt afgestemd met de studieleider en de examencommissie. Het alternatief kan eruit bestaan dat de internationale activiteit op een ander moment in de opleiding alsnog wordt uitgevoerd ofwel dat er een gelijkwaardige studieactiviteit wordt aangeboden.

Uitgaande studenten voor studie, stage, praktijkleren, excursie, afstuderen binnen Europa:

 • Stages en excursies binnen Europa zijn vanaf 1 september 2020 in principe weer mogelijk, maar uitsluitend naar landen / gebieden waar code geel of groen geldt. Een voorgenomen stage of excursie moet ook dan overigens altijd goedgekeurd zijn door de studieleider, of betreffende teamleider. Ook afstemming met het International Office (Hogeschool) is altijd noodzakelijk.
 • Aeres is niet aansprakelijk voor kosten die samenhangen met een eventuele voortijdige beëindiging van een buitenlands verblijf in verband met een gewijzigde Corona-situatie. Deze clausule is opgenomen in het stagecontract. 
 • Vanuit de EU is aangegeven dat er ook in het najaar coulant wordt omgegaan met toegekende Erasmus+ beurzen. D.w.z. dat dezelfde overmachtsregels van toepassing zullen zijn, die ook eerder golden. 

Uitgaande studenten voor studie, stage, afstuderen buiten Europa:

 • Aeres adviseert dringend om nu geen plannen te maken voor een verblijf voor studie (minor), stage of afstuderen buiten Europa en neemt geen verantwoordelijkheid voor studenten die dit advies negeren. Veel gebieden buiten Europa hebben code rood of oranje of de Corona-situatie is onduidelijk. Aeres acht de risico’s voor een verblijf buiten Europa groot en neemt hiervoor dus geen enkele verantwoordelijkheid.
 • Dit advies is van kracht tot het moment dat de directie een ander besluit neemt hieromtrent. Opnieuw geldt hier dat richtlijnen van BuZa leidend zijn.

Inkomende studenten:

 • De regels en richtlijnen van de thuisinstelling en land van herkomst  bepalen of een student naar Nederland kan afreizen en of iemand in quarantaine moet. Voor niet-EU studenten die naar Aeres willen komen voor studie, stage of uitwisseling geldt dat het advies van BuZa, met risico-codering van het zendende land, van toepassing is. Dat gebeurt automatisch in geval van visumplicht.
 • De internationale opleidingen en minoren die gepland stonden, zullen daadwerkelijk starten.   
 • Na binnenkomst in Nederland zijn de nationale (RIVM) richtlijnen (quarantaine, hygiëne, social distancing) van toepassing voor de internationale studenten,  evenals eventuele aanvullende regels of richtlijnen vanuit Aeres.
 • In het 1e semester van schooljaar 2020/2021 worden de  internationale onderwijsprogramma’s zoveel mogelijk op locatie, dus live aangeboden.  Indien nodig kan omgeschakeld worden naar online onderwijs.
 • Voor internationaal onderwijs dat wordt uitgevoerd met internationale partners, wordt samen met die partners en per opleiding, vastgesteld hoe het gemeenschappelijke programma zal worden uitgevoerd. Daarbij wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de (internationale) uitgangspunten van de desbetreffende opleiding.

Maatwerk-trainingen en internationale projecten:

 • Geplande maatwerk-trainingen voor niet-EU studenten in Nederland worden uitgesteld. 
 • Hervatting van internationale projecten (OKP en vergelijkbare projecten (buiten EU) kan pas wanneer BuZa en Nederlandse ambassade in het doelland aangeven dat het veilig is om ter plaatse te werken. Dan nog wordt in overleg tussen faculteits- of locatiedirecteur, programmahoofd / coördinator internationaal en betrokken reiziger(s) afgestemd of een beoogd bezoek door kan gaan.
 • Om de voortgang van projecten zo goed mogelijk te borgen, wordt ingezet op het realiseren van online uitvoering van (een deel van de) projectactiviteiten.
 • Voor internationale projecten binnen Europa geldt dat over reizen in het kader van deze projecten wordt besloten na overleg tussen faculteits- of locatiedirecteur, programmahoofd / internationaal coördinator en de projectleider, op grond van adviezen van projectpartner en eventueel de Nederlandse ambassade ter plaatse.

27 augustus 2020

Veel aandacht voor ventilatie

De situatie rond corona heeft duidelijk gemaakt dat een goede luchtkwaliteit belangrijk is in ruimtes waar mensen leren en werken. Om op de onderwijslocaties veilig onderwijs te kunnen geven, is Aeres hier dan ook extra op gespitst.

Elk gebouw heeft eigen mogelijkheden om te ventileren. Daar waar luchtbehandeling plaatsvindt, wordt buitenlucht aangezogen en gefilterd, waarna deze ook weer wordt afgezogen en naar buiten toe wordt afgevoerd. Er vindt dus geen recirculatie van ‘gebruikte’ lucht plaats.
De mechanische ventilatie is zo ingesteld dat deze 24/7 op vol vermogen draait.
Locaties zonder luchtbehandeling hebben de mogelijkheid om ramen open te zetten. Hier wordt het advies gevolgd om regelmatig ramen open te zetten om voldoende te ventileren.

Met deze maatregelen zorgt Aeres voortdurend voor aanvoer van verse buitenlucht en snelle afvoer van gebruikte lucht, wat belangrijk is om eventuele virusverspreiding te vermijden.

7 juli 2020

Internationale reizen - versoepeling vanaf 1 september mogelijk

Tot 1 september 2020 vinden binnen Aeres geen buitenlandstages, excursie of studiereizen voor studenten plaats, ook niet naar landen waarvoor het reisadvies is versoepeld. Vanaf 1 september is het in bepaalde gevallen mogelijk om internationale reizen te maken voor stage, werkbezoek of excursies. 
Daarbij blijft het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken altijd leidend t.a.v. beslissingen rondom reizen van zowel studenten als medewerkers. Dat betekent geen toestemming voor internationale reizen bij code rood en oranje. Bij code geel alleen in overleg met leidinggevende of begeleidend docent.
In geval van een lockdown is Aeres niet aansprakelijk voor de kosten van repatriëring of andere kosten die met de lockdown te maken hebben.

26 juni 2020

Versoepelingen mogelijk in onderwijsactiviteiten van Aeres

De versoepelingen die de overheid op 24 juli aankondigde t.a.v. de coronamaatregelen bieden extra ruimte voor de (onderwijs)activiteiten van Aeres. 

Aeres VMBO
Voor Aeres VMBO geldt dat het onderwijs met ingang van het schooljaar 2020/21 weer vrijwel normaal verloopt. De anderhalve meter-regel voor leerlingen onderling vervalt. Wel dienen zij anderhalve meter afstand te houden ten opzichte van het onderwijzend personeel. Ook voor medewerkers onderling blijft de anderhalve meter-regel van kracht.

Aeres Hogeschool en Aeres MBO
Voor Aeres Hogeschool en Aeres MBO geldt dat er met ingang van het studiejaar 2020/21 weer meer onderwijs op locatie mogelijk is. De anderhalve meter-regel blijft voor studenten en medewerkers echter onverminderd van kracht. De instellingen bereiden zich daarom voor op een combinatie van onderwijs op locatie en online. Per leerjaar en per locatie wordt bekeken hoe dit het beste kan worden ingevuld.

Aeres Tech en Aeres Trainingcentra
Voor het cursusonderwijs dat plaatsvindt binnen Aeres Tech en de Aeres Training Centra geldt dat dit vanaf 1 juli weer zoveel mogelijk op de normale manier plaatsvindt, met inachtneming van de anderhalve meter-regel. 

Buitenlandse reizen 
Tot 1 september 2020 vinden binnen Aeres geen buitenlandstages, excursie of studiereizen voor studenten plaats, ook niet naar landen waarvoor het reisadvies is versoepeld. Begin juli neemt Aeres besluiten over de mogelijke ruimte die weer ontstaat na 1 september 2020. De reisadviezen van het Ministerie van buitenlandse Zaken zullen hierbij leidend zijn.

Open dagen en evenementen
Vanaf 1 juli 2020 kunnen binnen Aeres weer open dagen en andere evenementen voorbereid en/of georganiseerd worden. Hierbij geldt dat ten allen tijde de RIVM-richtlijnen worden nageleefd. Dat betekent onder andere dat de anderhalve meter-regel wordt toegepast en, wanneer van toepassing de gestelde maxima ten aanzien van het aantal bezoekers binnen of buiten.

29 mei 2020

Geleidelijke hervatting activiteiten op locaties

Aeres volgt in haar beleid de richtlijnen van het kabinet en bereidt zich daarom voor om een aantal activiteiten op locatie te hervatten. Voor het vmbo en praktijkonderwijs geldt dat dit vanaf 2 juni gebeurt en voor het mbo en hbo vanaf 15 juni.

Maatregelen
Op alle locaties zijn maatregelen getroffen om de anderhalve meter afstand tussen mensen te kunnen borgen. Het aantal mensen dat tegelijk in gebouwen aanwezig mag zijn, wordt daarop aangepast. De onderwijslocaties hebben bovendien te maken met afwijkende tijdvakken waarin het onderwijs mag plaatsvinden, omdat de overheid de belasting van het openbaar vervoer tijdens de spits zo laag mogelijk wil houden. Er zijn en worden aanvullende maatregelen genomen met het oog op bijvoorbeeld looproutes, hygiëne en beperking van het aantal mensen dat zich in één ruimte mag bevinden. Veiligheid van onze medewerkers en leerlingen en studenten staat voorop.

Daar waar het onderwijs op locatie nog niet mogelijk is, geldt dat dit nog steeds zoveel mogelijk op afstand wordt ingevuld. 

Lange termijn
Binnen de instellingen van Aeres wordt gewerkt aan protocollen voor de langere termijn, zodat we voorbereid zijn op de situatie waarin de anderhalve meter-samenleving voor langere tijd om aanpassingen vraagt. 

22 april 2020

Tijdens de persconferentie op 22 april heeft minister-president Rutte aangekondigd dat veel van de huidige maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gehandhaafd blijven tot 20 mei. Op 13 mei wordt dit besluit heroverwogen.

Voor Aeres betekent dit dat er nagenoeg geen wijzigingen zijn in de maatregelen die reeds genomen zijn. Wel is het zo dat binnen Aeres VMBO voorbereidingen worden getroffen om op 2 juni het onderwijs op de locaties (deels) te hervatten. De manier waarop hier invulling aan gegeven wordt kan per schoollocatie verschillen. De locaties zullen hierover zelf de leerlingen en ouders informeren wanneer de uitwerking gereed is. 

Verder hebben de maatregelen tot gevolg dat Aeres alle evenementen tot 1 september 2020 heeft geschrapt. Diverse Aeres-instellingen organiseren digitale open dagen, waardoor het informeren van geïnteresseerde nieuwe leerlingen, studenten en cursisten toch deels kan plaatsvinden. 

Het onderwijs binnen Aeres wordt waar mogelijk op afstand verzorgd en medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Bovendien worden scenario’s uitgewerkt die rekening houden met een langere periode waarin sprake is van beperkende maatregelen. Deze scenario’s houden enerzijds rekening met een ‘anderhalve meter-samenleving’ en zijn er anderzijds op gericht om studievertragingen zoveel mogelijk te voorkomen. 

01 april 2020

Maatregelen verlengd tot en met meivakantie

Het kabinet heeft de duur van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan verlengd. Als gevolg van deze verlenging vinden tot en met de meivakanties geen onderwijsactiviteiten op scholen en locaties van Aeres plaats.
Overleg met het ministerie van OCW moet duidelijk maken wat dit verder betekent voor de onderwijssector. Hierover zal nader worden bericht.

24 maart 2020

Verbod op evenementen verlengd tot 1 juni

Het kabinet heeft besloten dat het verbod op bijeenkomsten en evenementen wordt verlengd tot 1 juni, en nu ook geldt voor groepen onder de 100 deelnemers.

18 maart 2020

Reizen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders om de komende periode niet meer naar het buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Dit sluit aan bij het beleid van Aeres:
Alle vormen van buitenlandse reizen en excursies die plaats zouden vinden t/m 6 april gaan niet door. Deze maatregel geldt voor zowel medewerkers als studenten. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel. We houden ernstig rekening met een verlenging van deze maatregel. Daarom adviseren wij nu ook geen tickets aan te schaffen voor een reis naar het buitenland. We houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten en komen hier zo snel mogelijk op terug.

Studenten in het buitenland

Er wordt geadviseerd studenten die in het buitenland zitten terug te halen naar Nederland. Wij hebben contact met al onze studenten in het buitenland en we overleggen met hen over eventuele terugkeer. Wat de gevolgen zijn van het afbreken van de stage of de studie in het buitenland brengen we zo snel mogelijk in beeld. Daarover wordt ook landelijk overleg gevoerd.

15 maart 2020

Geen onderwijsactiviteiten op scholen en locaties van Aeres tot en met 6 april, maar het onderwijs gaat zoveel mogelijk door op afstand

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft het kabinet het besluit moeten nemen om de onderwijsactiviteiten op scholen (nagenoeg) stop te zetten. De gezondheid van alle leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers staat voor Aeres voorop. Vanuit dat uitgangspunt staat hieronder welke gevolgen de maatregel heeft voor leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers.

1. Lessen op scholen en locaties van Aeres vervallen

Met ingang van maandag 16 maart tot en met 6 april worden geen lessen meer aangeboden op de scholen en locaties van Aeres. 
Deze nieuwe maatregel geldt voor Aeres Praktijkonderwijs in Emmeloord en alle vestigingen van Aeres VMBO, Aeres MBO en Aeres Training Centre. 

Voor Aeres Hogeschool en Aeres Tech gold sinds vorige week al dat onderwijsactiviteiten op locatie waren opgeschort.  De tijdsduur van deze maatregel is nu verlengd tot en met 6 april. Individuele uitzonderingen worden persoonlijk besproken met desbetreffende leerlingen, studenten of cursisten. 

2. Onderwijs en examens gaan zoveel mogelijk door

De gebouwen van Aeres blijven open voor medewerkers en examenkandidaten. 
De directies en onderwijsteams van Aeres Praktijkonderwijs, Aeres VMBO, Aeres MBO en Aeres Training Centre bespreken maandag 16 maart op welke wijze er nog onderwijsactiviteiten verzorgd kunnen worden. Hierbij valt te denken aan bepaalde huiswerkopdrachten en/of online lessen. Uitgangspunt is om studievertraging waar mogelijk te voorkomen. Ook intake-activiteiten voor het schooljaar 2020-2021 gaan zoveel mogelijk door.

Voor examenkandidaten geldt dat het streven is om de examens en praktijkexamens zoveel mogelijk gewoon door te laten gaan. Wanneer een praktijkexamen op een andere locatie (bijvoorbeeld een bedrijf) gepland staat en door coronamaatregelen niet kan doorgaan, wordt in samenspraak bekeken hoe dit opgelost kan worden. 

Leerlingen van ouders die cruciale beroepen uitoefenen kunnen contact opnemen met de directie van de school om de mogelijkheden voor opvang te bespreken. Een overzicht van deze cruciale beroepen staat hier.

3. Evenementen

Aeres heeft besloten om alle evenementen t/m 15 april af te gelasten. Voorbeelden van evenementen zijn: open dagen, congressen, proeflessen en informatiebijeenkomsten.

4. Medewerkers:

Medewerkers blijven thuis wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.

Voor medewerkers die geen griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen, geldt het volgende:
a. Docenten: deze groep wordt verzocht om naar het werk te komen om noodzakelijke onderwijsaanpassingen uit te werken en door te voeren. 
b. Onderwijsondersteunend personeel: Voor de continuïteit van het onderwijs en de noodzakelijke processen geldt dat het werk gewoon doorgaat. De gebouwen blijven open en leidinggevenden overleggen met hun teams of en op welke wijze (gedeeltelijk) thuiswerken ingevuld kan worden. Nadere informatie hierover volgt op 16 maart. 
Voor onderwijsondersteunend personeel woonachtig in Noord-Brabant geldt aanvullend dat zij thuiswerken, indien mogelijk. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.
c. Voor alle medewerkers geldt dat er geen internationale reizen voor het werk plaatsvinden tot en met 6 april. 
d. Aeres vraagt alle medewerkers zeer terughoudend te zijn in binnenlandse reizen voor het werk en/of het uitnodigen van bezoekers op de Aeres-locaties. 

5. Leerlingen, studenten en cursisten:  

 • Er vinden tot en met 6 april geen reguliere onderwijsactiviteiten plaats op de scholen en locaties van Aeres. Leerlingen, studenten en cursisten worden dan ook geacht thuis te blijven. Voor examenkandidaten geldt dat zij wel voor examens en praktijkexamens naar de locatie kunnen komen.
  Eventuele uitzonderingen op de maatregelen worden individueel met desbetreffende leerlingen, studenten en cursisten besproken.
 • Leerlingen, studenten en cursisten die verkoudheids- of griepklachten hebben mogen niet op de Aeres-locatie komen.
 • Er vinden tot en met 6 april geen internationale reizen plaats voor studie. Dit geldt ook voor buitenlandstages en buitenlandse excursies. 
 • Je kunt voor je studie wel naar locaties (bijvoorbeeld een stageplek, of een bedrijf), mits dit niet in strijd is met het beleid en de richtlijnen die gelden voor de locatie waar je naartoe gaat. Bij twijfel overleg je met je contactpersoon op de betreffende locatie en of met je contactpersoon vanuit je opleiding. 

6. Algemene aanwijzing voor iedereen: 

Naast de voorgaande aanwijzingen geldt: 
a. Bel altijd de huisarts indien je koorts boven de 38 graden hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid).
b. Houd zoveel mogelijk een afstand van tenminste anderhalve meter ten opzichte van anderen.

13 maart 2020

Alle vormen van buitenlandse reizen en excursies die plaats vinden in maart gaan niet door. Deze maatregel geldt voor zowel medewerkers als studenten. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel.

12 maart 2020

Aeres volgt in haar beleid rond het coronavirus de richtlijnen van het RIVM. Naar aanleiding van het aangescherpte RIVM-beleid, heeft Aeres gespecificeerd welke gevolgen dit heeft voor leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers. Dit is hieronder weergegeven. 

1. Aeres Hogeschool: geen onderwijsactiviteiten op locatie
Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet hogescholen en universiteiten opgeroepen om met onmiddellijke ingang geen onderwijs meer aan te bieden op locaties van hogescholen en universiteiten. Dat betekent dat er op de locaties van Aeres Hogeschool Almere, Dronten en Wageningen in de periode van 13 tot en met 31 maart geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden. Individuele uitzonderingen daarop worden persoonlijk besproken met de student. De gebouwen blijven wel open en er wordt bekeken op welke wijze onderwijs op afstand ingevuld kan worden. Houd de komende periode onze website in de gaten voor meer informatie.  

2. Onderwijsactiviteiten die doorgaan
Alle overige onderwijsactiviteiten van Aeres, waaronder die van Aeres Praktijkonderwijs, Aeres VMBO, Aeres MBO, Aeres Training Centre en Aeres Tech gaan door wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is. Dit betekent dat Aeres-locaties niet worden gesloten. 

3. Evenementen
Aeres heeft besloten om t/m 31 maart zeer terughoudend te zijn met het organiseren van evenementen. Evenementen waarbij meer dan 100 bezoekers te verwachten zijn, worden in navolging van het overheidsbeleid per definitie afgelast. Voorbeelden van evenementen zijn: open dagen, congressen, proeflessen en informatiebijeenkomsten.

4. Medewerkers:
Medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.

Voor medewerkers die geen griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen, geldt het volgende:
a. Aeres verwacht van docenten dat zij, waar mogelijk doorgaan met hun onderwijstaken. Werkoverleggen kunnen doorgang vinden. Met betrekking tot Aeres Hogeschool wordt nader besproken op welke wijze de onderwijsactiviteiten voortgezet kunnen worden. De MT’s van Aeres Hogeschool komen 13 maart bijeen om hiervoor plannen te maken, gericht op het voorkomen van studievertraging.
Voor docenten woonachtig in Noord-Brabant geldt aanvullend dat zij worden verzocht zoveel mogelijk thuis te werken, indien zij niet voor onderwijstaken op de Aeres-locatie hoeven te zijn. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.

b. Onderwijsondersteunend personeel: in principe gaan de werkzaamheden gewoon door. Aeres vraagt medewerkers terughoudend te zijn in reizen voor het werk en/of bezoekers uit te nodigen op de Aeres-locaties. Werkoverleggen kunnen doorgang vinden. 
Voor onderwijsondersteunend personeel woonachtig in Noord-Brabant geldt aanvullend dat zij worden verzocht thuis te werken, indien mogelijk. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.

5. Leerlingen, studenten en cursisten op locaties waar de onderwijsactiviteiten doorgaan:  

 • Leerlingen, studenten en cursisten worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Zij mogen niet op de Aeres-locatie komen.
 • Overige leerlingen, studenten en cursisten worden geacht de onderwijsactiviteiten bij te wonen.
 • Voor leerlingen, studenten en cursisten woonachtig in Noord-Brabant geldt aanvullend dat zij worden verzocht om thuis te blijven wanneer zij niet voor onderwijsactiviteiten op de Aeres-locatie hoeven te zijn.

6. Algemene aanwijzing voor iedereen: 
Naast de voorgaande aanwijzingen geldt: 
a. Bel altijd de huisarts indien je koorts boven de 38 graden hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid).

b. Je kunt voor je werk of studie wel naar locaties (bijvoorbeeld een stageplek, of een bedrijf), mits dit niet in strijd is met het beleid en de richtlijnen die gelden voor de locatie waar je naartoe gaat. Bij twijfel overleg je met je contactpersoon op de betreffende locatie. 

10 maart 2020 (2)

Aeres volgt in haar beleid rond het coronavirus de richtlijnen van het RIVM. Naar aanleiding van het aangescherpte RIVM-beleid met betrekking tot de provincie Noord-Brabant, heeft Aeres gespecificeerd welke gevolgen dit heeft voor leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers. Dit is hieronder weergegeven. 

1. De onderwijsactiviteiten van Aeres gaan door wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is. 

2. Medewerkers woonachtig in Noord-Brabant:
Medewerkers uit Noord-Brabant worden geacht thuis blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.

Voor medewerkers uit Noord-Brabant die geen griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen, geldt het volgende:
a. Aeres verwacht van docenten dat zij doorgaan met hun onderwijstaken. Wanneer zij niet voor onderwijstaken op de Aeres-locatie hoeven te zijn, vragen wij hen echter om zoveel mogelijk thuis te werken. De docenten stemmen dit af met hun leidinggevenden.
b. Overige medewerkers: Aeres vraagt overige medewerkers thuis te werken, indien mogelijk. De medewerkers stemmen dit af met hun leidinggevenden.

3. Leerlingen, studenten en cursisten, woonachtig in Noord-Brabant:  
Leerlingen, studenten en cursisten uit Noord-Brabant worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Zij mogen niet op de Aeres-locatie komen.

Overige leerlingen, studenten en cursisten uit Noord-Brabant worden geacht gewoon de onderwijsactiviteiten bij te wonen. Wanneer zij echter niet voor onderwijsactiviteiten op de Aeres-locatie hoeven te zijn, vragen wij hen om thuis te blijven.

4. Leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers die niet in Noord-Brabant wonen:
Voor deze groep geldt dat alle Aeres-activiteiten waar mogelijk doorgaan, met inachtneming van de algemene aanwijzingen: 

a. Bel de huisarts indien je:

 • koorts (boven de 38 graden) hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
 • EN de afgelopen twee weken in een van de risicogebieden bent geweest.
 • OF de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus.

b. Je kunt voor je werk of studie wel naar locaties (bijvoorbeeld een stageplek, of een bedrijf) in Noord-Brabant, mits dit niet in strijd is met het beleid en de richtlijnen die gelden voor de locatie waar je naartoe gaat. Bij twijfel overleg je met je contactpersoon op de betreffende locatie.

10 maart 2020 (1)

Het RIVM roept iedereen op om bij begroetingen geen handen meer te schudden. Aeres vraagt aan alle leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers om zich aan deze oproep te houden. 
Daarnaast volgt Aeres nauwlettend de aangescherpte beleidslijn voor Noord-Brabant. Over de consequenties hiervan voor Aeres-studenten en –medewerkers za in de loop van dinsdag 10 maart nader bericht worden.

7 maart 2020

Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Aeres neemt dit advies over voor alle leerlingen/studenten, cursisten en medewerkers die in de provincie Noord-Brabant wonen. 
Het RIVM vraagt inwoners van Noord-Brabant met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om het virus onopgemerkt te verspreiden. Bel je huisarts alleen als je klachten verergeren.

4 maart 2020

Studenten en medewerkers die klachten hebben en onlangs in één van de gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst, worden geadviseerd om thuis te blijven. Het gaat om de volgende gebieden: China, Zuid-Korea, Iran, Singapore en Noord-Italië.