AHWpro Online begeleiden van groepen en individuen

AHWpro - Nascholingen voor professionals

Bij- en nascholing voor professionals: AHWpro

AHWpro staat voor kleinschalig, betekenisvol onderwijs gericht op het vergroten van leerkracht. Net als bij de reguliere bachelor- en masteropleidingen van Aeres Hogeschool Wageningen. AHWpro verzorgt bij- en nascholing in de volgende vijf thema's:

Didactiek & Pedagogiek

AHWpro Gastdocent in onderwijs en bedrijfsleven

Of je nu in het onderwijs studenten of leerlingen opleidt, of je in een organisatie bezighoudt met het opleiden of begeleiden van medewerkers: AHWpro verzorgt vaste programma's en maatwerk om je didactisch en pedagogisch op weg te helpen. Kenniscreatie en intervisie zijn onze speerpunten. Wij werken met professionele leeromgevingen waarin mensen van elkaar leren. 

Leiderschap & Onderzoek

AHWpro Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid

Leidinggevenden hebben regelmatig te maken met veranderingen in hun organisatie. Wij begeleiden leidinggevenden in het versterken van henzelf en het leidinggeven aan die verandering.

In het domein onderzoek leren wij docenten kleinschalig praktijkonderzoek te doen om meer zicht te krijgen op hun (onderzoeks)vragen. 

Coaching en Presenteren

AHWpro Begeleiden van startende leraren 1

Als lerarenopleiders zijn we gespecialiseerd in het opleiden, begeleiden én coachen van leraren in het beroepsonderwijs. Wij profileren ons met kleinschaligheid en individueel contact.

Ook kun je hier ook het aanbod vinden voor presentatievaardigheden: hoe sta je voor een groep? Hoe geef je goede prestaties en maak je contact met de groep?

Vaknascholingen

AHWpro Responsief Leiderschap

De praktijk is betekenisgevend voor ons onderwijs. Daarom leggen we in het beroepsonderwijs steeds de verbinding tussen het vakgebied en het onderwijs (didactiek en pedagogiek). AHWpro ontwikkelt en verzorgt trainingen en opleidingen op een aantal specialistische gebieden binnen de groene, consumptieve en diensten & producten sector. 

Diversiteit & Internationalisering

AHWpro Begeleiden van vmbo studenten bij hun stage

Mensen en organisaties verbinden in een multiculturele maatschappij en een internationale samenleving: dat is niet ingewikkeld maar ’t gaat ook niet vanzelf. AHWpro verzorgt cursussen en workshops voor iedereen die individueel of in organisatieverband te maken heeft met multiculturele contacten.

Maatwerk

AHWpro Online begeleiden van groepen en individuen

AHWpro verzorgt maatwerk binnen de hiervoor genoemde thema's. Graag gaan we in gesprek over een passende oplossing voor leervragen binnen uw organisatie. Neem contact met ons op en stel uw vraag: we denken graag mee!