Start leergang Coachend Meesterschap

19 maart 2018

De leergang Coachend Meesterschap binnen het beroepsonderwijs is interessant voor iedereen die als coach in het onderwijs fungeert. Denk aan docenten, tutoren, mentoren, studieloopbaanbegeleiders, werkgroepbegeleiders, werkplekbegeleiders en zorgcoördinatoren. De leergang is ontwikkeld om ontwikkelwensen en -mogelijkheden van u en uw leerlingen te (h)erkennen, te stimuleren èn uit te voeren binnen een onderwijssituatie. U gaat met de volgende vragen aan de slag:

  • Hoe krijg ik mijn leerlingen in beweging om zelf aan de slag te gaan?
  • Competenties zijn vaak vaag geformuleerd. Hoe zorg ik ervoor dat de competenties gaan leven bij de leerlingen?
  • Mijn leerlingen hebben geen leervragen, hoe bevorder ik dan zelfsturing?
  • Op welke manier zorg ik ervoor dat leerlingen betekenis en inhoud kunnen geven aan zelfreflectie?
  • Op welke wijze stimuleer ik een evenwichtige participatie binnen groepswerk?
  • Hoe organiseer ik individuele leertrajecten en groepscoaching?

>> Meer informatie en aanmelden