Natuurinclusief Ondernemen

Praktijkworkshop verduurzaming op het melkveebedrijf

Date -

Leer uit de praktijk van andere melkveehouders over een efficiëntere bedrijfsvoering én een hogere duurzaamheidstoeslag (de zogenaamde Foqus planet-toeslag). Deze workshop wordt georganiseerd vanuit het duurzaamheidsprogramma Foqus Planet van FrieslandCampina. De groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Green Academy, Van Hall Larenstein en Inholland) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy) zijn partners in de workshop. De workshop is zowel open voor deelname door leden-melkveehouders van Frieslandcampina als niet-leden.

Tijdens de workshop vertellen melkveehouders van Foqusbedrijven* welke praktische maatregelen jou kunnen helpen in het verlagen van de broeikasgasemissie, ammoniakemissie en stikstofbodembalans en in het verhogen van het percentage eiwit van eigen land en blijvend grasland. De workshop vindt dan ook plaats op locatie bij de Foqusbedrijven. Je kunt kiezen uit een aantal data en locaties. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

*Foqusbedrijven zijn leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina die hoog scoren op alle verschillende onderdelen van Foqus planet Duurzame ontwikkeling en in het bijzonder op klimaat.