Stevig (leren) staan boekpresentatie

Professionele identiteit (PI): wat geeft mij mijn kleur?

Gerritjan van Luin

Maximaal aantal gasten: 25

Wat is dat eigenlijk, professionele identiteit? Ook ons nieuwe boek gaat erover.

Je krijgt in deze ontmoeting een crash course PI als basis, waarna je een ‘kiem’ van jouw professionele identiteit gaat verkennen. Een ‘kiem’ is iets waarvan je denkt dat het jou typeert maar dat je nog niet heel scherp en persoonlijk hebt kunnen formuleren. Na afloop ben weer wat meer te weten gekomen over wat jou als professional je kleur geeft.

Gerritjan van Luin
Gerritjan van Luin

Jezelf en je beroep leren kennen op het mbo

Désirée Bierlaagh, Nellie Klaasen, Leanne Terbeek (mboRijnland)

Maximaal aantal gasten: 20

Als je als 16 of 17 jarige kiest voor een beroep in zorg of welzijn, heb je nog heel wat van jezelf te leren kennen. Waar de docent de klas opvat als een formele setting om te werken aan beroepshouding, ervaren veel studenten het als een informele setting met vrienden met wie ze ook hun vrije tijd doorbrengen. Hoe kun je studenten goed begeleiden om stevig(er) te leren staan ter voorbereiding op hun stages en de latere beroepspraktijk?

Désirée Bierlaagh, Nellie Klaasen, Leanne Terbeek (mboRijnland)
Désirée Bierlaagh, Nellie Klaasen en Leanne Terbeek

PI in de master Leren en Innoveren

Niek van Benthum (Aeres Hogeschool Wageningen) 

Maximaal aantal gasten: 30

In de master Leren en Innoveren van Aeres Hogeschool zijn we aan het experimenteren geweest met de integratie van professionele identiteit in de opleiding. Ik vind het leuk te vertellen hoe we dit aangepakt hebben met elkaar, laten zien hoe professionele identiteit in de opleiding een plek heeft en ik hoop dat we verder kunnen denken over een optimalisering van onze MLI en van jouw eigen opleiding.

Niek van Benthum
Niek van Benthum

‘Stuck in the middle’

Tom van Oeffelt (Aeres Hogeschool Wageningen)

Maximaal aantal gasten: 8

Professionals in organisaties hebben te maken met verschillende perspectieven op ‘goed’. Managers hanteren bijvoorbeeld andere ‘regels voor het spel’. Die regels worden institutionele logica’s genoemd. Al die logica’s bij elkaar geven institutionele complexiteit. Daar zit je als professional midden in. En dat roept identiteitswerk op. In gesprek verkennen we ons eigen identiteitswerk op basis van inzichten uit de literatuur.  Ook kijken we hoe we als professional anderen kunnen ondersteunen bij het navigeren door conflicterende logica’s.

Tom van Oeffelt
Tom van Oeffelt

Kleur bekennen

Netty Winters, Antoinette van Berkel - Hogeschool van Amsterdam

Maximaal aantal gasten: 20

In deze sessie vertellen de workshopleiders, beiden werkzaam in het hoger onderwijs, hun eigen verhaal over werken met identiteit en wat dat hen brengt. Daarna ga je zelf aan de slag met een van de identiteiten waarnaar jij nieuwsgierig bent. De dialoogkaarten helpen je om deze identiteit te verkennen. Je gaat hierover met elkaar in gesprek en misschien wil je aan het einde van de workshop delen wat het je heeft opgeleverd en of/hoe je denkt dit te kunnen inzetten in jouw eigen beroepspraktijk.

Netty Winters en Antoinette van Berkel
Netty Winters en Antoinette van Berkel

PI bij Artevelde Hogeschool Gent

Dominique Potier (Artevelde Hogeschool Gent) en Jeanette de Korte

Maximaal aantal gasten: 25

Dominique benaderde in 2017 Manon Ruijters met de vraag of ze zou kunnen helpen om professionele identiteit in de opleiding te integreren. Dat was voor Manon het zaadje waaruit de onderzoeksgroep ‘PI in de initiële opleiding’ is ontstaan en waaruit het boek ‘Stevig (leren) staan’ is voortgekomen. Tijdens deze sessie wordt Dominique geïnterviewd over haar initiële vraag en over de manier waarop in haar opleiding social work het concept professionele identiteit een plek heeft gekregen.

Dominique Potier
Dominique Potier en Jeanette de Korte

Leiderschapsidentiteit

Freerk Wortelboer (zelfstandig gevestigd adviseur en trainer) en 
Marjan Besemer (Levvel, een organisatie voor specialistische jeugdhulp)

Maximaal aantal gasten: 15

Een workshop over leiderschapsidentiteit. Wie ben ik als leider? Waar sta ik voor en waar ga ik voor?

 

Freerk Wortelboer en Marjan Besemer
Freerk Wortelboer en Marjan Besemer

Goed (identiteits) Werk

Carlijn Nelis, zelfstandig adviseur bij C3 adviseurs en managers & Anne Boerboom, Sensire

Maximaal aantal gasten: 16

Ja, wat is Goed(identiteits)werk? Dat is nog niet zo eenvoudig vast te pakken. In deze ontmoeting nemen we je mee in de begrippen goed werk en identiteitswerk en waar ze elkaar raken. Vanuit een ervaring onderzoeken we in gesprek wat voor jou goed werk is en waar jouw kleur tot uitdrukking komt of juist onder spanning komt te staan. Wat wil je laten zien, hoe wil je herkend worden? Hoe kun je dit gesprek in jouw organisatie voeren?

Carlijn Nelis
Carlijn Nelis en Anne Boerboom

Leiderschapsidentiteit: “zullen we de koe eens bij de hoorns vatten, want daar kwamen we toch voor?!”

Ronald de Pijper en Famke van Lieshout (Fontys Mens en Gezondheid)

Maximaal aantal gasten: 16

In deze ontmoeting nemen we jullie mee in het proces hoe het hoofdstuk over leiderschapsidentiteit tot stand is gekomen en hoe de concepten leiderschap en leiderschapsidentiteit zich volgens ons tot elkaar verhouden. Want leiderschapsidentiteit wordt wel beïnvloed door je opvattingen over leiderschap, maar is iets anders en gaat eerder over het pakken van positie(s). Momenteel beginnen zich diverse leiderschapsposities af te tekenen binnen de manieren waarop organisaties zich organiseren. Wij nodigen je uit om te verkennen wat leiderschapsidentiteit voor jou betekent als professional en welke verwachtingen je hebt van je organisatie om hier (verder) mee aan de slag te gaan.

Famke van Lieshout en Ronald de Pijper
Famke van Lieshout en Ronald de Pijper