Meisje in boomgaard

Life Lezing

Date -

Transitie in vertrouwen

André Hoogendijk plaatst als historicus en landbouwkundige enkele actuele thema’s in een historisch perspectief. De agrarische sector is al eeuwen een mannenbolwerk. Nederland heeft het laagste percentage vrouwelijke boeren in Europa. Vrouwen zijn creatief en intelligent. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de productiviteit. Er zijn gelukkig al veel vrouwen actief in de agrarische sector, maar dat aantal mag hoger. Geen boer zoekt vrouw, maar boer ís vrouw!

Nederland is een handelsland en kiest daarom al eeuwenlang voor open grenzen. Frankrijk kiest juist voor protectionisme. De keerzijde van open grenzen is dat Nederland heel weinig beschermde streekproducten heeft. Biedt regionalisering voor Nederland meer kansen?

Ook grondgebruik en grondbezit is aan verandering onderhevig. Grond is nog maar een paar eeuwen eigendom van individuen. Daarvoor waren veel gronden eigendom van de gemeenschap: bisdom, kerk, communities. Nu zie je nieuwe initiatieven waarbij burgers deelnemen in boerenbedrijven. Denk aan burgercoöperaties als Land van Ons en Herenboeren. Welke perspectieven biedt dit?

Wil je geïnspireerd worden en kijken wat de mogelijkheden voor jou zijn? Kom naar de Life Lezing op donderdag 13 april 2023 in Dronten!

Programma

Vanaf 15.30 uur Ontvangst (evenementenruimte Aeres Hogeschool Dronten)
16.00 uur Welkom door Jolanda Berntsen
16.15 uur Life Lezing door André Hoogendijk
17.00 uur Reflectie door Stefan Bokdam en Evert Hofman
17.30 uur Afronding
18.00 uur Walking dinner

  • Drs. Jolanda Berntsen, directeur faculteit Aeres Hogeschool Dronten
  • Drs. ing. André Hoogendijk, directeur BO akkerbouw, voorzitter van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV), columnist, Food 100 (een van de 100 impactmakers in agrifood 2022) en in AgriFood top 50. Hij studeerde eerst geschiedenis in Leiden en daarna veehouderij in Deventer.
  • Stefan Bokdam, alumnus Agrarisch Ondernemerschap Tuinbouw & Akkerbouw, runt samen met zijn ouders een biologisch akkerbouwbedrijf in omgeving Dronten
  • Evert Hofman, alumnus Bedrijfskunde & Agrifoodbusiness, is teeltadviseur bij Agrifirm

Locatie en aanmelden:

De Life Lezing vindt plaats bij Aeres Hogeschool Dronten. Het adres is: De Drieslag 4 in Dronten. Meld je aan via onderstaand aanmeldformulier.

Aanmeldformulier Life Lezing 2023

Bovenstaande gegevens vragen we om je te kunnen informeren over de activiteit waarvoor je je aanmeldt. Mogen we je ook op de hoogte houden over activiteiten die daarop aansluiten? Je kunt je op ieder afmelden voor onze mails.

Aeres Hogeschool hecht veel waarde aan jouw privacy. In onze privacyverklaring kan je lezen hoe wij hiermee omgaan.