Buiten

Inauguratie Miguel Dionisio Pires

Date -

De kwaliteit van het water is in Nederland onvoldoende. Goed waterbeheer is onmisbaar om onze toekomstige leefomgeving en voedselproductie in stand te houden. Maar wat moet er gebeuren om daar verandering in te brengen?  

Inauguratie Dr. Miguel Dionisio Pires

Dr. Miguel Dionisio Pires gaat met zijn lectoraat ‘Meten is weten: gezond oppervlaktewater door innovaties in monitoring, modellering en maatregelen’ de komende jaren aan de slag om zijn onderzoek interesses dichter bij de praktijk te brengen, door zelf meer in situ onderzoek te doen, studenten te betrekken op waterkwaliteitsvraagstukkenen burgers voor waterkwaliteit enthousiasmeren. 

Programma

  • 14.15 - 15.00 Inloop
  • 15.05 - 15.15 Inleiding door Rien Komen
  • 15.15 - 15.30 Inleiding Peter van den Berg, Director Research Strategy Deltares
  • 15.30 - 16.05 Inaugurele rede door Dr. Miguel Dionisio Pires 
  • 16.05 - 16.20 Reflectie op lectorale rede door Lisette de Senerpont Domis
  • 16.20 - 16.40 Officiële Installatie Dr. Miguel Dionisio Pires door Tihamér Salij
  • 16.40 - 17.40 Receptie

Rien Komen: Vicevoorzitter College van Bestuur Aeres Groep
Deltares: Onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond
Lisette de Senerpont Domis: Aquatisch ecoloog bij het Nederlands Instituut voor Ecologie
Tihamér Salij: Directeur Aeres Hogeschool Almere

Locatie 

Arboretum West 98
1325 WB Almere 

Op 22 maart wordt Miguel Dionisio Pires officieel geïnstalleerd. U kunt zich niet meer aanmelden.