Symposium ‘Op weg naar natuurinclusief gedrag’

Date -

Biodiversiteitsherstel en klimaatadaptatie zijn grote opgaven voor de toekomst. Om hieraan bij te dragen is aandacht nodig van iedereen. Ook burgers. Hoe groter de betrokkenheid, hoe groter het draagvlak voor maatregelen op het gebied van biodiversiteitsherstel, klimaatadaptatie en gezondheid. Maar wat kunnen we doen om groen en natuur een stem te geven in het gedrag van burgers?

Natuurinclusief gedrag van burgers

Het project ‘Natuurinclusief gedrag van burgers’ doet hier onderzoek naar. Tijdens het symposium willen we informeren en inspireren, delen we de tussentijdse resultaten van het onderzoek en gaan we actief aan de slag.

Programma

  • 13:00 uur -  Inloop met kleine lunch
  • 13:30 uur - Start plenaire bijeenkomst
  • 14:30 uur - Workshops
  • 16:30 uur - Gezamenlijke afsluiting
  • 17:00 uur - (Netwerk)Borrel

Plenaire sessie

Derk-Jan Stobbelaar van Hogeschool van Hall Larenstein en projectleider van ‘Natuurinclusief gedrag van burgers’ neemt ons mee in de aanleiding en aanpak van het onderzoek en deelt de eerste resultaten.

Nick van Gaalen van Boostbehaviour: ‘Van laaghangend fruit tot dood paard’. Nick’s lezing biedt een realistisch perspectief op het effect van gedragsinterventies op mensen die niet natuuractief zijn.

Workshops

In twee rondes workshops kun je kennis maken met verschillende manieren om gedrag(sverandering) te beïnvloeden in relatie tot natuurinclusiviteit en biodiversiteit. De keuze voor de workshops wordt gemaakt bij aankomst op 15 maart in Wageningen, waarbij de volgende workshops in ieder geval op de planning staan:

  • Meer bijen in tegeltuinen (Nick van Gaalen): Hoe zorg je ervoor dat mensen die geen tijd en zin hebben om te tuinieren, toch hun tuin, hof, balkon vergroenen om bijen te helpen? Tijdens deze workshop ontwerpen deelnemers op basis van wetenschappelijke gedragskennis, creatieve gedragsinterventies om mensen in beweging te krijgen.
  • Natuurinclusief gedrag in de toekomst (Jetske de Boer, Aeres Hogeschool Wageningen, NIOO-KNAW): In deze workshop gebruiken we het 3-horizons framework van Bill Sharpe om te onderzoeken welke stip we op de horizon willen zetten met betrekking tot natuurinclusief gedrag en hoe we daar kunnen komen. 
  • Hoe betrek je een nieuwe doelgroep? (Derk-Jan Stobbelaar, HVHL): In deze workshop werken we aan het ontwerpen van een interventie om een nieuwe doelgroep te betrekken bij een lopend initiatief.
  • Welkom in de Betekeniseconomie. Betekeniseconomie is een nieuw, expliciet ecosociaal model voor economische ontwikkeling. In deze workshop verkent Kees Klomp (lector Betekeniseconomie Hogeschool Rotterdam) de belangrijkste kenmerken van Betekeniseconomie.
  • Engagement via Citizen Science. In deze workshop delen we aan de hand van twee voorbeelden (www.bodemdierendagen.nl & www.vangdewatermonsters.nl) onze ervaringen met citizen science. In deze interactieve lezing nemen Froukje Rienks en Rosan van Halsema van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) de deelnemers mee in het betrekken van een breed publiek bij wetenschappelijk onderzoek via citizen science. 

Aanmelden

We hebben beperkt plekken beschikbaar en werken met een wachtlijst bij teveel aanmeldingen. Mocht je onverhoopt niet kunnen komen dan zouden we het fijn vinden als je je afmeldt, zodat we je plek door kunnen geven aan iemand op de wachtlijst.

Logo's deelnemers symposium Natuurinclusief Gedrag

Hoe kun je ons bereiken?

Bezoeken

Mansholtlaan 18
6708 PA Wageningen

Contact

E-mail: info.hogeschool.wageningen@aeres.nl
Telefoon: 088 020 6700

Aeres Hogeschool Wageningen