Vakdocentenbijeenkomst

Online Vakdocentenbijeenkomst Almere

Date -

Actuele thema’s toepassen in jouw lessen, hoe doe je dat? Tijdens deze online vakdocentenbijeenkomst krijg je antwoord op deze vraag.

We nemen je mee in de wereld van gamification, blended learning en andere digitale tools. Hoe pas je dit toe in je eigen les? Maar ook krijg je vanuit persoonlijke ervaring een kijk op het landgebruik in het Amazone gebied en het effect op klimaatverandering. Hoe bescherm je nu de Amazone? En voor de Economie-docenten gaan we in op heel iets anders: we gaan het hebben over het handelen van Trump in relatie tot de waardentheorie van Ricarco. En hoe behandel je nu het duurzaamheidsvraagstuk binnen de kaders van het examenprogramma?

Programma en aanmelden

We nodigen jou en je collega’s graag uit om kennis met elkaar te delen. Daarnaast maak je kennis met andere docenten uit je vakgebied én met onze Hogeschool en opleidingen.

De middag begint met een digitaal welkomstwoord van onze directrice Wil Bekkering. Vervolgens kun je deelnemen aan twee verschillende masterclasses naar keuze, deze worden hieronder toegelicht. Het belooft een waardevolle en leerzame middag te worden met ruimte tot interactie.

Studenten buiten water Aeres Hogeschool Almere
Student onderzoek buiten natuur biologie dier Aeres Hogeschool Almere
Student virtuele stad VR virtual reality bril Aeres Hogeschool Almere

Masterclasses - Ronde 1

  • Differentiatie, gamification, flipping the classroom, blended learning, breinprikkelend leren, en daarnaast nog ‘gewoon’ instructies geven, opdrachten maken, nakijken, en als het goed is heb je ook nog een sociaal leven en tijd over om je in je eigen vakgebied bij te scholen. In deze sessie bepreken wij onze top 10 van digitale tools die ons helpen om aan al deze eisen te voldoen. Na afloop ga je weg met een nog veel langere lijst van gratis sites en apps die je kunnen helpen om je lessen leuker, en je (onderwijs) leven makkelijker te maken, die je maandag direct kunt toepassen.

  • In deze masterclass staan we stil bij het model van Ricardo. Welk verband kunnen we zien met het handelen van voormalig president Trump? Daarnaast behandelen we het online instrument Socrative en zullen we hiermee aan de slag gaan. We sluiten af met online lesgeven. Wat zijn jullie ervaringen ene hoe kunnen we elkaar hierin helpen?

Masterclasses - Ronde 2

  • Het Amazonewoud spreekt vaak tot de verbeelding: ongerepte bossen, vrij meanderede rivieren en een lokale bevolking die leeft in harmonie met het bos. Maar de economische ontwikkeling lonkt. Vanuit mijn persoonlijke ervaring in de Amazone ga ik in op landgebruik in het Peruaanse deel van de Amazone. Ik bespreek effecten van klimaatverandering op het bos en hoe de ontdekking van een gigantische CO2-opslagcapaciteit van de bodems in het amazonewoud diezelfde klimaatverandering kan tegengaan. Hiermee krijgt u een nieuwe kijk op het belang amazonewoud.

  • In het examenprogramma economie van de Havo komen onderwerpen als ‘duurzaamheid’ nauwelijks voor. In het Centraal Examen van de afgelopen 10 jaar gaan slechts enkele opgaven over duurzaamheid, en dan nog alleen als het past binnen een gangbaar economisch model. Vervolgopleidingen daarentegen zijn juist steeds meer gericht op duurzaamheid, circulaire economie en sustainable development goals. In de masterclass wordt een voorbeeld aangereikt dat past binnen het kader van het examenprogramma, maar waarbij de leerlingen wel in aanraking komen met een duurzaamheidsvraagstuk.

Vakgebieden

Aeres Hogeschool Almere is een hogeschool in het groene domein, met studies rondom het thema Food, Nature & Urban Green. In het vakgebied Economie bieden we de studies Duurzame Bedrijfskunde (Ad en B) en European Food Business (Engelstalig) aan. Bij het vak Aardrijkskunde sluit de bachelor Geo Media & Design en Aarde & Klimaat aan. De bachelors Toegepaste Biologie en Voeding & Gezond Leven vallen binnen het vakgebied Biologie.