Manon_Ruijters

Ronde Tafel met Manon Ruijters over Professionele identiteit (vol)

Date -

In het studiejaar 2020-2021 organiseert Manon Ruijters 'Ronde Tafels': gesprekken voor maximaal 12 deelnemers over praktijkvraagstukken op het vlak van leren, ontwikkelen, organisatieontwikkeling en professionele identiteit. Deze bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk.

  • Dit evenement vindt online plaats!

Ronde Tafels

Wij zetten een Ronde Tafel in om een goed en gelijkwaardig gesprek te voeren tussen professionals uit allerlei domeinen die graag eens over praktijkvraagstukken met elkaar van gedachten wisselen. Het gaat daarbij om de toepassing in de eigen organisatie. De Ronde Tafels zijn gericht op het vergemakkelijken en verbeteren van de toepassing van theorie in de praktijk. Het gaat hier dus niet om het aanreiken van basiskennis. We vertrekken vanuit eigen vraagstukken en pakken die aspecten op die niet vanzelfsprekend lopen.

Professionele identiteit

Deze Ronde Tafel gaat over vraagstukken die raken aan het werken met professionele identiteit op individueel, groeps- en organisatieniveau. Let op, het gaat niet (of slechts indirect) om vraagstukken rondom de eigen professionele identiteit.

Aanmelden

Aanmelden voor deze Ronde Tafel is helaas niet meer mogelijk: het maximale aantal deelnemers is bereikt. Aanmelden voor andere Ronde Tafels is nog wél mogelijk, zie hier