online vakdocentenbijeenkomst almere

Online Vakdocentenbijeenkomst Almere

Date -

Actuele thema’s toepassen in jouw lessen, hoe doe je dat? Tijdens deze online vakdocentenbijeenkomst krijg je antwoord op deze vraag.

We nemen je mee in de Stad van de Toekomst. Je krijgt handvatten hoe je met je klas de boeiende dynamiek van stedelijke ontwikkeling kunt behandelen. Maar ook hoe je met design de vertaalslag kunt maken naar communicatie, waardoor het vaak begrijpelijk wordt voor iedereen. We gaan het hebben over het gedrag van de mens, goede voornemens en toepasbare oplossingen. Het handelen van Trump in relatie tot de waardentheorie van Ricardo wordt onder de loep genomen. En hoe je het duurzaamheidsvraagstuk kunt behandelen binnen de kaders van het examenprogramma.

Programma en aanmelden

We nodigen jou en je collega’s graag uit om kennis met elkaar te delen. Daarnaast maak je kennis met andere docenten uit je vakgebied én met onze Hogeschool en opleidingen.

De middag begint met een digitaal welkomstwoord van onze directrice Wil Bekkering. Vervolgens kun je deelnemen aan twee verschillende masterclasses naar keuze, deze worden hieronder toegelicht.  Het belooft een waardevolle en leerzame middag te worden met ruimte tot interactie.

Studenten buiten water Aeres Hogeschool Almere
Student onderzoek buiten natuur biologie dier Aeres Hogeschool Almere
Student virtuele stad VR virtual reality bril Aeres Hogeschool Almere

Masterclasses - Ronde 1

  • Steeds meer mensen wonen in steden: in 2050 waarschijnlijk meer dan 70% van de wereldbevolking. In “Nederstad” woont nu al bijna 3 op de 4 mensen in stedelijk gebied. Zoals we onze steden afgelopen eeuw hebben vormgegeven, gaat het niet goed. Steden veroorzaken grote uitdagingen voor onze directe leefomgeving. Stedelijke ontwikkeling is aan vernieuwing toe: Urban Design is niet meer los te zien van groene energie, geo-data en innovatie. Docent sociale geografie Frans Kuiper neemt je mee in de boeiende dynamiek van stedelijke ontwikkeling en legt actief een link met thema’s in het voortgezet onderwijs.

  • Nu in deze corona-pandemie is het maar weer extra duidelijk geworden hoe belangrijk het is om gezond te leven. Gezond eten, voldoende beweging, het lijkt allemaal zo makkelijk. Toch lukt het maar enkelen om hun gedrag langdurig te veranderen. In dit korte college duiken we de wereld in van gedragsverandering en krijg je handvaten om die stap te zetten naar een gezonder leven.

  • In deze masterclass staan we stil bij het model van Ricardo. Welk verband kunnen we zien met het handelen van voormalig president Trump? Daarnaast behandelen we het online instrument Socrative en zullen we hiermee aan de slag gaan. We sluiten af met online lesgeven. Wat zijn jullie ervaringen ene hoe kunnen we elkaar hierin helpen?

Masterclasses - Ronde 2

  • Communicatie over onze leefomgeving: we doen het al sinds de oudheid. En de mensheid wordt er steeds beter in. Beelden en kaarten staan daarbij centraal: dit werkt veelal beter dan woorden. Hoe gebruik je de kracht van design en maak je de vertaalslag van woord naar beeld om vorm te geven aan de wereld. Masterclass en workshop door docent geo-design Marsha van Rooijen.

  • Tijdens deze activiteit gaan we actief aan de slag met de eerder verkregen informatie uit de masterclass van Lisanne de Langen. Iedereen kan een voorbeeld bedenken van een niet uitgevoerd goed voornemen. We werken aan toepasbare oplossingen en proberen houvasten te ontwikkelen voor onze eigen werk- en leefomgeving.

  • In het examenprogramma economie van de Havo komen onderwerpen als ‘duurzaamheid’ nauwelijks voor. In het Centraal Examen van de afgelopen 10 jaar gaan slechts enkele opgaven over duurzaamheid, en dan nog alleen als het past binnen een gangbaar economisch model. Vervolgopleidingen daarentegen zijn juist steeds meer gericht op duurzaamheid, circulaire economie en sustainable development goals. In de masterclass wordt een voorbeeld aangereikt dat past binnen het kader van het examenprogramma, maar waarbij de leerlingen wel in aanraking komen met een duurzaamheidsvraagstuk.

Vakgebieden

Aeres Hogeschool Almere is een hogeschool in het groene domein, met studies rondom het thema Food, Nature & Urban Green. In het vakgebied Economie bieden we de studies Duurzame bedrijfskunde (Ad) en European Food Business (Engelstalig) aan. Bij het vak Aardrijkskunde sluit de bachelor Geo media & design en Aarde & Klimaat aan. De bachelors Toegepaste biologie en Voeding & gezond leven vallen binnen het vakgebied Biologie.