Grenspraktijken Mycorrhiza

6 jaar lectoraat Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers

Date -

Het lectoraat Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers bestaat zes jaar en dat willen we graag met u vieren!

Op woensdag- en donderdagmiddag 27 en 28 januari 2021 worden er verschillende begeleide online activiteiten georganiseerd door Niek van den Berg, Arjen Nawijn, Sara Albone en Hanneke Maassen. Het zijn actieve en interactieve grensverkenningen van het lectoraatsthema. Verder houdt dr. Niek van den Berg op 28 januari haar openbare les over opbrengsten en plannen van het lectoraat. Het tweedaagse programma is vormgegeven met diverse partners van binnen en buiten Aeres Hogeschool Wageningen. U bent van harte uitgenodigd om online deel te nemen.

Het programma ziet er als volgt uit (klik voor een beschrijving op het pijltje rechts naast de titel)

Woensdag 27 januari

 • Onderzoekende docenten hebben baat bij een onderzoekende organisatiecultuur en een ondersteunend management. Ze kunnen die organisatiecultuur ook zelf voeden. Hoe verhouden onderzoekende docenten en management zich tot elkaar als het gaat om het ontwikkelen van een onderzoekscultuur? Inzichten uit eerder en lopend onderzoek vormen het startpunt voor een verdiepend gesprek.

  Het lectoraat Grenspraktijken organiseert dit lunchoploopje samen met de divisie Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap (BBV) van de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR).

  > Deze activiteit is vol, het is helaas niet meer mogelijk om je hiervoor aan te melden.

 • In een (inter)actieve ‘makersdialoog’ verkennen we aan de hand van concrete casussen wat Arts Based Research en maakonderzoek inhouden. Zo willen we er ook achter komen hoe deze methodologieën zich verhouden tot andere onderzoeksaanpakken zoals we die in het educatieve domein kennen.

  Het lectoraat Grenspraktijken organiseert deze dialoog samen met Arja Veerman (expert maakonderzoek’, HKU) en Pim van Heijst (expert Arts Based Research, HU). De dialoog vindt tevens plaats in het kader van het Festival Ode aan de Maker van de HKU.

Donderdag 28 januari

 • Als we van praktijkprofessionals onderzoekend vermogen verwachten, zouden we dan ook niet iets moeten verwachten van praktijkgericht onderzoekers? Met deze vraag startte in 2015 het lectoraat Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers. In januari 2016 hield Niek van den Berg haar openbare les. Ze introduceerde het beeld van onderzoek als traag denken over praktijkvraagstukken. Naast onderzoekend vermogen kwam transdisciplinair vermogen te staan, het vermogen om over grenzen van praktijk en onderzoek interactief samen te werken. Beide vermogens zijn zowel voor praktijkprofessionals als voor onderzoekers van belang.

  Wat leren 6 jaar lectoraat over het onderzoekend en transdisciplinair samenwerken aan praktijkvraagstukken in het educatieve domein? In haar nieuwe openbare les gaat Niek hierop in en passeren de werklijnen van het lectoraat:

  1. Opleiden en professionaliseren van educatieve professionals
  2. Onderzoekend vermogen van leerlingen vmbo en studenten mbo
  3. Masteropgeleide docenten in het mbo en
  4. Vernieuwende methodologieën in praktijk(gericht)onderzoek.
 • Studenten van de opleiding Docent en kennismanager Consumptieve techniek hebben aspecten uit Arts-based Research gebruikt om duurzame hapjes te ontwerpen. De studenten laten gasten op locatie hun creatieve hapjes proeven en vertellen er graag over.

  Helaas is deze proeverij niet online te volgen. Voor de mensen thuis is dit een pauzemoment met eigen koffie of thee en wat lekkers erbij. We zien iedereen om 15.00 uur graag terug bij een van de keuzeactiviteiten.

 • Grensbegeleiders

  Hoe kun je onderzoek doen naar onderzoeksbegeleiding? Aan de hand van dit concrete vraagstuk verkennen onderzoekers/begeleiders uit verschillende domeinen van het hoger onderwijs mogelijkheden voor vernieuwende methodologie van praktijkgericht onderzoek.

  Het lectoraat Grenspraktijken organiseert deze dialoog samen met EAPRIL Cloud 11 Methodologie van praktijkgericht onderzoek (gecoördineerd door Lisette Munneke, Marco Mazereeuw en Niek van den Berg) en Pim van Heijst (lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling, HU).

  Of

  Grenspraat uit kenniskringen 

  Wat draagt deelname aan een kenniskring van een lectoraat bij aan je professionele ontwikkeling? Wat draagt het bij aan je organisatie? In hoeverre zijn kenniskringleden grenswerkers? Verhalen uit diverse kenniskringen zijn de basis voor een verdiepend gesprek tussen kenniskringleden.

  Het lectoraat Grenspraktijken werkt voor deze bijeenkomst samen met collega-lectoraten van Aeres Hogeschool Wageningen en enkele andere hogescholen. Ook benieuwd? Sluit online aan!

Aanmelden

Meld u hier aan voor één of meer van de activiteiten. Een paar dagen voorafgaand aan de activiteit(en) ontvangt u een e-mail met daarin de benodigde gegevens om in te kunnen loggen in de digitale omgeving. Aanmelden kan tot 20 januari 2021.

Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers is een lectoraat van Niek van den Berg, lector bij Aeres Hogeschool Wageningen.