Gideon Spanjar

Inauguratie lector Gideon Spanjar

Date -

Op 8 oktober 2021, tijdens de dag van de duurzaamheid, zal de inauguratie van Gideon Spanjar plaatsvinden. Bij de lectorale rede wordt uitgebreid ingegaan op dit vraagstuk. 

Gideon Spanjar is sinds 1 oktober 2020 als lector verbonden aan Aeres Hogeschool Almere. Het lectoraat Innovatie & Groenstedelijke Ruimte houdt zich bezig met het vormgeven van de groenstedelijke ruimte om actuele opgaven zoals klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel en biobased economy samen met de praktijk aan te pakken. Hoe kunnen we het gebruik van de stad vasthouden en de gezondheid van mens én ecosysteem versterken in een veranderend klimaat?

In de ochtend vindt het evenement Circulair Green Cities plaats. Klik hier om naar de pagina te gaan. 

Om 13:00 uur starten we met de inauguratie. Iedereen is welkom, wel graag vooraf aanmelden via deze pagina.