Gras: vaste grond onder je voeten

Date -

Het lectoraat Grasland en beweiding nodigt u graag uit voor een feestelijke bijeenkomst om kort terug te blikken op de resultaten van 4 jaar lectoraat en vooral, met u samen, vooruit te kijken naar de mogelijkheden en kansen voor grasland in de toekomst!

Datum: donderdag 5 september 2019
Tijd: ontvangst vanaf 13.30 uur
Locatie: Aeres Hogeschool Dronten, De Drieslag 4 in Dronten
                (ontvangst bij ingang achterzijde van hogeschool)
“Vaste grond onder de voeten hebben”, dat is: weten waar je op steunt - in een goede positie verkeren. Grasland is de basis van de veehouderij. Maar verkeert grasland ook in een goede positie? Levert grasland het maximale/optimale voor de veehouder? En voor de maatschappij?

De afgelopen jaren is beweiding binnen het groene onderwijs op de kaart gezet. Grasland en beweiding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar het is maar één van de positieve aspecten van grasland. Er is zoveel meer te behalen. Het is nu tijd om breder te kijken en de verschillende functies van grasland samen te onderzoeken en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Hoe kunnen graslanden optimaal beheerd en benut worden om waarde te creëren voor ondernemer én maatschappij? 

Op 5 september is er volop ruimte om geïnspireerd te raken en met elkaar aan de slag te gaan in een interactieve setting. We gaan in groepen grasduinen over:
•    Inno4Grass: Europese innovaties voor grasland
•    Koolstofvastlegging en bodem 
•    Goedkoop ruwvoer van hoge kwaliteit
•    Gezond beweiden
•    Kruidenrijk in de praktijk
•    Meten en waarderen duurzaamheid
•    Graslandonderwijs voor een sterke toekomst

Programma

13.30u   Ontvangst
14.00u   Welkom door Rieke de Vlieger, directeur Aeres Hogeschool
14.10u   Gras, vaste grond onder je voeten! door Agnes van den Pol-van Dasselaar,
             lector Grasland  en beweiding
14.45u    Diverse workshops
             (na aanmelding ontvangt u eind augustus de definitieve lijst met workshops)
16.15u   Netwerkborrel


Aanmelden is mogelijk tot 2 september.