Wolter van der Kooij

Inauguratie Wolter van der Kooij

Date -

Wolter van der Kooij zal donderdag 17 september in zijn inaugurele rede zijn visie geven op het waterbeheer in de Nederlandse landbouwgebieden. Hij zal ingaan op de problematiek rondom agrarisch waterbeheer en de rollen die verschillende instanties hebben.

Wie neemt de Water-Leiding?

Het klimaat verandert en dat heeft grote gevolgen voor het waterbeheer in de landbouwgebieden. Er is in toenemende mate sprake van extreme droogte en periodes met wateroverlast. Daarnaast blijft de waterkwaliteit in de landbouwgebieden aan de matige kant. Er zijn dringend maatregelen nodig, maar er wordt maar aarzelend opgetreden. Niemand lijkt het echt op te pakken. Wolter van der Kooij, lector Agrarisch Waterbeheer, heeft wel ideeën en wil graag aan de slag, maar misschien moeten ook andere partijen dit oppakken? Wie neemt de Water-Leiding?

Van der Kooij zal tijdens zijn inauguratie ingaan op de problematiek rondom agrarisch waterbeheer en hoe hij met zijn lectoraat daarop wil inspelen.

Programma

  • Vanaf 14.30 uur: Ontvangst
  • 15.00 uur: Welkom door Wiggele Oosterhoff
  • 15.10 uur: Inleiding door Rien Komen
  • 15.20 uur: Inleiding door Dirk Bruins
  • 15.35 uur: Inaugurele rede door Wolter van der Kooij
  • 16.15 uur: Reflectie door Hetty Klavers
  • 16.30 uur: Installatie door Rieke de Vlieger
  • 17.00 uur: Receptie

Aanmelden & locatie

De inauguratie vindt plaats op donderdag 17 september bij Aeres Hogeschool Dronten, De Drieslag 4 in Dronten. In verband met COVID-19 is opgeven verplicht, wij kunnen maximaal 100 personen toelaten. U kunt zich tot 12 september aanmelden via onderstaande aanmeldlink.

Talent voor groei