Manon_Ruijters

Ronde Tafel met Manon Ruijters over Goed werk - GEANNULEERD

Date -

In het studiejaar 2019-2020 organiseert Manon Ruijters een viertal 'Ronde Tafels': gesprekken voor maximaal 12 deelnemers over praktijkvraagstukken op het vlak van leren, ontwikkelen, organisatieontwikkeling en professionele identiteit. Deze bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk.

  • Locatie: Aeres Hogeschool Wageningen, Mansholtlaan 18, 6708 PA Wageningen.

Ronde Tafels

Wij zetten een Ronde Tafel in om een goed en gelijkwaardig gesprek te voeren tussen professionals uit allerlei domeinen die graag eens over praktijkvraagstukken met elkaar van gedachten wisselen. Het gaat daarbij om de toepassing in de eigen organisatie. De Ronde Tafels zijn gericht op het vergemakkelijken en verbeteren van de toepassing van theorie in de praktijk. Het gaat hier dus niet om het aanreiken van basiskennis. We vertrekken vanuit eigen vraagstukken en pakken die aspecten op die niet vanzelfsprekend lopen. 

Goed werk 

Deze Ronde Tafel gaat over vraagstukken die raken aan excellent, ethisch en energiek werk.