Vakdocenten bijeenkomst Aeres Hogeschool Almere

Vakdocentenbijeenkomst Almere

Date -

Actuele thema’s toepassen in uw lessen, hoe doet u dat? Tijdens onze vakdocentenbijeenkomst krijgt u antwoord op vragen als: hoe kijkt een bioloog aan tegen de stikstofcrisis? Hoe integreer je als economie-docent het thema duurzaamheid in het onderwijs? En wat zijn de gevolgen van de klimaatveranderingen in de stedelijke delta’s op wereldwijde schaal? We nodigen u en uw collega’s uit het VO graag uit om kennis met elkaar te delen. Daarnaast maakt u kennis met andere docenten uit uw vak én met onze hogeschool en opleidingen

Programma en aanmelden

15.00 uur Inloop
15.15 uur Welkom Wil Bekkering, directeur Aeres Hogeschool Almere
15.30 uur Workshop 1
16.15 uur Pauze
16.30 uur Workshop 2
17.30 uur Bezoek stagesymposium (voor biologie en aardrijkskunde)
18.00 uur Open avond (vrijblijvend)

Aardrijkskunde

 • Tijd: 15.30 - 16.15 uur
  Docenten: Cheryl van Kempen en Baukje Rienks

  Dit is een introducte in het maken van kaarten met behulp van open source sofware en data. Neem dus vooral uw eigen laptop mee. Na het installeren van QGIS gaat u aan de slag met open datasets van de overheid via de PDOK plugin. U leert andere datasets koppelen en exporteren. Deze les in de vorm van een storymap kunt u ook gelijk als lesmateriaal gebruiken.

 • Tijden: 16.30 - 17.15 uur
  Docent: Karin Wilterdink

  Stedelijke delta’s zijn altijd al aantrekkelijke gebieden om te wonen. De impact van klimaatsveranderingen is hier al snel merkbaar. U leert uw leerlingen tijdens de aardrijkskundeles in domein ‘Leefomgeving’ over de nationale vraagstukken ten aanzien van overstromingsrisico’s en wateroverlast. Maar hoe zit het in andere stedelijke delta’s in de wereld? Hoe gaan zij om met hun fysisch geografische bedreigingen? Hoe deden ze dat in het verleden en met welk effect? Ga mee naar onder andere New Orleans, Hamburg, Buenos Aires, Lissabon en de Mekong Delta voor verhalen over goedbedoelde initiatieven met catastrofale gevolgen, verhalen van geluk-bij-een-ongeluk, en leer hoe men in stedelijke delta’s door schade en schande wijs wordt.

Biologie

 • Tijd: 15.30 - 16.15 uur
  Docent: Roy Veldhuizen

  Stel: u bent een maatschappelijk betrokken bioloog en u hoort in het nieuws dat er teveel stikstof op onze natuurgebieden neerdaalt. Dan bent u het wellicht snel eens met de maatregelen om geen 130 te mogen rijden op snelwegen én snapt u niet waarom boeren zo ‘aan het zeuren zijn’. Tóch denk ik dat de waarheid anders ligt. In deze workshop krijgt u een meer biologisch correcte kijk op de stikstofproblematiek én gaat u het (hopelijk) met mij eens zijn dat de krantenkoppen hádden moeten zeggen: “Provincies hebben grote fouten gemaakt, maar zijn slachtoffer van decentralisatie overheid!”. Ik hoop u te zien voor een workshop vol discussie! Tot 6 februari!

 • Tijd: 16.30 - 17.30 uur
  Docent: Jeffrey van Lent

  Zo nu en dan verschijnen duizelingwekkende cijfers over ontbossing in de media. Oorzaken van ontbossing zijn divers en complex. Tegelijkertijd is de bijdrage van boskap aan de wereldwijde broeikasgasemissies hetzelfde als de uitstoot van alle vliegtuigen, boten en auto’s tezamen. Maar wat is de rol van de Nederlandse consument op problemen aan de andere kant van de wereld? Hoe kunnen wij zorgen voor een meer duurzame wereld? Na afloop van deze workshop bent u in staat om aan de hand van de productieketen van chocolade uit te leggen hoe het koopgedrag van Nederlandse consumenten samenhangt met ontbossing. Aan de hand van de koolstofcyclus wordt duidelijk hoe dit alles op wereldschaal samenhangt met klimaatverandering. Ik ben ervan overtuigd dat het inzichtelijk maken van deze impact, een bijdrage kan leveren aan een meer duurzame wereld.

Economie

 • Tijd: 15.30 - 16.15 uur
  Docent: Frank Braakhuis

  Deze les zal vooral gaan over duurzaamheid als basiscursus. Onder duurzaamheid vallen veel aspecten, waaronder biodiversiteit, klimaatverandering, verdelingsvraagstukken en circulaire economie. Hoe kun je al deze aspecten structureren in een samenhangend lesprogramma? Tijdens deze les ga ik in op deze en andere vragen, zoals: welk leerdoel hangt ermee samen? Gaat het om feitenkennis? Om kennis van de maatschappelijke vraagstukken? Om het bieden van een handelingsperspectief en reflectie op het eigen handelen? Hoe zorg je ervoor dat het toetsen samengaat met een groeiende belangstelling voor het onderwerp? En dan de didactiek: welke werkvormen zijn mogelijk? De basiscursus biedt aanknopingspunten om duurzaamheid meer in het onderwijs te integreren.

 • Tijd: 16.30 - 17.15 uur
  Docent: Taco Medema

  Hoe valt het te rijmen dat de Amerikanen Donald Trump hebben gekozen als president? Is daar een verklaring voor te geven vanuit de economie? Met enkele theorieën uit de internationale economie wordt stilgestaan bij de afgelopen presidentiële verkiezingen in de USA. Ook de keuze van het Verenigd Koninkrijk voor Brexit komt aan bod. Daarnaast doen we een voorspelling over wie de komende Amerikaanse verkiezingen gaat winnen.

Vakgebieden

Vakdocenten bijeenkomst Aeres Hogeschool Dronten

Aeres Hogeschool Almere is een hogeschool in het
groene domein, met studies rondom het thema Food,
Nature & Urban Green. In het vakgebied Economie
bieden we de studies Duurzame bedrijfskunde (Ad) en
European Food Business (Engelstalig) aan. Bij het vak
Aardrijkskunde sluit de bachelor Geo media & design aan.
Toegepaste biologie en Voeding & gezond leven
(voorheen: Biologie voeding gezondheid) vallen binnen
het vakgebied Biologie.

Stagesymposium

Vakdocenten bijeenkomst Aeres Hogeschool Almere

Op het stagesymposium maakt u kennis met onze
studenten en kunt u zien wat de variëteit aan
stageplekken is voor toekomstige studenten van
Aeres Hogeschool Almere. Onze studenten hebben
het afgelopen halfjaar namelijk op verschillende 
plekken in het werkveld hun stage gelopen. Tijdens
dit symposium presenteren de studenten hun
ervaringen en uitkomsten van hun stage en kunt u
met ze in gesprek gaan.

Open avond

Op dezelfde dag vindt van 16.00 - 20.00 uur ook onze open avond plaats. U bent van harte welkom om aansluitend aan de vakdocentenbijeenkomst in gesprek te gaan met onze studenten of een voorlichtingsronde bij te wonen.