Oratie Frank de Jong

Oratie Kennis in-(ter)-actie, responsief leren als kennis construeren

Date -

Frank de Jong, hoogleraar Responsief Leren en Kennis Construeren Open Universiteit, houdt op 15 november zijn oratie Kennis in-(ter)-actie. Hij beschrijft daarin leren als een psychologisch proces waarbij kennis in-(ter)- actie ontstaat. Hij legt uit waarom kennis construeren bijdraagt aan responsief en ecologisch leren denken.

Frank de Jong is tevens lector Responsief leren en Kenniscreatie en Ecologische Intelligent Handelen en master-director van de masteropleiding Leren en Innoveren bij Aeres Hogeschool Wageningen. De bijzondere leerstoel Responsief Leren en Kennis Construeren aan de Open Universiteit wordt mogelijk gemaakt door Aeres Hogeschool Wageningen. U bent welkom om de oratie bij te wonen.

Aanmelden oratie Prof. Dr. Frank de Jong

  • Datum: vrijdag 15 november 2019
  • Tijd: 16.00 uur
  • Ontvangst vanaf 15.30 uur
  • Locatie: Open Universiteit, gebouw Pretoria, Valkenburgerweg 177, Heerlen
  • Aanmelden voor vrijdag 8 november via

Postersymposium voorafgaand aan oratie

Voorafgaand aan de oratie vindt een postersymposium plaats waarin alumni van de Masteropleiding Leren en Innoveren van Aeres Hogeschool Wageningen en kenniskringleden hun innovatie-werk presenteren en laten zien wat ‘kennis construeren’ hen wel en niet heeft gebracht.

Meer informatie over de oratie