Manon_Ruijters

Ronde Tafel met Manon Ruijters over Organisatieontwikkeling

Date -

In het studiejaar 2019-2020 organiseert Manon Ruijters een viertal 'Ronde Tafels': gesprekken voor maximaal 12 deelnemers over praktijkvraagstukken op het vlak van leren, ontwikkelen, organisatieontwikkeling en professionele identiteit. Deze bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk.

  • Locatie: Aeres Hogeschool Wageningen, Mansholtlaan 18, 6708 PA Wageningen.

Ronde Tafels

Wij zetten een Ronde Tafel in om een goed en gelijkwaardig gesprek te voeren tussen professionals uit allerlei domeinen die graag eens over praktijkvraagstukken met elkaar van gedachten wisselen. Het gaat daarbij om de toepassing in de eigen organisatie. De Ronde Tafels zijn gericht op het vergemakkelijken en verbeteren van de toepassing van theorie in de praktijk. Het gaat hier dus niet om het aanreiken van basiskennis. We vertrekken vanuit eigen vraagstukken en pakken die aspecten op die niet vanzelfsprekend lopen. 

Organisatieontwikkeling

Deze Ronde Tafel gaat over vraagstukken die vaak beginnen vanuit Human Resource Development, of leren en ontwikkelen, maar die plaatsvinden in een groter kader en waar het zoeken is hoe de organisatieontwikkeling vorm te geven. Het kunnen ook vragen zijn die raken aan het verstevigen van professionals en professionaliteit in organisaties.

Benieuwd naar de onderwerpen van de andere Ronde Tafels? Kijk hier voor meer informatie.

Aanmelden