Life Lezing 2019

Date

Prof. Henk Jochemsen legt ons in de Life Lezing uit waarom het klassieke begrip rentmeesterschap ons kan helpen om meer aandacht te hebben voor sociale en ecologische verantwoordelijkheden. In plaats van marktsturing moeten we volgens hem naar ‘samensturing’.

Concurreren of co-creëren? 

Rentmeesterschap als voorwaarde voor een rechtvaardige mondiale samenleving

Datum:      donderdag 4 april
Tijd:           
16.00-20.00 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur), incl. walking dinner
Locatie:      Aeres Hogeschool Dronten, De Drieslag 4 in Dronten

De laatste decennia worden landbouw en voedselproductie steeds meer als een puur economische activiteit gezien. Concurrentie van voedselproducten op de wereldmarkt leidt tot scherpe prijzen voor consumenten. Tegelijkertijd worden bepaalde kosten niet doorberekend maar juist afgewenteld op de gemeenschap en toekomstige generaties. Het huidige voedselsysteem stelt ons daarom voor indringende vragen. Is er eigenlijk wel sprake van eerlijke concurrentie gezien de ketenmacht van grote internationale agrochemische bedrijven en de retail? Kan voedselproductie wel zo éénzijdig economisch worden gezien?  

Prof. Jochemsen legt ons in de Life Lezing uit waarom het klassieke begrip rentmeesterschap ons kan helpen om meer aandacht te hebben voor sociale en ecologische verantwoordelijkheden. In plaats van marktsturing moeten we volgens hem naar ‘samensturing’. Prof. Jochemsen is emeritus bijzonder-hoogleraar christelijke filosofie van Wageningen University & Research. 

Koert Jansen zal in zijn bijdrage reageren op de lezing van prof. Jochemsen. H
ij laat zien hoe waardengericht ondernemen en investeren ook vanuit economisch perspectief verstandig is. Koert Jansen is directeur van Incluvest BV, een social impact investment company gelieerd aan de ontwikkelingsorganisatie Woord & Daad.
Talent voor groei