Akker met bloemenrand

Cursus Natuurlijk groen voor (v)mbo-docenten

Date -

Het keuzevak ‘Natuurlijk groen’ is een onderdeel van het nieuwe vmbo-profiel Groen. Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt nascholingen voor docenten voor beroepsgerichte vakken in het vmbo-groen, vanuit de rol als opleider van deze beroepsgroep. De cursus Natuurlijk groen is bedoeld voor (aankomende) docenten die in dit keuzevak les gaan geven en willen weten hoe je een goede invulling kunt geven aan het keuzevak. Tijdens deze dag leer je alles over agrarisch natuurbeheer.

Locatie: Natuurmuseum de Wielewaal in Lopik

Op de nascholingsdag doorlopen we een drietal fasen: 

  1. Verkenning: Wat is natuurlijk groen? Wat is “natuur” ook al weer? Hoe verhoudt het zich tot de landbouw en waarom willen we dat vmbo-leerlingen daar kennis van hebben? 
  2. Werkvormen: Wat zijn goed bruikbare werkvormen? Natuurlijk gaan we uit van betekenisvol en activerend leren en borduren we verder op wat je daarvan als docent al weet en in je lespraktijk toepast. We gaan op zoek naar de perfecte integratie van theorie en praktijk.
  3. Onderwijs en ideeën: Wat kun je als het ware zelf gaan doen in jouw onderwijspraktijk?