Wateroppervlak rimpeling

Training Visstand en sportvisserij voor (v)mbo-docenten

Date -

Als onderdeel van het nieuwe vmbo examenprogramma profiel groen zijn er keuzevakken ontwikkeld. Recent is er een nieuw keuzevak bijgekomen: ‘Visstand en sportvisserij’. In dit keuzevak gaat het over visrijkkundig onderzoek, water en beheerssystemen in relatie tot de visstand, viskwekerijen en het uitvoeren van onderhoud aan visplaatsen, viswater en waterkanten. De cursus is bedoeld voor (aankomende) docenten die in dit keuzevak les gaan geven. De cursus wordt op locatie in Emmeloord gegeven.

  • Tijd: 9.45 - 16.00 uur
  • Locatie: Emmeloord

De cursus wordt praktisch ingericht. De locatie biedt mogelijkheden om buiten en binnen bezig te zijn. Aan het einde van de dag gaan de deelnemers naar huis met les ideeën voor het vmbo onderwijs.