Boom_eik

Veldbiologische dagen

Date

De veldbiologische dagen organiseren we als Aeres Hogeschool Wageningen nu al vele jaren. Door de jaren heen zijn er veranderingen geweest, maar een ding staat nog altijd centraal: praktijk over biologie, in een ecologisch interessante regio waarbij de deelnemer samen met een expert het ecologisch systeem (her)ontdekt, sporen, dieren en planten onderzoekt en determineert en samen leert.

  • Tijd: 9.30 - 16.00 uur
  • Locatie: Arnhem

De veldbiologische dagen geven inspiratie aan docenten in het vmbo om hun lessen met een nieuwe blik in te richten. De tweedaagse wordt gehouden in Nederland op een ecologisch interessante plaats. De onderwerpen die afgelopen jaar centraal stonden waren: korstmossen, landschap, sporen herkennen en zoeken, circulaire landbouw en de didactiek van het geven van een excursie. Tijdens de tweedaagse worden experts ingevlogen die vorm geven aan het programma. 

Meer informatie en aanmelden