Natuur_Kikkerdril

Startbijeenkomst Leren voor Duurzame Ontwikkeling

Date

Duurzame ontwikkeling heeft een expliciete plaats gekregen in onze examenprogramma's. Docenten en onderzoekers van Nederlandse kennisinstituten hebben de door UNESCO aangeleverde onderwijsactiviteiten doorontwikkeld en omgezet in lesmaterialen. Tijdens deze training delen we deze innovatieve kennis en materialen graag.

Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Locatie: Aeres Hogeschool Wageningen

De cursus bestaat uit twee middagbijeenkomsten. Tijdens de startbijeenkomst op 5 juni komen een kennismaking met de UNESCO uitgangspunten van Leren voor Duurzame Ontwikkeling en het werken met lesmateriaal dat door docenten volgens deze uitgangspunten is ontwikkeld aan bod. 

Twee weken later op 19 juni komen we weer samen om de mogelijkheden voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling in de eigen onderwijssituatie te verkennen en eigen materiaal te ontwikkelen. 

Meer informatie en aanmelden