Minisymposium Heat Innovation

14 december 2017

Ontwikkeling nieuw innovatief energieopslagsysteem

Toenemende productie van duurzame energie zorgt ervoor dat er kansen voor bedrijven zijn voor verduurzaming van hun energievoorziening. De onbalans in opwekking van en vraag naar duurzame energie maakt dat er een opslagsysteem nodig is dat deze onbalans oplost en tevens leidt tot CO2 en kostenbesparing. Han van Kasteren, lector Duurzame Energie en Groene Grondstoffen bij Aeres Hogeschool Dronten onderzocht de mogelijkheden van een duurzaam energieopslagsysteem. Hoe kunnen bedrijven efficiënte agro-energieclusters opzetten om (rest)warmte zo optimaal mogelijk te benutten. Hiervoor is een nieuw innovatief warmteopslagsysteem ontwikkeld: de warmtebatterij. Maak kennis ermee tijdens het minisymposium. 
 
Tijdens dit symposium vertelt Van Kasteren in samenwerking met collegae, bedrijven en studenten ook op welke wijze Aeres Hogeschool Dronten een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van innovaties voor bedrijven (met als voorbeeld een nieuw warmteopslagsysteem). Maar ook wat de rol van studenten en onderzoekers is en wat de meerwaarde is van co innovatie voor bedrijven. 

Programma:

Datum:             donderdag 14 december 2017
Locatie:            Agri Innovation Centre, Wisentweg 13c, in Dronten
Tijden:
09.30- 10.00    Ontvangst
10.00- 10.15    Introductie door Alfred Pot, projectleider / docent Aeres Hogeschool Dronten
10.15-10.45     Heat innovation: de mobiele “warmtebatterij 2.0”, techniek en economie.
                             Han van Kasteren, lector Duurzame Energie en Groene Grondstoffen, Aeres Hogeschool Dronten
10.45-11.25     Kennisontwikkeling mobiele warmtebatterij via Co-creatie tussen bedrijven en               
              onderwijsinstellingen                            
Ben Norde, Directeur Agroprocestechniek, Sneek
                           
Joris Hemme, student onderzoeker, Windesheim
11.25-11.45     Marketing van innovaties met studenten: Heat innovator
                            Marjan Dirksen, Docent Aeres Hogeschool
11.45-12.15     Demonstratie warmtebatterij 2.0
12.15-13.00     Napraten onder genot van een lunch
13.00                 Einde

Aanmelden:

Aanmelden voor dit minisymposium kan tot 7 december door een email te sturen naar evenementen.hogeschool.dronten@aeres.nl. Vermeld in de email uw naam, organisatie en emailadres