Kennismiddag ´Ruimte voor de aardappel´

23 november 2017

De vraag naar (verwerkte) aardappelen neemt wereldwijd toe. De ruimte in Nederland is echter maar beperkt, ruim 30% van het akkerbouwareaal bestaat al uit aardappelen. Daarnaast zijn er nog andere ontwikkelingen die invloed hebben op de teelt van aardappelen. Denk aan de toename van aardappelmoeheid en het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen. Hoe kunnen we in de toekomst binnen deze beperkingen toch nog een gezonde aardappelsector houden en welke keuzes moeten er gemaakt worden? Denk mee tijdens onze aardappel kennismiddag!

Het thema ‘Ruimte voor de aardappel’ zal tijdens deze middag worden belicht door sprekers uit het bedrijfsleven en van Aeres Hogeschool Dronten. Tevens worden er workshops gehouden met medewerking van Tuin- en Akkerbouw studenten van de Aeres Hogeschool Dronten.

Datum: Donderdag 23 november 2017

Locatie: Aeres Hogeschool Dronten, De Drieslag 2, Dronten.

Programma:     
13.00 uur   Inloop
13.30 uur   Welkom door dagvoorzitter dhr. W. Oosterhoff
13.40 uur   Presentaties ‘Ruimte voor de Aardappel”: 
                     1. Dhr. P. Kooman, lector Aardappelketen en Sectorinnovatie – Aeres Hogeschool
                         “Voor hoeveel aardappelen hebben we ruimte in Nederland?”
      2. Dhr. A. Schirring, Global manager Aardappelen, Groenten en Fruit -
       Bayer Crop Science
                         “Welke invloed hebben de ontwikkelingen binnen het toelatingsbeleid voor   
                         gewasbeschermingsmiddelen op de productie van fritesgeschikte aardappelen in 
                         Nederland?”
                    3. Dhr. J. Bakker, sectorveredelaar Retail fresh – HZPC
                        “Ontwikkelingen binnen de veredeling en kansen voor de teelt van aardappelen.”
14.45 uur    Discussie
15.00 uur    Pauze
15.30 uur    Workshops onder begeleiding van Tuin- en Akkerbouw studenten en docenten.
                      Thema’s die onder andere aan bod komen:
                      • Precisielandbouw & kansen voor de teelt van aardappelen
                      • Bewaarkwaliteit frietaardappelen voor de lange bewaring
                      • Invloed kwaliteit Mozart pootgoed op de consumptieteelt
                      • Invloed bewaaromstandigheden op kiemkracht bij diverse rassen
                      • Teelt van pootaardappelen in Kenia
                      • Effect van hoge gehaltes CO2 in bewaring op de opkomst van pootgoed
16.15 uur   Plenaire nabespreking
16.30 uur   Netwerkborrel
 

Peter Kooman, Lector Aardappelketen en Sectorinnovatie
Bettie Tijsseling, Teamleider Tuin- en Akkerbouw Agrarisch Ondernemerschap

Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door het Onderwijsvernieuwings Programma (OVP) Plant.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk.