Vmbo-bijscholing Dieren en natuur; kunnen we leren omdenken?

1 november 2017
De vmbo-bijscholing 'Dieren en natuur; kunnen we leren omdenken?' richt zich op het aanbrengen van praktische kennis en vaardigheden die gevraagd worden t.b.v. de kwalitatieve uitvoering van de keuzevakken 'Gezonde dieren' en 'Het houden van dieren' binnen het nieuwe vmbo-profiel Groen. Daarbij worden er twee accenten gelegd: de bijbehorende (praktische) vakdidactiek en didactische werkvormen. 

Meer informatie en aanmelden >>